Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)


Α΄ ΓΥΡΟΣ
*08/10/1321.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*05/10/13ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*06/10/1322.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*06/10/1318.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
*06/10/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
*15/10/1321.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
*12/10/13ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*15/10/1321.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
*13/10/1317.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
*13/10/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*20/10/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
*20/10/13ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
*20/10/1322.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
*20/10/1318.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*20/10/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*29/10/1321.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
*27/10/13ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
*27/10/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
*27/10/1318.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*27/10/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*05/11/1321.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
*02/11/13ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*03/11/1322.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
*03/11/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*05/11/1321.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
*10/11/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
*09/11/13ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
*10/11/1322.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*10/11/1317.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*12/11/1321.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*19/11/1321.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
*17/11/13ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
*17/11/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
*17/11/1321.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*17/11/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
*24/11/1322.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
*24/11/13ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*24/11/1318.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*24/11/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*24/11/1317.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
*03/12/13ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
*01/12/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
*03/12/1321.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
*01/12/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
*03/12/1321.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ

Β΄ΓΥΡΟΣ
10η*08/12/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
10η*07/12/13ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
10η*08/12/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
10η*10/12/1321.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
10η*08/12/1317.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
11η*17/12/1321.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
11η*14/12/13ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
11η*15/12/1322.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11η*15/12/1318.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
11η*15/12/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
12η*20/12/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
12η*20/12/13ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
12η*22/12/1317.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
12η*22/12/1314.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
12η*07/01/1421.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
13η*07/01/1421.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
13η*04/01/14ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
13η*05/01/1422.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
13η*05/01/1414.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
13η*05/01/1409.00ΚΛ. ΣΕΦ Β ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
14η*12/01/1417.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
14η*11/01/14ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
14η*12/01/1418.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
14η*12/01/1409.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
14η*14/01/1421.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
15η*21/01/1421.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
15η*ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
15η*19/01/1414.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
15η*21/01/1421.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
15η*19/01/1409.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
16η*26/01/1418.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
16η*26/01/14ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
16η*28/01/1421.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
16η*26/01/1414.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
16η*26/01/1417.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
17η*04/02/1421.30ΑΝ. ΔΗΜ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
17η*01/02/14ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
17η*04/02/1421.30ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ
17η*02/02/1409.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
17η*04/02/1421.30ΑΝ. ΠΕΡΟΝΙΑ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
18η*08/02/14ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗ
18η*09/02/1417.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΦΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
18η*09/02/1422.00ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
18η*09/02/1418.45ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
18η*09/02/1414.45ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 3ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΦΗΒΩΝ

*ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄ (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία :
Χρώματα: Μαύρο Κόκκινο Πρόεδρος : Ταταράκης Μάνος 6944754811
Υπεύθυνοι : Κονδυλόπουλος Νίκος 6971642307 , Ταταράκης Μάνος 6944754811
Προπονητής: Μαθιουδάκης Δημήτρης
*ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρα : κλ. Εθν.Αντίστασης(Ιφιγενείας και Δοϊράνης Καλλιθέα) τηλ. 9576612
Γραφεία : Kαλυψούς 108 Καλλιθέα τηλ. Fax 2109576611
Χρώματα: Πράσινο/Μαύρο Λευκό Πρόεδρος : Τσουμάνης Κώστας 6947903655
Υπεύθυνοι: Ανυφαντάκης Γιάννης 6947154621 -Ριχάρδος Κωνσταντίνο 2109584086 /6972170177
Προπονητής :Χαριτόπουλος Σταμάτης
Email : ricci.const@hotmail.com
*Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρα: Σαλαμίνος 50 Καλλιθέα /Κλ. Εθν. Αντίστασης (Ιφιγενείας & Δοϊράνης Καλλιθέα ) τηλ. 9576612
Γραφεία: Σαλαμίνος 50 Καλλιθέα τηλ. 9565925 fax 9580330 φαξ 4830295
Xρώματα: Μαύρο-Άσπρο Πρόεδρος: Αλεβιζόπουλος Ανδρέας 6944505326 4819763
Υπεύθυνοι:Γκιουλιστάνης Κίμωνας 6945416050
Προπονητής: Σταυρακόπουλος Τζανής 6942714107
Email :
*Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρα : Αχιλλέως και Κρέμου (Περόνια) 2109415804
Γραφεία : Αχιλλέως και Κρέμου (Περόνια) 2109415804
Χρώματα: Μαύρο Πορτοκαλί Πρόεδρος : Μιχαλέλης Γεώργιος 6977273510
Υπεύθυνοι: Σταρέντζης Θανάσης 6944973990 –Μουρουζίδης Αλέξης 6986969345
Προπονητής : Φέξης Σάκης 6951818948
Email :
*ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
Έδρα: Αν. Αρμενικής (Σαρκουδίνου 120 Ν. Κόσμος) 2117105848
Γραφεία: Εθν. Στέγης & Αρτάκης Ν. Σμύρνη τηλ. 9370227 fax 5247565 6944506333
Xρώματα: Μπλε Κόκκινο Πρόεδρος : Τσιρονιάν Φίλιππος 6976191120
Υπεύθυνοι: Δερχοβακιμιάν Χοβίκ 69447509233- Τερζιάν Οβανές 6944506333
Προπονητής: Ανδρεδάκης Χρήστος
Email : onnik147@yahoo.gr
*Α..Ο.Κ. Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Έδρα: Αν Δημ. Γυμν. Ν. Σμύρνης (Εθν. Στέγης & Αρτάκης Ν. Σμύρνη) τηλ. 9333667
Γραφεία : Ι. Χρυσοστόμου 11 Ν. Σμύρνη τηλ. 2109415300
Χρώματα: Μαύρο- Κόκκινο Πρόεδρος : Κεφαλίδης Βαγγέλης 2132025897
Υπεύθυνοι: Παπαδόπουλος Μιχ. 6977205263 6666604 Κεφαλίδης Βαγγέλης 9376765 9326024 6932551506
Προπονητής: Αγγελάκης Δημήτριος 9828287 6979076180
Email : neasmirnibasket@yahoo.gr
ΦΑΡΟΣ Ν. ΣΜ.
Έδρα: Κλ. Αργ. Κορωναίος (Αγ. Ανδρέου 3 Ν.Σμύρνη) τηλ. 9339335
Γραφεία: Ι.Χρυσοστόμου 1 Ν. Σμύρνη τηλ 9343723-fax 9323550
Xρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος : Σώζος Ηλίας
Υπεύθυνοι : Φατούρος Ίκ. 6973985807
Προπονητής :
*Α.Ο ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Αν. παλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος & Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία: Καπετανάκη 8 & Σάμου 8 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9847105
Χρώματα: Πράσινο -Πορτοκαλί Πρόεδρος: Ζωίλης Παντελής
Υπεύθυνοι: Ελενίτσας Κωνσταντίνος 6934778850
Προπονητής : Καλαμπόγιας Αργύρης 6977515543
Email :
*Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Αν. παλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος & Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία : Θεομήτορος 1-3 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9357522
Χρώματα: Κόκκινο Μπλε Πρόεδρος : Νιικάκης Βασίλειος
Υπεύθυνοι: Τογανίδη Μαριάνα 6906960746 Αποστολάκης Εμμανουήλ 6944570342
Προπονητής: Ρέπας Κώστας 6946576727
Email : vasil_ni@yahoo.gr