Πρόγραμμα Α΄ γυναικών 1ος όμιλος (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.7.13

Πρόγραμμα Α΄ γυναικών 1ος όμιλος (και υπεύθυνοι)

                                              Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ  
Α΄ ΓΥΡΟΣ
      
*12/10/1319.30ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*13/10/1319.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*13/10/1318.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*13/10/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*20/10/1318.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*20/10/1319.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
*20/10/1316.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*20/10/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*03/11/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*03/11/1319.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*03/11/1318.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*03/11/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*10/11/1316.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*10/11/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
*10/11/1318.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*10/11/1319.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*17/11/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*17/11/1319.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*17/11/1317.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*17/11/1318.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*24/11/1318.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*24/11/1319.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*24/11/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*24/11/1316.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*01/12/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
*01/12/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*01/12/1318.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*01/12/1319.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
       Β΄ΓΥΡΟΣ
*08/12/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*08/12/1318.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
*08/12/1319.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*08/12/1316.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*15/12/1318.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*15/12/1319.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*15/12/1318.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*15/12/1319.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
10η*12/01/1419.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
10η*12/01/1416.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
10η*12/01/1419.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
10η*12/01/1418.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
11η*19/01/1418.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
11η*19/01/1419.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
11η*19/01/1419.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
11η*19/01/1418.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
12η*26/01/1419.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
12η*26/01/1418.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
12η*26/01/1419.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
12η*26/01/1416.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
13η*02/02/1418.00ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
13η*02/02/1419.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
13η*02/02/1418.002ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
13η*02/02/1419.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
14η*09/02/1419.00ΚΛ. ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
14η*09/02/1416.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
14η*09/02/1418.00ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
14η*09/02/1419.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ

                ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
*Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 
Έδρα: 2Ο  κλ. Βάρης (Μηλαδέζα) Αρετής 32 Βάρη τηλ. 9655475
Γραφεία: Κων. Μουτούση 1 Βάρη  τηλ 9655475 fax 9654626
Χρώματα: Μπλέ-Κόκκινο-Λευκό Πρόεδρος : Παπανικολάου Κων/νος 6944694152
Υπεύθυνοι: Καραμέτος Νικόλαος 6944615430
Προπονητής: Σταχίκας Γεώργιος 6981807191
Email :  a.o.varis-anagyrous@hotmail.gr
*Α.Ο. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
Έδρα : Κλ. Καμινίων  (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Φαλήρου 53 & Θηβών  Π. Κοκκινιά  τηλ. fax  4200044
Χρώματα: Άσπρο –Μαύρο -Κίτρινο  Πρόεδρος : Παπαγιάννης Ιωσήφ 4201187
Υπεύθυνοι:  Παπαγιάννης Ι. 4201187 6977359680
Προπονητής: Ζαχαρίας Δημήτρης 6948264814
*Α.Ο.Κ.  ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
Έδρα: Κλ. Μάνδρας  (28ο χιλιομ. Π.Ε.Ο.Α.) τηλ. 5556306
Γραφεία: ΠΕΟΑΘ 28ο χιλιόμ. Μάνδρας fax 5560681
Χρώματα: Άσπρο -Μπλε Πρόεδρος: Λινάρδος Ιωάννης 6937321616
Υπεύθυνοι: Τζαβαρής Σπυρίδων – Ρούτης Άρης
Προπονητής : Διολέτης Γιώργος 6937104728
*ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ  
Έδρα : Κλ. "Παν. Σαλπέας " (Ζωοδόχος Πηγή , Χατζηκυριάκειο)τηλ. 4194388
Γραφεία :Πλαζ Φρεαττύδας   τηλ.
Χρώματα: Μπρντό Μπλε Πρόεδρος : Κωνσταντινίδης Πέτρος  6989124849
Υπεύθυνοι:  Σπυρόπουλος Βασίλης 6946508077
Προπονητής:  Φουντουλάκης Άγγελος 6948889554   
Email :  contact@diogenisbasket.gr
*Α.Φ.Μ.ΣΦΟΙΝΙΚΑΣ Π.
Έδρα : Κλ. "Παν. Σαλπέας " (Ζωοδόχος Πηγή , Χατζηκυριάκειο)τηλ. 4194388
Γραφεία : Σημίτου και Καζανόβα 29 Πειραϊκή τηλ. 4511883-4280787 fax 4130273
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο Πρόεδρος: Κιοσές Ανδρέας 4252759
Υπεύθυνοι : Βορλόκας Νικόλαος 6932402473 Βράκας Αριστείδης 6944527925
Προπονητής:   Λαγοπόδης Δημήτρης 6932466306
 *ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Έδρα: 2ο κλ.  Ελευσίνος (Γούβα ) τηλ. 5549501
Γραφεία : Ασκληπιού 5 Ελευσίνα  τηλ.  fax 5546160
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος : Φιλίππου Ιωάννης
Υπεύθυνοι : Μεγαλούδης Γαβριήλ 6974876579, Περαματζής Παναγιώτης 6979466902
Προπονητής: Καραχάλιος Ματθαίος 6977749094
*Α.Ο. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Έδρα: Κλ. Καμινίων (Μουτσοπούλου και Υμηττού ) τηλ.4124703
Γραφεία: Χανίων 1 Πειραιάς  τηλ. fax 4225025
Χρώματα : Μπλε Κόκκινο Πρόεδρος : Παπαχρήστου Αλέξης 6942667921
Υπεύθυνοι: Παπαχρήστου Αλέξ. 6942667921 4176329 4125964
Προπονητής: Χλιαουτάκης Πάτροκλος 6937258200
Email alexis_aopi@yahoo.gr
*Α.Ο ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα: Κλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος 80 Αγ. Δημήτριος) τηλ. 9817805
Γραφεία: Καπετανάκη  & Σάμου 8  Αγ. Δημήτριος τηλ. 9847105
Χρώματα: Πράσινο -Άσπρο Πρόεδρος: Zωίλης Παντελής  
Υπεύθυνοι: Παγώνης Φώτιος 6944504399 – Νάκος Παναγιώτης 6937429522
Προπονητής : Μπουμπούς Αντώνης 6932399633  
 Email :