Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)


Α΄ ΓΥΡΟΣ
*08/10/1321.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
*06/10/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*08/10/1321.30ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*08/10/1321.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*13/10/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*13/10/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*15/10/1321.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*15/10/1321.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*20/10/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*20/10/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*20/10/1310.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*22/10/1321.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
*27/10/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*29/10/1321.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*27/10/1310.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*27/10/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
*05/11/1321.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*03/11/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*05/11/1321.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*03/11/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*12/11/1321.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*10/11/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*12/11/1321.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
*10/11/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*19/11/1321.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*19/11/1321.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*17/11/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*17/11/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*24/11/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*24/11/1310.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
*26/11/1321.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*26/11/1321.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*03/12/1321.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*01/12/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*01/12/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*01/12/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ

Β΄ΓΥΡΟΣ

10η*10/12/1321.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
10η*ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
10η*08/12/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
10η*08/12/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
10η*10/12/1321.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
11η*17/12/1321.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
11η*ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
11η*15/12/1314.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
11η*15/12/1310.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
11η*17/12/1321.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
12η*03/12/1321.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
12η*ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
12η*07/01/1421.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
12η*03/12/1321.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
12η*22/12/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13η*07/01/1421.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
13η*ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
13η*05/01/1414.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
13η*07/01/1421.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
13η*05/01/1415.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
14η*14/01/1421.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
14η*ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
14η*12/01/1410.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
14η*12/01/1414.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
14η*12/01/1415.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
15η*21/01/1421.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
15η*ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
15η*21/01/1421.30ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
15η*19/01/1415.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
15η*19/01/1414.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
16η*26/01/1410.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
16η*ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
16η*26/01/1413.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
16η*28/01/1421.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
16η*28/01/1421.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
17η*04/02/1421.30ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
17η*ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
17η*02/02/1415.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
17η*02/02/1414.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
17η*02/02/1413.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
18η*ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
18η*11/02/1421.30ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
18η*09/02/1414.452Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
18η*09/02/1410.30ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
18η*11/02/1421.30ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 2ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ
*Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 2ο Κλ. Νικαίας (Καραμπίνη ,Τέρμα Κ. Παλαμά Νεάπολη) τηλ. 4965801
Γραφεία: Π. Ράλλη 131 Νίκαια τηλ. 4920820 fax 4915528
Xρώματα: Μπλέ- Κίτρινο Πρόεδρος : Χαλκίδης Γεώργιος 3240190
Υπεύθυνοι: Μωυσιάδης Γιάν νης 6947256002
Προπονητής: Χαροπίδης Θέμης 6948211785
Email : arisnikeas@otenet.gr
*A.Ο. ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 2ο Κλ. Νικαίας (Καραμπίνη ,Τέρμα Κ. Παλαμά Νεάπολη) τηλ. 4965801
Γραφεία: Καραολή & Δημητρίου 173 Νίκαια τηλ. fax 4941024
Xρώματα: Λευκό- Βυσσινί Πρόεδρος : Κανδύλης Ιωάννης 6993184053 - 2104941024
Υπεύθυνοι: Στεφάνου Νικόλαος 6993184053
Προπονητής: Σιρόγλου Νικόλαος 6993184053
Email :
*ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ
Έδρα: 1ο Κλ. Νικαίας (Σελεπίτσαρι Παντιχείου & Ακροπόλεως) τηλ. 4934854
Γραφεία: Καισαρείας 45 Νίκαια τηλ - fax 4254334
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος : Φαμέλης Μάρκος 6945598757
Υπεύθυνοι: Ρεπάνης Ιωάννης 6980968435 - Σταμπολιάδης Ευάγγελος 6945952305
Προπονητής: Λαμπαδάριος Στέφανος 6974317891
Email :
*Γ.Α.Σ. ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 1ο Κλ. Νικαίας (Σελεπίτσαρι Παντιχείου & Ακροπόλεως) τηλ. 4934854
Γραφεία: Π. Ράλλη 125 Νίκαια (ΤΚ 18454)
Χρώματα: Μαύρο/Λευκό Πρόεδρος: Πρωτόπαπας Χαράλαμπος 6936493083
Υπεύθυνοι: Μαργώση Ελένη 6974367726
Προπονητής : Οδυσσέας Αντωνίου 6944870100
Email : info@iasonas.gr
*Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς Θήρας και Μαντινείας
Γραφεία : Μαντίνειας 11 Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς τηλ. fax 4816991
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος : Κάντας Αναστάσιος 6944909097
Υπεύθυνοι : Κωνσταντόπουλος Ηλίας 6932253634
Προπονητής: Καλογερόγιαννης Νίκος 6980464944
Email :
*ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: 1ο Κλ. Νικαίας (Σελεπίτσαρι Παντιχείου & Ακροπόλεως) τηλ. 4934854
Γραφεία: Ακτή Πρωτοψάλτη 1Α Μικρολίμανο τηλ - 4170439 fax 4170637
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος : Πρίντεζης Αντώνης
Υπεύθυνοι: Καραφαντής Δημήτριος 6974006222 Σταφυλάκης Νίκος 6974331072
Προπονητής: Αναγνωστόπουλος Αλέξης 6949728007
Email : info@ethnikos.org
*Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Αν Μαρίνας Ζέας Πλαζ Φρεαττύδας τηλ. 6973822492
Γραφεία: Ακτή Μιαούλη 71 Πειραιάς τηλ. 4294641 – 3315621
Χρώματα: Λευκό- Κόκκινο Πρόεδρος: Ελευθέριος Χρυσοφάκης 6973736344
Υπεύθυνοι: Κώστας Παπαμάρκος 6972733474
Προπονητής : Γιώργος Καλοίδης 6973822492
Email :pretzaldo.7@hotmail.com
*ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Έδρα : Αν. Πορφύρα  Ακτή Θεμιστοκλέους 130 τηλ.fax 4181780
Γραφεία: Ακτή Θεμιστοκλέους 130 τηλ.fax 4181780
Χρώματα: Κόκκινο- Άσπρο Πρόεδρος: Κανάκης Τσιριγωτάκης 6945954078
Υπεύθυνοι: Κορωνιός Μανώλης 6971991437
Προπονητής: Βουτσαλάς Βαγγέλης 6944636928
Email : porfyras@hotmail.com
*Α.Ο. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Έδρα: Αν. Προφ. Ηλία (Xανίων 1 Πειραιάς ) τηλ. 2104225025 fax 4119181
Γραφεία: Xανίων 1 γήπεδο Προφ. Ηλία Πειραιάς τηλ. 2104225025 fax 4119181
Χρώματα : Μπλε Κόκκινο Πρόεδρος : Παπαχρήστου Αλέξης 6942667921
Υπεύθυνοι: Παπαχρήστου Αλέξ. 6942667921 4176329 4125964
Προπονητής: Μιχάλης Κεραμειδάς 6936781805
Email : alexis_aopf@yahoo.gr
*ΚΑΣΤΕΛΑ Α.Σ.
Έδρα: Αν. Βοτσαλάκια (Πλαζ –Κολυμβητήριο Οδ. Αλ. Παπαναστασίου )
Γραφεία: Κλεισόβης 61 Πειραιάς τηλ.4538445
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος: Καπετανάκης Μανώλης
Υπεύθυνοι: Τιόπουλος Τάσος 6983009875
Προπονητής: Παπαευθυμίου Μάκης 6948108146
Email :