Πρόγραμμα : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13-14 (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

22.7.13

Πρόγραμμα : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13-14 (και υπεύθυνοι)

                                                            
                                
Α΄  ΓΥΡΟΣ
  
*05/10/1314.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*05/10/1313.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*05/10/13ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*05/10/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
*05/10/1311.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*05/10/1316.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*12/10/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*12/10/13ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*12/10/1318.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*12/10/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*12/10/1313.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*12/10/1321.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*19/10/13ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*19/10/1313.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
*19/10/1316.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*19/10/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*19/10/1311.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*19/10/1321.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*26/10/1318.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*26/10/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*26/10/1313.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*26/10/1316.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*26/10/1311.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*26/10/13ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*02/11/1314.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*02/11/1313.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*02/11/1316.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*02/11/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*02/11/13ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*02/11/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
*09/11/1313.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*09/11/1316.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*09/11/1311.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*09/11/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*09/11/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
*16/11/1314.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*16/11/1313.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*16/11/1316.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*16/11/1321.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
*16/11/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*16/11/13ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*23/11/1311.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*23/11/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*23/11/1316.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*23/11/1316.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*23/11/13ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*23/11/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
*30/11/1314.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*30/11/1313.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*30/11/1321.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*30/11/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*30/11/13ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*30/11/1318.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
10η*07/12/1316.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
10η*07/12/1313.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
10η*07/12/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
10η*07/12/13ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
10η*07/12/1316.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
10η*07/12/1313.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
11η*14/12/1314.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
11η*14/12/1321.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
11η*14/12/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
11η*14/12/13ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11η*14/12/1318.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
11η*14/12/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
                 
Β΄   ΓΥΡΟΣ      
12η*21/12/1321.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
12η*21/12/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
12η*21/12/13ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
12η*21/12/1318.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
12η*21/12/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
12η*21/12/1313.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
13η*11/01/1414.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
13η*11/01/14ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
13η*11/01/1416.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
13η*11/01/1417.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
13η*11/01/1411.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
13η*11/01/1416.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
14η*18/01/14ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
14η*18/01/1418.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
14η*18/01/1418.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
14η*18/01/1413.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
14η*18/01/1416.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
14η*18/01/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
15η*25/01/1414.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
15η*25/01/1413.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
15η*25/01/1416.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
15η*25/01/1411.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
15η*25/01/1421.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
15η*25/01/14ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16η*01/02/1418.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
16η*01/02/1413.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
16η*01/02/1416.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
16η*01/02/1411.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
16η*01/02/14ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
16η*01/02/1418.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
17η*08/02/1414.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
17η*08/02/1413.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
17η*08/02/1416.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
17η*08/02/1421.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
17η*08/02/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
17η*08/02/14ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
18η*15/02/1416.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
18η*15/02/1411.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
18η*15/02/1411.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
18η*15/02/1418.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
18η*15/02/1413.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
18η*15/02/14ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
19η*22/02/1414.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
19η*22/02/1413.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
19η*22/02/1421.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
19η*22/02/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
19η*22/02/14ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
19η*22/02/1418.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
20η*08/03/1411.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
20η*08/03/1416.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
20η*08/03/1418.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
20η*08/03/1411.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
20η*08/03/14ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
20η*08/03/1413.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
21η*15/03/1414.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
21η*15/03/1421.00ΝEΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
21η*15/03/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
21η*15/03/14ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
21η*15/03/1418.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
21η*15/03/1418.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
22η*22/03/1413.00ΔΑK ΓΛΥΦΑΔΑΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
22η*22/03/1413.30ΚΛ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
22η*22/03/1416.15ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
22η*22/03/14ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
22η*22/03/1411.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ
22η*22/03/1416.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
*ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   
Έδρα : Κλ Γυμν. «Έσπερος»(Μίλωνος &Χ.Τρικούπη ,όπ. Παντείου Καλλιθέα)τηλ.9239607
Γραφεία : Σοφοκλέους 204 Καλλιθέα   2109852220 fax 2109852175
Χρώματα:  Kίτρινο -Μπλε  Πρόεδρος :  Βαλαβάνης Σάββας  6932389668
Υπεύθυνοι: Σταμάτης Τάσος 6970964909  
Προπονητής: Γωνιωτάκη Άννα 6972622729   
*Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα: Νέο Κλ. Αγ. Δημητρίου  (Ελευθερωτών &25ης Μαρτίου Αγ. Δημήτριος ) τηλ. 9733370
Γραφεία: Ελευθερωτών 25 Αγ. Δημήτριος  τηλ.9734794  fax 9752819
Xρώματα: Κόκκινο-Άσπρο Πρόεδρος : Κωνσταντίνου Παναγιώτης   
Υπεύθυνοι: Γρυλλάκης Νίκος 6977276033  Δημόπουλος Βαγγέλης  6932917122
Προπονητής:  Βαγγέλης Βασιλάκος 6955265793
*Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Έδρα : Κλ. Βούλας  (Λυκούργου & Ελ. Βενιζέλου Βούλα ) τηλ. 9659410
Γραφεία: Λυκούργου 17 Βούλα τηλ.fax 8953823
Χρώματα: Κόκκινο- Μπλε Πρόεδρος: Βασιλειάδης Χρήστος
Υπεύθυνοι: Μεϊμάρογλου Γιάννης 6932200819
Προπονητής: 
*Α.Ο. ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Έδρα: Κλ. "Παντελής Νικολαίδης" (Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου) τηλ. 4002567
Γραφεία: Υψηλάντου 149 Κερατσίνι τηλ. fax  4175374
Χρώματα: Κόκκινο- Μπλε Πρόεδρος: Λουκάς Τζανής 4316552
Υπεύθυνοι: Παγιατάκη Λούση 6974436906
Προπονητής :Σταμάτης Κώστας 6976657584
Email : aofaros@yahoo.com
*Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: Νέο Κλ. Αργυρούπολης  (Τριπόλεως 51& Κύπρου)
Γραφεία: Ολυμπίας 3 ,3ο Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. 9928266
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε  Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 694515890
Υπεύθυνοι: Αλιμπέρτης Βασίλης 6949194823    
Προπονητής: Κουκουζέλης Διονύσης 6941449444
*ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.
Έδρα: Κλ. «Ανδρέας Βαρίκας» (Αγ. Ανδρέου ) τηλ. 9339335
Γραφεία: Ιωάννου Χρυσοστόμου 1 Ν. Σμύρνη  τηλ.9343723 9339976 fax 9323550
Xρώματα: Κόκκινο-Μπλε  Πρόεδρος : Τσάβαλος Βασίλειος
Υ0πεύθυνοι:  Φατούρος Ίκαρος 6973985807
Προπονητής:
*Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 Έδρα: ΔΑΚ Γλυφάδας (Μ. Λιούγκας- Φοίβης 14 και Α. Μεταξά Γλυφάδα ) τηλ. 2108943800
Γραφεία: Αγ. Νεκταρίου & Τενέδου Γλυφάδα τηλ.fax9643323
Χρώματα: Μπλε-Λευκό Πρόεδρος: Γεωργακόπουλος Ευάγγελος  
Υπεύθυνοι: Τσίκας Παύλος 6972211672 –Σεργόπουλος Αλέξης 6945977522  
Προπονητής: Φατούρος Κωνσταντίνος 6974649976
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ  
Έδρα: Κλ. Εθν. Στάδιο Ελευσίνος Δασκαλάκης (Π.Ε.Ο.Α.Θ.& Ηρώων Πολυτεχνείου 165) τηλ. 5545158
Γραφεία : Ασκληπιού 5 Ελευσίνα  τηλ.  fax 5546160
Xρώματα: Μπλε-Άσπρο Πρόεδρος : Ιωάννης  Φιλίππου
Υπεύθυνοι : Μεγαλούδης Γαβριήλ 6974876579, Περαματζής Παναγιώτης 6979466902
Προπονητής: Μιχαλακούδης Μιχαήλ  6947271946
Α.Ο. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Έδρα: Κλ. Κοψαχείλας (Σωκράτους 46 Π. Φάληρο )
Γραφεία:  ΔΑΚ Π. Φαλήρου –Μαρίνα Φλοίσβου 2109817330 
Xρώματα: Μπλε-Κίτρινο Πρόεδρος : Πολυχρόνης Σεραφείμ
Υπεύθυνοι : Μαχλάς Αλέκος 6936939865 -Γκιουλέας  Διονύσης 6974363769
Προπονητής : Τσίμπας Κώστας 6977706802
Email: info@aopf.gr
*Α.Ο.Κ.  ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
Έδρα: Κλ. Μάνδρας  (28ο χιλιομ. Π.Ε.Ο.Α.) τηλ. 5556306
Γραφεία: ΠΕΟΑΘ 28ο χιλιόμ. Μάνδρας fax 5560681
Χρώματα: Άσπρο -Μπλε Πρόεδρος: Λινάρδος Ιωάννης 6937321616
Υπεύθυνοι: Τζαβαρής Σπυρίδων – Ρούτης Άρης
Προπονητής : Καραπαναγιώτη Μαρίνα

*Γ.Α.Σ. ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα :  1ο Δ. Κλ.Γυμ. Νικαίας (Σελεπίτσαρι Παντιχείου κ΄Ακροπόλεως) τηλ.4934854
Γραφεία: Π. Ράλλη 125  Νίκαια (ΤΚ 18454)  
Χρώματα: Μαύρο/Λευκό Πρόεδρος: Πρωτόπαπας Χαράλαμπος 6936493083
Υπεύθυνοι: Μαργώση Ελένη 6974367726
Προπονητής :  Γκόγκογλου Ιωάννης

Email : info@iasonas.gr