Πρόγραμμα : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 13-14 (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

22.7.13

Πρόγραμμα : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 13-14 (και υπεύθυνοι)

                                                                                                            
Α΄  ΓΥΡΟΣ
        
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1320.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1320.15ΝΕΟ ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1320.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1320.00ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1320.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1320.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1320.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*08/10/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*08/10/1320.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*08/10/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*08/10/1319.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*08/10/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*08/10/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*15/10/1320.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*15/10/1320.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*15/10/1320.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*15/10/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*15/10/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*15/10/1320.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*22/10/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*22/10/1320.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*22/10/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*22/10/1319.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*22/10/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*22/10/1320.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*29/10/1320.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*29/10/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*29/10/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*29/10/1319.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*29/10/1320.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*29/10/1320.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*05/11/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*05/11/1320.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*05/11/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*05/11/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*05/11/1320.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*05/11/1320.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*12/11/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
*12/11/1319.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*12/11/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*12/11/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*12/11/1320.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*12/11/1320.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*19/11/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*19/11/1320.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*19/11/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*19/11/1320.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*19/11/1320.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*19/11/1320.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
10η*26/11/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
10η*26/11/1320.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
10η*26/11/1319.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
10η*26/11/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
10η*26/11/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
10η*26/11/1320.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
11η*03/12/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
11η*03/12/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
11η*03/12/1320.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
11η*03/12/1320.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
11η*03/12/1320.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
11η*03/12/1320.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 Β΄  ΓΥΡΟΣ    
  
12η*10/12/1320.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
12η*10/12/1320.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
12η*10/12/1320.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
12η*10/12/1319.00ΚΛ. ΣΕΦ ΒΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
12η*10/12/1320.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
12η*10/12/1320.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
13η*17/12/1321.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
13η*17/12/1320.00ΚΛ. ΣΕΦ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
13η*17/12/1320.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
13η*17/12/1319.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
13η*17/12/1320.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
13η*17/12/1320.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
14η*07/01/1420.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
14η*07/01/1420.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
14η*07/01/1420.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
14η*07/01/1420.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
14η*07/01/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
14η*07/01/1420.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
15η*14/01/1421.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
15η*14/01/1420.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
15η*14/01/1420.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
15η*14/01/1419.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
15η*14/01/1420.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
15η*14/01/1420.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
16η*21/01/1420.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
16η*21/01/1420.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
16η*21/01/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
16η*21/01/1420.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
16η*21/01/1420.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
16η*21/01/1420.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
17η*28/01/1421.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
17η*28/01/1420.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
17η*28/01/1420.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
17η*28/01/1420.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
17η*28/01/1420.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
17η*28/01/1420.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
18η*04/02/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
18η*04/02/1420.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
18η*04/02/1419.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
18η*04/02/1420.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
18η*04/02/1420.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
18η*04/02/1420.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
19η*11/02/1421.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
19η*11/02/1420.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
19η*11/02/1420.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
19η*11/02/1420.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
19η*11/02/1420.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
19η*11/02/1420.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
20η*18/02/1419.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
20η*18/02/1420.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
20η*18/02/1420.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
20η*18/02/1420.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
20η*18/02/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
20η*18/02/1420.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
21η*25/02/1421.30ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
21η*25/02/1420.15ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
21η*25/02/1420.15ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
21η*25/02/1420.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
21η*25/02/1420.15ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
21η*25/02/1420.15ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
22η*04/03/1420.00ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
22η*04/03/1420.15ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
22η*04/03/1420.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
22η*04/03/1419.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
22η*04/03/1420.15ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
22η*04/03/1420.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΟΛΗΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
ΤΕΛΙΚΟ29/09/1319.00ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
*06/10/1309.30 ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*13/10/1316.00ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
*20/10/1309.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*27/10/1309.30ΚΛ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
*03/11/1309.30ΚΛ ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΑΠΥΤΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*10/11/1309.30ΚΛ ΠΑΝ.ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*17/11/13ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
10η*24/11/1309.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
11η*01/12/13ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
12η*08/12/13ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
13η*15/12/1309.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
                    22/12/13 10.30 ΚΛ. ΣΕΦ Β΄     ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
14η*05/01/14ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
15η*12/01/1409.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16η*19/01/14ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
17η*26/01/1409.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
18η*02/02/142ο ΔΑΚΑΝ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
19η*09/02/14ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
20η*16/02/1409.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΠΕΡΑΜΑ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ
21η*23/02/14ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
22η*09/03/1409.30ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
                   11/03/14 19.00 ΚΛ. ΣΕΦ Β΄       ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
Α΄ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΑΙΔΩΝ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΑΕ  ΙΚΑΡΟΥ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Κλ. Εθν. Αντίστασης  (Ιφιγενείας & Δοϊράνης ) τηλ. 9576612
Γραφεία: Σοφοκλέους 204 τηλ 9513040 -9852175 
Xρώματα: Μπλέ –Άσπρο  Πρόεδρος: Μιχαλάς Άκης 6942406445
Υπεύθυνοι:  Μιχαλάς Άκης 6942406445 – Βαληνδράς Γιάννης 6977446892  
Προπονητής: Ζαφειράκης Γεώργιος 6980506054
Email:  info@ikarosbc.gr
Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: νέο κλ.  Αργυρούπολης (Τριπόλεως 51 & Κύπρου Αργυρούπολη  )
Γραφεία: Ολυμπίας 3 ,  3ο  Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. 9928266
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε  Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 694518900
Υπεύθυνοι:
Προπονητής:  Λουλουδάκης Σήφης 6977099585
*Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Έδρα: Κλ. Βούλας (Λυκούργου & Ελ. Βενιζέλου 17 Βούλα) τηλ. 9659410
Γραφεία: Λυκούργου 18 Βούλα τηλ.fax  8953823
Χρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος: Βασιλειάδης Χρήστος 
Υπεύθυνοι: Νικολάου Ιωάννης 6932201889 Στάθης Καρύδας 6977767080
Προπονητής: Γιώργος Τσεμπέρης 6977327366
Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα: Νέο Κλ. Αγ. Δημητρίου (Ελευθερωτών & Χατζηβασιλείου Αγ. Δημήτριος) τηλ. 9733370
Γραφεία: Ελευθερωτών 25 & Χατζηβασιλείου Αγ. Δημήτριος  τηλ-fax 9734794 9752819
Xρώματα: Άσπρο- Κόκκινο Πρόεδρος : Kωνσταντίνου Παναγιώτης 6932544777
Υπεύθυνοι :  Καζαντζίδης Λάζαρος 6938358457
Προπονητής:  
Emailinfo@kronosbc.gr
Α.Ο. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄  (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία:  ΔΑΚ Π. Φαλήρου –Μαρίνα Φλοίσβου 2109817330 
Xρώματα: Μπλε-Κίτρινο Πρόεδρος : Πολυχρόνης Σεραφείμ
Υπεύθυνοι :  Φιρκάσης Φίλιππος 6940892586
Προπονητής : Γκιουλέας Διονύσης 6974363769
Email: info@aopf.gr
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.
Έδρα: Κλ. Ανδ. Βαρίκας (Αγ. Ανδρέου 1 Ν.Σμύρνη) τηλ. 9339335
Γραφεία: Ι.Χρυσοστόμου 1 Ν. Σμύρνη  τηλ 9343723-fax 9323550
Xρώματα:  Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος : Τσάβαλος Βασίλειος
Υπεύθυνοι : Κωνσταντώνης Θανάσης 6944677205 
Προπονητής : Φατούρος Ίκ. 6973985807
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄   (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία: Πλ. Αλεξάνδρας Πασαλιμάνι  Πειραιάς τηλ  4190902-3 fax 4111692  
Xρώματα: Άσπρο-Κόκκινο Πρόεδρος: Κουντούρης Μιχαήλ 4190902  
Υπεύθυνοι: Λιάλιος Κώστας 6977012036- Λαυρέντζος Νικηφόρος 6977225980
Προπονητής: Πιτσικάλης Βασίλης 6909829038  
Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Έδρα: Κλ. Δραπετσώνας (Ρήγα Φερραίου & Κουντουριώτη)  τηλ. 4634300
Γραφεία: Ρήγα Φερραίου & Κουντουριώτη τηλ. 4617115 fax 4620968- 4621226
Χρώματα: Μπλε σκούρο  - Κόκινο σκούρο  Πρόεδρος : Αριστείδης Παπαμιχαήλ   
Υπεύθυνοι:  Παπαδοπούλου Βαρβάρα 2104615435
Προπονητής:  Καλλιπολίτης Σάκης 6936887003
*Γ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ –ΕΡΜΗΣ
Έδρα: κλ. Περάματος (Πρόνοια)  Καποδιστρίου και Λακωνίας Πέραμα  τηλ. 6974790053 Γραφεία: Καποδιστρίου και λακωνίας Πέραμα τηλ. 6974790053 -2104414100
Χρώματα: Κόκκινο-Άσπρο Πρόεδρος: Μαρίνος Σταύρος 6932309177
Υπεύθυνοι: Σαραντόπουλος Κων. 6944252373 –Οικονόμου Αθανάσιος6947823152
Προπονητής: Σεβαστός Σεβαστός 6945429850  
*ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 2ο Κλ. Νικαίας Καραμπίνη (Τέρμα οδ. Κωστή Παλαμά )  τηλ. 4965801
Γραφεία: Π. Ράλλη 133 Νίκαια  τηλ -  4972003 –fax 4962942
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος : Αναστάσιος Αριστειδόπουλος  
Υπεύθυνοι: Κανέλλης Φάνης 6972034235 –Χατζηκυριάκος Αντώνης 6947209911
Προπονητής:  Γιάννης Σιούτης 6973822310
Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ
Έδρα: Κροίσος Πέρσης του Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ (Κοραή και Μεγ. Βασιλείου) τηλ 9353700
Γραφεία: Κοραή & Μεγ. Βασιλείου 1-Ν. Σμύρνη τηλ.9353700 9315220 fax9353720
Xρώματα: Μαύρο-Πράσινο Πρόεδρος: Ράπτης Δημήτριος 
Υπεύθυνοι: Καλύμνιος Ευάγγελος 6977219973
Προπονητής: Σουργιάς Παναγιώτης 6946118448
Email : aomilon@on.gr
*ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 
Έδρα :  Κλ. Αλίμου (Ελ. Βενιζέλου & Θεσσαλίας) τηλ.9969374
Γραφεία : Λυσικράτους 82 και Κονδύλη Άλιμος τηλ. 2109810294
Χρώματα : Κίτρινο Μπλε       Πρόεδρος : Παύλος Χρήστου 6983498156
Υπευθυνοι :  Παύλος Χρήστου 6983498156–  Νικολόπουλος Γεώργιος 6973297918  
Προπονητής :  Τριανταφύλλου Χρήστος 6977368675
*ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έδρα: ΕΑΚ Γλυφάδας ή Κλ. ΣΕΦ Β΄ (περιβάλλων χώρος ΣΕΦ )ή κλ. Σαλπέας 
Γραφεία: Περιβάλλων Χώρος Σ.Ε.Φ. Ν. Φάληρο τηλ. 4825981-2 fax 4825975
Χρώματα: Κίτρινο -Μπλε Πρόεδρος : Παλάτος Ιωάννης  
Υπεύθυνοι: Μακρής Ιωάννης 6972800470
Προπονητής :