Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)
Α΄ ΓΥΡΟΣ
*ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*06/10/1316.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*05/10/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
*06/10/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
*06/10/1319.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*13/10/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*12/10/1316.30ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*13/10/1314.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*12/10/1315.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*----ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*19/10/1318.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
*20/10/1316.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
*19/10/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*20/10/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*----ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*27/10/1314.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*27/10/1315.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*27/10/1319.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*26/10/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*02/11/1318.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*03/11/1316.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*02/11/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
*03/11/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
*10/11/1319.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*10/11/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*09/11/1315.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*10/11/1314.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
*16/11/1318.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*17/11/1316.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
*17/11/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*16/11/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*23/11/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*24/11/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*24/11/1319.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
*23/11/1315.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
*30/11/1318.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*01/12/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*30/11/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*01/12/1314.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ

Β΄ΓΥΡΟΣ


10η*ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
10η*08/12/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
10η*07/12/1316.30 ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
10η*08/12/1314.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
10η*08/12/1315.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
11η*14/12/1318.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
11η*15/12/1316.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
11η*14/12/1315.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
11η*15/12/1321.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
11η*ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
12η*21/12/1316.30ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
12η*22/12/1314.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
12η*21/12/1315.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
12η*22/12/1319.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
12η*ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
13η*04/01/1418.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
13η*05/01/1416.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
13η*04/01/1415.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
13η*ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
13η*05/01/1421.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
14η*11/01/1415.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
14η*12/01/1419.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
14η*12/01/1421.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
14η*ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
14η*12/01/1414.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
15η*18/01/1418.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
15η*19/01/1416.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
15η*ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
15η*19/01/1421.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
15η*18/01/1416.30ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
16η*26/01/1421.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
16η*25/01/1415.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
16η*ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
16η*26/01/1419.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
16η*25/01/1415.30ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
17η*01/02/1418.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
17η*ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
17η*02/02/1421.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
17η*01/02/1416.30ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
17η*02/02/1414.00ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
18η*09/02/1416.30 ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
18η*ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
18η*08/02/1415.00ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ.ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
18η*09/02/1421.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
18η*09/02/1419.00ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 1ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΕΦΗΒΩΝ
*ΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
Έδρα: 1ο Κλ. Μάνδρας (28ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Θ.) τηλ. 5556138
Γραφεία: Διομήδους 12 τηλ. fax 5550738 6982918289
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος : Παπανικολάου Μελέτης 6984253721
Υπεύθυνοι: Κριεκούκης Παναγιώτης 6945939711 Δούκας Νίκος 6934286151
Προπονητής: Γρίβας Ιωάννης 5557264 6982918289
Email: lab2smile@yahoo.gr
*Ν. Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
Έδρα: Κλ. Μεγάρων Αλέκος Σάλτας (Τέρμα Μοράβα ) τηλ. 2296 25666
Γραφεία: Πίνδου 10 Μέγαρα τηλ. fax 2296 22060
Χρώματα: Μπλε-Άσπρο , Πρόεδρος: Ζάλης Αθανάσιος 2296 22060 -21344/ 6975889174
Υπεύθυνοι: Κολιαλή Πόπη 6936474344 
Προπονητής : Μπούρης Ηλίας 6972174214 
Email : neaniki.estia.megarwn@hotmail.gr
*EN. ΠΕΡΑΜΟΥ -ΜΕΓΑΡΩΝ
Έδρα: Κλ. Ν. Περάμου (Τέρμα οδ. Μικράς Ασίας Ν. Πέραμος) τηλ. 2296 32903
Γραφεία: Κλ. Ν. Περάμου τηλ. 2296 32903 fax 2296022609
Χρώματα: Κίτρινο- Πράσινο-Μαύρο Πρόεδρος : Μιχάλαρος Θεόδωρος 6932221590
Υπεύθυνοι: Κυριακού Δημήτρης 6938836271–Ασημόπουλος Νίκος 6976772195
Προπονητής : Τσακίρης Παράσχος 6970211202
*Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ /ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
Έδρα: Κλ. Εθν. Στάδιο Ελευσίνος (Π.Ε.Ο.Α.Θ.& Ηρώων Πολυτεχνείου 165) τηλ. 5545158
Γραφεία: Ιερά Οδός και Αφών Μουρίκη 130 Ελευσίνα τηλ. 5547400 FAX 5565193
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε Πρόεδρος : Παγώνης Γεώργιος 6944741597 5565189
Υπεύθυνοι: Μαυρογιάννης Νικόλαος 6936558179 6975103906 Μπακογιάννης Δημήτρης 2105540773 6932380204
Προπονητής: Μαυρογιάννης Νικόλαος 6936558179 6975103906
Email: nmgase@gmail.com
*Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έδρα: 2ο κλ. Ελευσίνος (Γούβα ) τηλ. 5549501
Γραφεία: Ηρώων Πολυτεχνείου και Γοργοποτάμου Ελευσίνα τηλ. 5549501fax 5546160
Χρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος : Χαράλαμπος Πατάλας 6982480348
Υπεύθυνοι: Μαρούγκας Μελέτης 6976997405
Προπονητής: Βογιατζής Παναγιώτης 694450-1821
Email :
*Α.Ο. ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Έδρα: Κλειστό Περάματος Πρόνοιας (Λακωνίας και Καποδιστρίου )
Γραφεία: Νεωρίων 19 Πέραμα τηλ. 2104410670
Χρώματα: Μαύρο -Άσπρο Πρόεδρος: Κάτσας Λάζαρος 6936643393
Υπεύθυνοι: Δασκαλούδης Ανδρέας 6947824266 Χαρίκος Βασίλειος 6975560867 /2104129275
Προπονητής: Μιχάλης Σαλής 6982004487
*Α.Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ
Έδρα: Κλ Σιταποθηκών Κερατσινίου (Γαληνού 1 & Σηστού) τηλ. 4321341
Γραφεία: Ρούμελης 4 Κερατσίνι τηλ 4323355 fax 4618504
Xρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος :
Υπεύθυνοι: Λάσκαρης Γεώργιος 6934234899
Προπονητής: Έξαρχος Σπύρος 6972695899 -Χασάπης Παναγιώτης 6944847397- 2104618504
Email :
*Γ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ –ΕΡΜΗΣ
Έδρα: κλ. Περάματος (Πρόνοια) Καποδιστρίου και Λακωνίας Πέραμα τηλ. 6974790053 Γραφεία: Καποδιστρίου και λακωνίας Πέραμα τηλ. 6974790053 -2104414100
Χρώματα: Κόκκινο-Μπλέ σκούρο Πρόεδρος: Μαρίνος Σταύρος 6932309177
Υπεύθυνοι: Παπούλης Κώστας 6955803185 –Οικονόμου Αθανάσιος6947823152
Προπονητής: Σεβαστός Σεβαστός 6945429850
Email : g.kinoglou@yahoo.gr
*Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Έδρα : ΔΑΚ Κορυδαλλού (Σολωμού 2 -Φυλακές Κορυδαλλού 4961010)
Γραφεία: Τσακάλωφ 10 Κορυδαλλός τηλ.4244130 fax 4250736
Xρώματα: Βυσσινί -Άσπρο Πρόεδρος : Παππάς Σωτήριος 2104250730
Υπεύθυνοι: Λαουτάρης Γεώργιος 6131776 6972286135
Προπονητής: Πολίτης Νικόλαος 6936773408
Email : george621@windowslive.com
*ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Έδρα : ΔΑΚ. Κορυδαλλού (Σολωμού 4 Κορυδαλλός) τηλ. 4961010
Γραφεία : Σολωμού 4 Κορυδαλλός 4944304 τηλ fax 4944304
Χρώματα: Πράσινο-Λευκό Πρόεδρος : Κολοβός Ελευθέριος 2104956510-6983500259
Υπεύθυνοι: Χειλάς Γεώργιος 6977451689
Προπονητής: Άρης Γιαννικάκης 6939057050
Email : gaskpigasos@gmail.com