Η κλήρωση και το πρόγραμμα των νέων ανδρών U22 Κώστας Πολίτης - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

10.10.19

Η κλήρωση και το πρόγραμμα των νέων ανδρών U22 Κώστας Πολίτης


 Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 6.11.19 


ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
06/11/19
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. –MIΛΩΝΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ -ΡΕΠΟ
ΠΑΝΕΛΈΥΣΙΝΙAΚΟΣ –AN. IKONIOY
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –ΤΑΤΑΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. –ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
AONA-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.

13/11/19
2η
ΡΕΠΟ- ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
AN. IKONIOY – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΤΑΤΑΥΛΑ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 
ΜΙΛΩΝΑΣ –AONA

20/11/19
3η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. –AN. IKONIOY
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΤΑΤΑΥΛΑ
ΠΑΝΕΛΈΥΣΙΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ –AONA
ΜΙΛΩΝΑΣ –ΡΕΠΟ

27/11/19
4η
 ΤΑΤΑΥΛΑ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
AONA-ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΙΛΩΝΑΣ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
AN. IKONIOY ΡΕΠΟ

04/12/19
5η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
AONA-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   
ΜΙΛΩΝΑΣ -AN. IKONIOY
ΡΕΠΟ- ΤΑΤΑΥΛΑ

11/12/19
6η
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΑΟΝΑ-  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΑΙΚΟΣ –ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΙΛΩΝΑΣ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ -ΡΕΠΟ
ΤΑΤΑΥΛΑ -AN. IKONIOY

18/12/19 
7η
AONA-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                     
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΙΛΩΝΑΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ
ΡΕΠΟ- ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
AN. IKONIOY - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ

08/01/20
8η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΙΛΩΝΑΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΝΑ-ΡΕΠΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. -AN. IKONIOY
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ

15/01/20
9η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                        –ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΜΙΛΩΝΑΣ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
AN. IKONIOY-ΑΟΝΑ
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.

22/01/20

10η
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ- ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –ΜΙΛΩΝΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΡΕΠΟ
AN. IKONIOY-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
 ΤΑΤΑΥΛΑ -ΑΟΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ


29/01/20
11η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.  – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΜΙΛΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
ΡΕΠΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
AN. IKONIOY -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. –ΤΑΤΑΥΛΑ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ -AONA


Β΄ ΓΥΡΟΣ
  05/02/20
12η
ΜΙΛΩΝΑΣ- ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΡΕΠΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
AN. IKONIOY -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΤΑΤΑΥΛΑ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. -AONA12/02/20
13η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                        -ΡΕΠΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –AN. IKONIOY
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
AONA- ΜΙΛΩΝΑΣ

19/02/20
14η
AN. IKONIOY - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΤΑΤΑΥΛΑ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
AONA- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΡΕΠΟ- ΜΙΛΩΝΑΣ


26/02/20
15η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.- ΤΑΤΑΥΛΑ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –AONA
ΜΙΛΩΝΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΡΕΠΟ-AN. IKONIOY


04/03/20
16η
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –AONA
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
AN. IKONIOY- ΜΙΛΩΝΑΣ
ΤΑΤΑΥΛΑ -ΡΕΠΟ11/03/20
17η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.- ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –AONA
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -ΠΑΝΛΕΛΕΥΣΙΝΙAΚΟΣ
ΜΙΛΩΝΑΣ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΡΕΠΟ- ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
AN. IKONIOY – ΤΑΤΑΥΛΑ


18/03/20
18η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.  AONA
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΤΑΤΑΥΛΑ – ΜΙΛΩΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. -ΡΕΠΟ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ -AN. IKONIOY

01/04/20
19η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.    –ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ
ΡΕΠΟ-AONA
AN. IKONIOY - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.
ΤΑΤΑΥΛΑ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ


08/04/20
20η
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -ΡΕΠΟ
AONA-AN. IKONIOY
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. – ΤΑΤΑΥΛΑ

15/04/20
21η
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.   –ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΙΛΩΝΑΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΡΕΠΟ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -AN. IKONIOY
AONA- ΤΑΤΑΥΛΑ
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.


22/04/20
22η
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                       
 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. - ΜΙΛΩΝΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΡΕΠΟ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –AN. IKONIOY
ΤΑΤΑΥΛΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
AONA- ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ                                           ΚΛΕΙΔ
ΜΙΛΩΝΑΣ                                      12
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.                        1
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ                         3
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ                          8
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ                                 2
ΑΟΝΑ                                               6
ΤΑΤΑΥΛΑ                                          9
ΑΝ. ΙΚΟΝΙΟΥ                                    10
 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ.                               7
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.                          5
ΡΕΠΟ                                               11

Δεν υπάρχουν σχόλια: