Πρόγραμμα : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 13-14 (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

22.7.13

Πρόγραμμα : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 13-14 (και υπεύθυνοι)

                                                                                                           
Α΄ ΓΥΡΟΣ
        
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1321.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1322.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1321.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1321.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*08/10/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*08/10/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*08/10/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*08/10/1320.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*08/10/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*08/10/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*15/10/1321.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
*15/10/1321.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*15/10/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*15/10/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*15/10/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*15/10/1322.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*22/10/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*22/10/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*22/10/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*22/10/1320.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*22/10/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*22/10/1321.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*29/10/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
*29/10/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*29/10/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*29/10/1320.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*29/10/1321.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*29/10/1321.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*05/11/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*05/11/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*05/11/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*05/11/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*05/11/1321.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*05/11/1322.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*12/11/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
*12/11/1320.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*12/11/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*12/11/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*12/11/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*12/11/1321.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*19/11/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*19/11/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*19/11/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
*19/11/1321.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
*19/11/1322.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*19/11/1321.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
10η*26/11/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
10η*26/11/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
10η*26/11/1320.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
10η*26/11/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
10η*26/11/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
10η*26/11/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
11η*03/12/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
11η*03/12/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
11η*03/12/1321.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11η*03/12/1322.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
11η*03/12/1321.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
11η*03/12/1321.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Β΄ΓΥΡΟΣ

12η*10/12/1321.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
12η*10/12/1321.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
12η*10/12/1322.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
12η*10/12/1321.45ΚΛ ΣΕΦ ΒΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
12η*10/12/1321.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
12η*10/12/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
13η*17/12/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
13η*17/12/1321.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
13η*17/12/1321.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
13η*17/12/1320.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
13η*17/12/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
13η*17/12/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
14η*07/01/1422.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
14η*07/01/1421.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
14η*07/01/1421.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
14η*07/01/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
14η*07/01/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
14η*07/01/1421.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
15η*14/01/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
15η*14/01/1421.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
15η*14/01/1421.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
15η*14/01/1420.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
15η*14/01/1421.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
15η*14/01/1421.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
16η*21/01/1421.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
16η*21/01/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
16η*21/01/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
16η*21/01/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
16η*21/01/1422.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
16η*21/01/1421.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
17η*28/01/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
17η*28/01/1421.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
17η*28/01/1421.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
17η*28/01/1421.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
17η*28/01/1421.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
17η*28/01/1422.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
18η*04/02/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
18η*04/02/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
18η*04/02/1420.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
18η*04/02/1421.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
18η*04/02/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
18η*04/02/1421.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
19η*11/02/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
19η*11/02/1421.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
19η*11/02/1421.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
19η*11/02/1421.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
19η*11/02/1422.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
19η*11/02/1421.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
20η*18/02/1420.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
20η*18/02/1421.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
20η*18/02/1421.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
20η*18/02/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
20η*18/02/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
20η*18/02/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
21η*25/02/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
21η*25/02/1421.45ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
21η*25/02/1421.45ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
21η*25/02/1422.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
21η*25/02/1421.45ΝΕΟ ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
21η*25/02/1421.45ΚΛ ΑΝΔΡ ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
22η*04/03/1421.30ΚΛ ΒΟΥΛΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ
22η*04/03/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
22η*04/03/1421.30ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
22η*04/03/1420.30ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
22η*04/03/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
22η*04/03/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
 0              0
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΦΗΒΟΙ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.
Έδρα: Κλ. Ανδ. Βαρίκας (Αγ. Ανδρέου 1 Ν.Σμύρνη) τηλ. 9339335
Γραφεία: Ι.Χρυσοστόμου 1 Ν. Σμύρνη  τηλ 9343723-fax 9323550
Xρώματα:  Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος : Τσάβαλος Βασίλειος
Υπεύθυνοι : Κωνσταντώνης Θανάσης 6944677205 
Προπονητής : Δεγαίτας Βαγγέλης -Φατούρος Ίκ. 6973985807
ΑΕ  ΙΚΑΡΟΥ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Κλ. Εθν. Αντίστασης  (Ιφιγενείας & Δοϊράνης ) τηλ. 9576612
Γραφεία: Σοφοκλέους 204 τηλ 9513040 -9852175 
Xρώματα: Μπλέ –Άσπρο  Πρόεδρος: Μιχαλάς Άκης 6942406445
Υπεύθυνοι:  Μιχαλάς Άκης 6942406445 – Ανδρέου Παύλος 6942406445   
Προπονητής: Δρουμπούκης Γεώργιος 6932341505
Email:  info@ikarosbc.gr
Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ
Έδρα: Κροίσος Πέρσης του Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ (Κοραή και Μεγ. Βασιλείου) τηλ 9353700
Γραφεία: Κοραή & Μεγ. Βασιλείου 1-Ν. Σμύρνη τηλ.9353700 9315220 fax9353720
Xρώματα: Μαύρο-Πράσινο Πρόεδρος: Ράπτης Δημήτριος 
Υπεύθυνοι: Καλύμνιος Ευάγγελος 6977219973
Προπονητής:
Email : aomilon@on.gr
Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα: Νέο Κλ. Αγ. Δημητρίου (Ελευθερωτών & Χατζηβασιλείου Αγ. Δημήτριος) τηλ. 9733370
Γραφεία: Ελευθερωτών 25 & Χατζηβασιλείου Αγ. Δημήτριος  τηλ-fax 9734794 9752819
Xρώματα: Άσπρο- Κόκκινο Πρόεδρος : Kωνσταντίνου Παναγιώτης 6932544777
Υπεύθυνοι :  Καζαντζίδης Λάζαρος 6938358457
Προπονητής:  
Emailinfo@kronosbc.gr
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄   (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία: Πλ. Αλεξάνδρας Πασαλιμάνι  Πειραιάς τηλ  4190902-3 fax 4111692  
Xρώματα: Άσπρο-Κόκκινο Πρόεδρος: Κουντούρης Μιχαήλ 4190902  
Υπεύθυνοι: Λιάλιος Κώστας 6977012036- Λαυρέντζος Νικηφόρος 6977225980
Προπονητής: Καμπούρης Αργύρης 6947937372  
*ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 
Έδρα :  Κλ. Αλίμου (Ελ. Βενιζέλου & Θεσσαλίας) τηλ.9969374
Γραφεία : Λυσικράτους 82 και Κονδύλη Άλιμος τηλ. 2109810294
Χρώματα : Κίτρινο Μπλε       Πρόεδρος : Παύλος Χρήστου 6983498156
Υπευθυνοι :  Παύλος Χρήστου 6983498156–  Νικολόπουλος Γεώργιος 6973297918  
Προπονητής :  Τριανταφύλλου Χρήστος 6977368675
*ΕΝ. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ  ΑΛΙΜΟΥ 
Έδρα :  Κλ. Αλίμου (Ελ. Βενιζέλου & Θεσσαλίας) τηλ.9969374
Γραφεία : Ελ. Βενιζέλου & Θεσσαλίας Άλιμος τηλ. 2109012859
Χρώματα : Άσπρο  Μπλε  Πρόεδρος : Φραγκούλης Κωνσταντίνος 6944467747
Υπευθυνοι : Τζουανόπουλος Κώστας 6972895748–Αποστολόπουλος Απόστ.  6944524989  
Προπονητής :  Φαραώ Γεώργιος 6983277778
*Α.Ε. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ -ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Έδρα : Βοηθ. Ελληνικού Ολυμπ. Ακιν. 
Γραφεία: Αγ. Παρασκευής 70 Ελληνικό τηλ. 9955019
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε Πρόεδρος: Σκουλιδάς Μιχάλης 6937138050
Υπεύθυνοι: Σκουλιδάς Μιχάλης 6937138050
Προπονητής:  Παντελάκης Γεώργιος 6946927121
*Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Έδρα: Κλ. Βούλας (Λυκούργου & Ελ. Βενιζέλου 17 Βούλα) τηλ. 9659410
Γραφεία: Λυκούργου 18 Βούλα τηλ.fax  8953823
Χρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος: Βασιλειάδης Χρήστος 
Υπεύθυνοι: Μ. Μπαρδάνης 6946460721 – Γ. Ποθητάκης 6945266767
Προπονητής: Δημήτρης Ποδαράς 6987414114
Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: νέο κλ.  Αργυρούπολης (Τριπόλεως 51 & Κύπρου Αργυρούπολη  )
Γραφεία: Ολυμπίας 3 ,  3ο  Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. 9928266
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε  Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 694518900
Υπεύθυνοι:
Προπονητής:  Ξυπνητός Σπύρος 6977415379  
Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Έδρα: Κλ. Δραπετσώνας (Ρήγα Φερραίου & Κουντουριώτη)  τηλ. 4634300
Γραφεία: Ρήγα Φερραίου & Κουντουριώτη τηλ. 4617115 fax 4620968- 4621226
Χρώματα: Μπλε σκούρο  - Κόκινο σκούρο  Πρόεδρος : Αριστείδης Παπαμιχαήλ   
Υπεύθυνοι:  Δάλλας Δημήτρης 6972666275
Προπονητής:   Πεταλάς Βαγγέλης 6932471812
*ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Κλ. "Παν. Σαλπέας " (Ζωοδόχος Πηγή , Χατζηκυριάκειο)τηλ. 4282231
Γραφεία : Σημίτου και Καζανόβα 29 Πειραϊκή τηλ. 4511883-4280787 fax 4130273
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο Πρόεδρος: Κιοσές Ανδρέας 4252759
Υπέυθυνοι : Φακίρης Δημήτρης  6944623131
Προπονητής : Αγγελόπουλος Σώζων 6944105904
Email :