Πρόγραμμα Δ΄ ανδρών 2013-14 (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.7.13

Πρόγραμμα Δ΄ ανδρών 2013-14 (και υπεύθυνοι)

                                                                            
                                               
Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α΄  ΓΥΡΟΣ
*07/10/1321.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*06/10/1321.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*07/10/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*07/10/1321.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*06/10/1321.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
*-ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*14/10/1321.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*14/10/1320.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*14/10/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
*14/10/1321.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*14/10/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
*ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ-
*21/10/1321.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*20/10/1321.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*21/10/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
*21/10/1321.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*21.00ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ-
*21/10/1321.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*04/11/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*04/11/1321.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*04/11/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
*-ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*03/11/1321.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*04/11/1320.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*11/11/1321.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
*10/11/1321.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ-
*11/11/1321.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
*11/11/1321.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*11/11/1321.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*18/11/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*-ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*17/11/1321.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
*18/11/1321.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*18/11/1321.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*18/11/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ-
*24/11/1321.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
*25/11/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*25/11/1321.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*25/11/1321.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*25/11/1320.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
*01/12/1321.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*02/12/1321.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*02/12/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*02/12/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
*02/12/1321.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*09/12/1321.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*08/12/1321.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
*09/12/1321.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
*09/12/1321.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
*ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972-
*09/12/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
10η*16/12/1320.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
10η*15/12/1321.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
10η*16/12/1321.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10η*15/12/1321.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
10η*-ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
10η*16/12/1321.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
11η*13/01/1421.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
11η*13/01/1421.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
11η*13/01/1421.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
11η*13/01/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
11η*13/01/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
11η*ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-
     
Β΄ΓΥΡΟΣ
12η*20/01/1421.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
12η*20/01/1421.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
12η*20/01/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
12η*20/01/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
12η*20/01/1421.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
12η*ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ-
13η*27/01/1421.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
13η*26/01/1421.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
13η*27/01/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13η*27/01/1421.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
13η*26/01/1421.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
13η*-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
14η*03/02/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
14η*03/02/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
14η*03/02/1421.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
14η*03/02/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
14η*-ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
14η*03/02/1421.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
15η*10/02/1421.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
15η*09/02/1421.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
15η*10/02/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
15η*ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ-
15η*10/02/1421.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
15η*10/02/1421.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
16η*17/02/1421.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
16η*17/02/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
16η*-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
16η*16/02/1421.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
16η*17/02/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
16η*17/02/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
17η*24/02/1421.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
17η*ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ-
17η*24/02/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
17η*24/02/1421.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
17η*24/02/1421.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
17η*24/02/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
18η*-ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
18η*09/03/1421.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
18η*10/03/1421.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
18η*10/03/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
18η*10/03/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
18η*10/03/1421.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
19η*17/03/1421.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
19η*16/03/1421.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
19η*17/03/1421.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
19η*ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-
19η*17/03/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
19η*17/03/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
20η*24/03/1421.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
20η*24/03/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
20η*24/03/1421.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
20η*23/03/1421.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
20η*-ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
20η*24/03/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
21η*31/03/1421.30ΚΛ ΔΗΜ ΓΛΥΦ ΠΑΠ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ
21η*31/03/1421.30ΔΑΚ ΚΟΡ/ΛΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
21η*31/03/1421.30ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
21η*31/03/1420.45ΚΛ ΕΛΕΥΣ ΔΑΣΚΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
21η*20.30ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-
21η*31/03/1421.15ΚΛ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
22η*06/04/1421.00ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
22η*07/04/1421.30ΝΕΟ ΚΛ ΑΡΓ/ΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
22η*07/04/1420.30ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
22η*07/04/1421.45ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ / ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
22η*06/04/1421.00ΚΛ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
22η*-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ΄  ΑΝΔΡΩΝ
*Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
Έδρα: Κλ Δημ. Γλυφάδας Παπαδόπουλος (Γκολφ Παναγούλη 4Α  Γλυφάδα)
Γραφεία: Μυκηνών 27 Γλυφάδα τηλ. fax9605336 
Χρώματα: Άσπρο-Πράσινο Πρόεδρος: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Υπεύθυνοι: Νάκος Αλέξανδρος 6942406700 Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498  
Προπονητής: Ρουμελιώτης Λάμπρος /Αγγελόπουλος Μίμης  
Email :  aixwni@hotmail.com
*Ν.Ο. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Έδρα: κλ. Λαγονησίου(Ν. Κακλαμανάκης)  M.Αλεξάνδρου και Γ. Καραϊσκάκη τηλ. 2291071190
Γραφεία:  Κεφαλληνίας & Πέλοπος    τηλ. 6944357378 -fax 2291053413
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε  Πρόεδρος: Δημητρίου Σπύρος 2291053413  
Υπεύθυνοι: Σιφάκης Αντώνης 6947423411
Προπονητής: Γεωργαντάς Αλέξανδρος 6948204296
Email :
*Α.Ο. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
Έδρα : Κλ. Καμινίων  (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Φαλήρου  53  Π. Κοκκινιά τηλ. fax  4200444
Χρώματα: Κίτρινο -Μαύρο Πρόεδρος : Παπαγιάννης Ιωσήφ 4201187 6977359680 - 69893435649
Υπεύθυνοι:  Παπαγιάννης Ιωσ. 4201187 6977359680
Προπονητής:  Ζαχαρίας Δημήτρης  6948264814
Email :
*Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: Νέο κλ. Γυμν. Αργυρουπόλεως Τριπόλεως 51 και Κύπρου
Γραφεία: Ζαλόγγου 16 Αργυρούπολη  τηλ. 9931106
Χρώματα: Κίτρινο- Μαύρο Πρόεδρος:  Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Υπεύθυνοι: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Προπονητής: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Email :
*Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ /ΔΗΜΗΤΡΑ 1972
Έδρα: Κλ. Εθν. Στάδιο Ελευσίνος (Π.Ε.Ο.Α.Θ.& Ηρώων Πολυτεχνείου 165) τηλ. 5545158
Γραφεία: Ιερά Οδός και Αφών Μουρίκη 130 Ελευσίνα  τηλ. 5547400 FAX 5565193
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε Πρόεδρος : Παγώνης Γεώργιος 6944741597 5565189
Υπεύθυνοι: Μαυρογιάννης Νικόλαος 6936558179  6975103906 Μπακογιάννης Δημήτρης 2105540773  6932380204
Προπονητής: Μαυρογιάννης Νικόλαος 6936558179  6975103906
Email :
*Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Κλ. Καμινίων  (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Μαντίνειας 11 Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς  τηλ.  fax 4816991
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος : Κάντας Αναστάσιος 6944909097
Υπεύθυνοι : Αγγελετάκης Μάκης 697729185
Προπονητής:  Γρηγοριάδης Γιάννης
Email :
*ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ.
Έδρα : ΔΑΚ. Κορυδαλλού  (Σολωμού 4 Κορυδαλλός) τηλ. 4961010
Γραφεία: Θράκης 19 Κορυδαλλός 
Χρώματα: Μαύρο-Πορτοκαλί Πρόεδρος : Βιδάκη Κυριακή 6936527002 5914038 5621524
Υπεύθυνοι: Μαγκλάρας Χρήστος 6932376248 -2105521524 Μαϊχόσογλου Ηλίας 693945373
Προπονητής: Μαγκλάρας Χρήστος 6932376248 -2105521524
Email :
*ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ.»
Έδρα: ΔΑΚ Γλυφάδας ( Φοίβης 14 & Ι . Μεταξά  Γλυφάδα) τηλ.8943800
Γραφεία: Αρτέμιδος 29  Γλυφάδα τηλ. 8982382 fax 8983200
Χρώματα: Κίτρινο-Μωβ Πρόεδρος: Καλοκαιρινός Γιώργος 6937938001 
Υπεύθυνοι:  Παραγιός Γιάννης 6944293555 -Πιτυκάκης Γεώργιος 6932495034
Προπονητής: Ξαγοράρης Παύλος 6936140203
Email :
*Α.Ο ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα: Κλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος 80 Αγ. Δημήτριος) τηλ. 9817805
Γραφεία: Καπετανάκη 8 & Σάμου 8 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9847105  
Χρώματα: Πράσινο -Πορτοκαλί Πρόεδρος: Ζωίλης Παντελής  
Υπεύθυνοι: Φωτεινάκης Ηλίας  6973286833
Προπονητής : Τάσος Κώστας 6955589845
Email :
*Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 
Έδρα : Κλ. Καμινίων  (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Λακωνίας 29 & Καλλέργη  τηλ. 4209751
Χρώματα: ¨Ασπρο-Κόκκινο –Μπλε Πρόεδρος : Περάματζης Βαγγέλης  4209759
Υπεύθυνοι Περάματζης Βαγγέλης  4209759
Προπονητής: Ακτσόγλου Σωκράτης 4206922 , 6977467989 
Email :
*ANIKONIOY ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Έδρα : Κλ. N. Ικονίου  (Τήνου και Γ. Παπανδρέου) Ικόνιο  Πέραμα
Γραφεία : Τήνου και Γ. Παπανδρέου Ικόνιο Πέραμα
Χρώματα: ¨Κόκκινο κίτρινο  Πρόεδρος : Μπουζικάκος Κυριάκος 6976516984
Υπεύθυνοι Μπουζικάκος Κυριάκος 6976516984
Προπονητής:  
Email kmpouzikakos@yahoo.gr