Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)


Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΟ05/10/1317.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*05/10/13-ΣΑΡΩΝΙΔA NO
ΤΕΛΙΚΟ08/10/1320.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
ΤΕΛΙΚΟ05/10/1313.00ΚΛ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
ΤΕΛΙΚΟ08/10/1320.00ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*12/10/1318.30ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΣΑΡΩΝΙΔA NO
*15/10/1320.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ-
*15/10/1320.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*12/10/1313.00ΚΛ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*15/10/1320.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*22/10/1320.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*20/10/13-ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*22/10/1320.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*20/10/1317.00ΚΛ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*22/10/1320.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΣΑΡΩΝΙΔA NO
*29/10/1320.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*27/10/13ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-
*27/10/1316.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*[Π]27/10/1317.00ΚΛ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*27/10/1312.30ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΣΑΡΩΝΙΔA NO
*02/11/1317.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*02/11/13-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*05/11/1320.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*05/11/1320.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
*03/11/1312.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*10/11/1316.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*10/11/13ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-
*12/11/1320.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*[HM]10/11/1312.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΑΡΩΝΙΔA NO
*12/11/1320.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
*16/11/1317.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*17/11/13-ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*19/11/1320.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*17/11/1312.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*19/11/1320.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*26/11/1320.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*24/11/13-ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*24/11/1317.00ΚΛ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΑΡΩΝΙΔA NO
*24/11/1316.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
*26/11/1320.00ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*01/12/13ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ-
*03/12/1320.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*01/12/1312.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*03/12/1320.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*03/12/1320.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ

Β΄ΓΥΡΟΣ

10η*10/12/1320.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
10η*08/12/13ΣΑΡΩΝΙΔA NO-
10η*10/12/1320.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
10η*10/12/1320.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10η*08/12/1316.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11η*15/12/1314.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
11η*15/12/13-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
11η*17/12/1320.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
11η*17/12/1320.00ΚΛ. ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11η*15/12/1316.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
12η*21/12/1317.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
12η*22/12/13ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ-
12η*[HM]22/12/1320.00ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
12η*22/12/1316.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
12η*22/12/1312.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
13η*04/01/1419.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
13η*05/01/14-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
13η*07/01/1420.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
13η*07/01/1420.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
13η*05/01/1412.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
14η*14/01/1420.00ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
14η*12/01/1416.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ-
14η*12/01/1417.00ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
14η*14/01/1420.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
14η*14/01/1420.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΣΑΡΩΝΙΔA NO
15η*18/01/1417.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
15η*19/01/14-ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
15η*21/01/1420.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
15η*19/01/1412.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
15η*21/01/1420.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
16η*26/01/1417.00ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
16η*25/01/14ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
16η*28/01/1420.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
16η*26/01/1416.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΣΑΡΩΝΙΔA NO
16η*28/01/1420.00ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
17η*01/02/1419.00ΚΛ. ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
17η*02/02/14ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ-
17η*02/02/1412.30ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
17η*04/02/1420.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
17η*04/02/1420.00ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
18η*09/02/14-ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
18η*11/02/1420.00ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
18η*11/02/1420.00ΑΝ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣΑΡΩΝΙΔA NO
18η*09/02/1417.00ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΙΙ
18η*09/02/1416.00ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ


6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
*ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ.»
Έδρα: Αν. Δημ. Γκολφ Οδ . Παναγούλη τηλ. 8982382
Γραφεία: Αρτέμιδος 29 Γλυφάδα τηλ. 8982382 fax 8983200
Χρώματα: Κίτρινο-Μωβ Πρόεδρος: Καλοκαιρινός Γιώργος 6937938001
Υπεύθυνοι: Παραγιός Γιάννης 6944293555 -Πιτυκάκης Γεώργιος 6932495034
Προπονητής: Ξαγοράρης Παύλος 6936140203
Email :
*Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
Έδρα: 2Ο κλ. Βάρης Αρετής 32 Βάρη τηλ. 9655475
Γραφεία: Κων. Μουτούση 1 Βάρη τηλ 9655475 fax 9654626
Χρώματα: Μπλέ-Κόκκινο-Λευκό Πρόεδρος : Παπανικολάου Κων/νος 6944694152
Υπεύθυνοι: Μέρμηγκας Γεώργιος 6972454971 Πεχλεβανούδης Ζήσης 2108974029
Προπονητής: Γολέμης Κρίτωνας 6945870510
Email : a.o.varis-anagyrous@hotmail.gr
*Α.Ε. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Έδρα : Βοηθ. Ελληνικού Ολυμπ. Ακιν.
Γραφεία: Αγ. Παρασκευής 70 Ελληνικό τηλ. 9955019
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε Πρόεδρος: Σκουλιδάς Μιχάλης 6937138050
Υπεύθυνοι: Σιόντης Δημήτρης 6934051412 /Σκουλιδάς Μιχάλης 6937138050
Προπονητής: Ιτζελέρ Μάριος 6945332994
Email : mskoulidas@gmail.com
*Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
Έδρα: 4ο ΔΓ Γλυφάδας (Μυκηνών 27 Γλυφάδα)
Γραφεία: Μυκηνών 27 Γλυφάδα τηλ. Fax 9605336
Χρώματα: Άσπρο-Πράσινο Πρόεδρος: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Υπεύθυνοι: Νάκος Αλέξανδρος 6942406700 Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Προπονητής: Παππάς Γεώργιος
Email : aixwni@hotmail.com
*Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ
Έδρα: Κλ. Βούλας (Λυκούργου & Ελ. Βενιζέλου 17 Βούλα) τηλ. 9659410
Γραφεία: Λυκούργου 18 Βούλα τηλ.fax 8953823
Χρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος: Βασιλειάδης Χρήστος
Υπεύθυνοι: Χριστίνα Βενέτη 6944306311 /Νικολάου Ιωάννης 6932201889
Προπονητής: Κώστας Τζούνας
*ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Έδρα: Αν ΔΑΚ Γλυφάδας ( Φοίβης 14 & Ι . Μεταξά Γλυφάδα) τηλ.8943800
Γραφεία: Μυστρά 133Β Γλυφάδα τηλ 9647153
Xρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος : Γρυπάρης Στέλιος 6972000700
Υπεύθυνοι : Παλτζόγλου Γεώργιος 6948212454 Καψιμάλης Στράτος 6974993475

Προπονητής : Γκονουλού Χρήστος

Email : info@glyfada-bc.gr
*Ν.Ο. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Έδρα: Αν. κοινότητας Σαρωνίδας Κεφαλληνίας και Πέλοπος 2291053413
Γραφεία: Κεφαλληνίας & Πέλοπος τηλ. 6944357378 -fax 2291053413
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε Πρόεδρος: Δημητρίου Σπύρος 2291053413
Υπεύθυνοι: Σιφάκης Αντώνης 6947423411
Προπονητής: Γεωργαντάς Αλέξανδρος 6948204296
*Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Έδρα: ΑΝ. Βουλιαγμένης (Αγ. Γεωργίου 2 Βουλιαγμένη τηλ. 2108962947
Γραφεία: Αγ. Γεωργίου 2 Καβούρι Βούλα τηλ.8962947 , fax 8962947
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος : Προκοπίου Γεώργιος
Υπεύθυνοι: Ασλανίδης Ι. 6985530 8962743 6977456320
Προπονητής: Σκουζής Χαράλαμπος 636605919
Email : jna23@hotmail.com
*ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Έδρα: ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά ( Αγ. Κοσμάς )
Γραφεία: Χίου 90 Άνω Γλυφάδα τ
Xρώματα: Γκρι γαλάζιο Πρόεδρος : Διαμαντόπουλος Κώστας
Υπεύθυνοι : Σπανός Λευτέρης 6982177533 Διαμαντόπουλος Γεώργιος 6939048525
Προπονητής : Σπανός Λευτέρης 6982177533