Πρόγραμμα Α΄ γυναικών 2ος όμιλος (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.7.13

Πρόγραμμα Α΄ γυναικών 2ος όμιλος (και υπεύθυνοι)

                                              Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α΄  ΓΥΡΟΣ               
   
*06/10/13ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ-
*06/10/1314.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*06/10/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
*06/10/1319.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*06/10/1320.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*13/10/1319.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*13/10/1309.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*13/10/1318.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*13/10/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*13/10/13-ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*20/10/1309.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
*20/10/1314.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*20/10/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*20/10/1319.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*20/10/13-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*27/10/1318.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*27/10/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*27/10/1320.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*27/10/13ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ-
*27/10/1309.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*03/11/1315.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*03/11/1314.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*03/11/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*03/11/13-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
*03/11/1319.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*10/11/1320.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*10/11/1319.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*10/11/13ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-
*10/11/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*10/11/1318.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
*17/11/1315.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*17/11/1314.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*17/11/13-ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*17/11/1319.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*17/11/1309.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*24/11/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*24/11/13ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ-
*24/11/1319.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*24/11/1320.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
*24/11/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*01/12/1315.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*01/12/13-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*01/12/1319.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*01/12/1309.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*01/12/1318.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
Β΄ΓΥΡΟΣ
  
10η*08/12/13-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
10η*08/12/1319.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
10η*08/12/1309.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
10η*08/12/1318.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
10η*08/12/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
11η*15/12/1315.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
11η*15/12/1314.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
11η*15/12/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11η*15/12/1319.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
11η*15/12/13ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ-
12η*22/12/1309.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
12η*22/12/1318.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
12η*22/12/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
12η*22/12/1320.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
12η*22/12/13ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ-
13η*05/01/1415.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
13η*05/01/1414.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
13η*05/01/1417.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
13η*05/01/14-ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
13η*05/01/1419.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
14η*12/01/1418.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
14η*12/01/1420.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
14η*12/01/1419.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
14η*12/01/14ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-
14η*12/01/1418.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
15η*19/01/1415.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
15η*19/01/1414.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
15η*19/01/14-ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
15η*19/01/1419.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
15η*19/01/1409.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16η*26/01/1419.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
16η*26/01/1417.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
16η*26/01/14ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-
16η*26/01/1420.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
16η*26/01/1418.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
17η*02/02/1415.30ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
17η*02/02/14-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
17η*02/02/1419.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
17η*02/02/1409.30ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
17η*02/02/1418.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
18η*09/02/1414.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
18η*09/02/14ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ-
18η*09/02/1417.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
18η*09/02/1419.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
18η*09/02/1420.00ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
*Α.Ο.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Έδρα: κλ.  Μοσχάτου   (Μιαούλη 56& Καποδιστρίου  Μοσχάτο) τηλ. 9407820
Γραφεία: Μιαούλη 56 & Καποδιστρίου  τηλ. fax 9480760
Χρώματα: Μπλε-Κόκκινο  Πρόεδρος: Γκόγκος Νικόλαος 6974452033
Υπεύθυνοι: Παναγόπουλος Βασίλης 6977177851  Καραπατάκης Μάνος 6936592831-Μπουρμάς Γιώργος 6932602910
 Προπονητής: Τσαραπατσάνης Σωτήρης 6974802088  Παπαναστασίου Γιάννης  6945922504
*Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Κλ. Καμινίων  (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Μαντίνειας 11 Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς  τηλ.  fax 4816991
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος : Κάντας Αναστάσιος 6944909097  
Υπεύθυνοι : Στραβόλαιμος Σάκης 6937263610 
Προπονητής: Πιτσικάλης Βασίλειος 6909829038
*Α.Ο. ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Έδρα: Κλ. "Παντελής Νικολαίδης" (Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου) τηλ. 4002567
Γραφεία: Υψηλάντου 149 Κερατσίνι τηλ. fax 4175374
Χρώματα: Κόκκινο- Μπλε Πρόεδρος: Λουκάς Τζανής 4316552
Υπεύθυνοι: Νεαρχάκος Νίκος 6936999353-Παπακωνσταντίνου Τάσος 6981223231
Προπονητής : Μελέτης Κώστας 6972855533
Email :  aofaros@yahoo.com
*Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: Νέο Κλ. Αργυρούπολης  (Τριπόλεως 51& Κύπρου)
Γραφεία: Ολυμπίας 3 , 3ο  Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. Fax 9928266
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε  Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 6945158900
Υπεύθυνοι: Αλιμπέρτης Βασίλειος 6949194823
Προπονητής: Κουκουζέλης Διονύσης 6941449444
*Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Κλ. Γυμν. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος 98 & Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία : Θεομήτορος 1-3 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9357522
Χρώματα:   Κόκκινο Μπλε  Πρόεδρος : Νικάκης Βασίλειος 6946199467
Υπεύθυνοι:  Πολυκανδρίτης Τάσος 6972714287
Προπονητής: Χρυσοβελίδης Δημήτρης 6938565740   
Email :  dxrisovelidis@gmail.com  
*Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Έδρα :  ΕΑΚ Κορυδαλλού (Φυλακές Κορυδαλλού 4961010)
Γραφεία: Τσακάλωφ 10 Κορυδαλλός τηλ.4250730 fax  4250730
Xρώματα: Βυσσινί -Άσπρο Πρόεδρος : Παππάς Σωτήρης  4250730
 Υπεύθυνοι: Λαουτάρης Γεώργιος 6131776 6972286135
Προπονητής:  Κλαδούχος Βαγγέλης 6937090630
Email :  george621@windowslive.com
*Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
Έδρα: Κλ Δημ. Γλυφάδας Οδ.  Παπαδόπουλος (Γκολφ Παναγούλη 4Α  Γλυφάδα)
Γραφεία: Μυκηνών 27 Γλυφάδα τηλ. fax9605336 
Χρώματα: Άσπρο-Πράσινο Πρόεδρος: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Υπεύθυνοι: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498  
Προπονητής: Ρουμελιώτης Λάμπρος
Email :  aixwni@hotmail.com
 *ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έδρα: ΔΑΚ Γλυφάδας   - Κλ. Σαλπέας
Γραφεία: Περιβάλλων Χώρος Σ.Ε.Φ. Ν. Φάληρο τηλ. 4825981-2 fax 4825975
Χρώματα: Κίτρινο -Μπλε Πρόεδρος : Παλάτος Ιωάννης  
Υπεύθυνοι: Μακρής Ιωάννης 6972800470
Προπονητής : Αράπης Κυριάκος 6977504762
*ΠΟΚ  ΕΣΠΕΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Κλ. Έσπερος (Μίλωνος και Χαρ. Τρικούπη ) τηλ. 9239607
Γραφεία: Αραπάκη 6  τηλ 9515896 -fax 9568467 
Xρώματα: Μπλέ -άσπρο Πρόεδρος: Αθανασίου Σάββας  6933218702
Υπεύθυνοι: Ταχυνάκος Κυριάκος 6975028090
Προπονητής:
Email : esperos1943@gmail.com


Ενδιαφέρουν