ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.6.19

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών  Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 2019-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Το Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ της αγωνιστικής         περιόδου 2019-2020 με τους παρακάτω όρους:ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας  Κορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 ,δικαιούνται συμμετοχής όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Κορασίδων της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Επιτρέπονται και δεύτερες ομάδες της Α΄ στην Β΄  που θα δημιουργηθούν από αθλήτριες των ομάδων που αγωνίζονται στην Α΄ Κατηγορία .
Οι αθλήτριες των ομάδων αυτών θα δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. με κατάσταση που θα αποστέλλει το ενδιαφερόμενο Σωματείο 10 ΗΜΕΡΕΣ πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος Περιόδου 2019-2020 όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αθλητριών  που πρόκειται να αγωνισθούν (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, 
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ο.Κ.). Προσθήκες στην κατάσταση αυτή θα επιτρέπονται  καθ’όλη την διάρκεια της διεξαγωγής τους πρωταθλήματος ΜΟΝΟ για νεοεγγραφόμενες αθλήτριες , με έγγραφο που θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Οι δεύτερες ομάδες ΔΕΝ έχουν δικαίωμα ΑΝΟΔΟΥ σε όλες τις  φάσεις.
Εξυπακούεται ότι  ως άνω αθλήτριες ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να συμμετάσχουν στους αγώνες πρωταθλήματος της Α΄ Ομάδας μετά την περάτωση του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας .
Οι υπόλοιπες ομάδες που συγκροτούν την  Β΄ Κατηγορία, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν με δεύτερες ομάδες.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (ΑΡΘΡΟ 28). Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Τα Σωματεία υποχρεούνται άμεσα στην καταβολή των οφειλών προγενέστερων αθλητικών περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής και επίσης το Σωματείο στερείται του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οποιαδήποτε διαδικασία μεταγραφών (ελεύθερης, προσωρινής διάρκειας, αποδέσμευσης) καθώς και των καταστάσεων αθλουμένων μελών περιόδου 2019-2020.

Τα οφειλόμενα χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545 στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Με τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τα Σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αποστείλουν προς την Ένωση :
α) Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. με τα ονόματα των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου καθώς και την ημερομηνία λήξης της θητείας τους και τον εκπρόσωπο του σωματείου στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
β) Παραχωρητήριο γηπέδων κλειστών και ανοικτών που θα χρησιμοποιούν τα τμήματα του συλλόγου από την αρμόδια Δημοτική Αρχή καθώς και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου. Εάν τα Σωματεία δεν προσκομίσουν τα ως άνω έγγραφα, δε θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα και δε θα μπουν στην κλήρωση των πρωταθλημάτων.

Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζεται στις  23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:15, στα γραφεία  της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στη Καλλιθέα , Σπάρτης 90 και Αραπάκη, παρουσία των αντιπροσώπων των Σωματείων.
           
Υποβολή Δηλώσεων με επιφυλάξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., ομάδα που δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή της και στο Πρωτάθλημα της Ένωσης Γυναικών.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος, θα γνωστοποιηθεί την ημέρα της κλήρωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα κοινοποιηθεί στα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, με Συμπληρωματική Προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος, θα διεξαχθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κλειστά γήπεδα η σε ανοιχτά ανάλογα την περίπτωση.

Κάθε Σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να αποστείλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου που θα αγωνίζεται σύμφωνα με το Νόμο 4049/12.
Η καταλληλότητα ή όχι των Γυμναστηρίων θα κρίνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Γ.Α., που θα ορίζουν το αν υπάρχει ή όχι η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.
Παράλληλα και σύμφωνα με την από 19/03/14 εγκύκλιο της Ε.Ο.Κ., από την νέα αγωνιστική περίοδο 2019-2020 δε θα επιτραπεί να διεξαχθεί καμία αθλητική διοργάνωση σε Γυμναστήριο που δε θα ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ.
Το Σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο Πρόγραμμα  των αγώνων θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στα πιο πάνω γήπεδα και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί ο προγραμματισμένος αγώνας σε αυτό και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία στο ίδιο ή άλλο γήπεδο (ΑΡΘΡΟ 33), τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΠΑΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Στο Πρωτάθλημα Γυναικών, θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι νέου τύπου δερμάτινες μπάλες MOLTEN (size-6).
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ.

Τα Σωματεία που αγωνίζονται θα φορούν εμφανίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι δυο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το Σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.  
Οι διαγωνιζόμενες αθλήτριες θα φέρουν υποχρεωτικά στη φανέλα τους ευδιάκριτα τους αριθμούς από 4 έως και 15.

Σε περίπτωση που κάποια αθλήτρια, θα φέρει διαφορετικό αριθμό φανέλας ή δεν έχει στη φανέλα της αριθμό, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή της, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.      
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Σύμφωνα με το νόμο 4049/12 στο άρθρο 56Α παράγραφος 9,την άδεια διεξαγωγής του αγώνα χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα Αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο δε της άδειας διεξαγωγής του αγώνα κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ.

Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλήτριες που έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και υγείας αθλητού της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 41 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ανακοινώνεται ότι, στο πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλήτριες γεννηθείσες το 2004 και νεότερες. 

Κάθε Σωματείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλήτριες, εκ των οποίων μόνο μια (1) μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας, ομογενής, καθώς και αλλοδαπή καλαθοσφαιρίστρια, της οποίας το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. πριν τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας της (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α. 6439/Β/2002) και διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής και μετά την μεταγραφή τους σε άλλη ομάδα της Ένωσης.
*Διευκρινίζεται επίσης, ότι η παράβαση της δεσμευτικής  αυτής διάταξης, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2α, για αντικανονική συμμετοχή αθλητών.
**Επισημαίνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων Ε.Ο.Κ. της 15/03/2013 για τις παραβάσεις αντικανονικής συμμετοχής Αθλητριών, απαιτείται μόνο υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ της αντίπαλης ομάδας.

***Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο αγώνας  δεν θα διεξάγεται και το υπαίτιο Σωματείο θα μηδενίζεται,  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.,  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος Γυναικών. 

****Αθλήτριες που έχουν δικαιωθεί, ύστερα από προσφυγή τους  στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο που επιθυμούν, το αργότερο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Σε περίπτωση που η απόφαση εκδοθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019, απαγορεύεται να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Κορασίδων της τρέχουσας περιόδου, αλλά στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Κορασίδων της περιόδου 2020-2021.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., επιφυλάσσεται για κάθε αλλαγή των ανωτέρω, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 46,παρ.1 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ.

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων, πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ, που καταβάλλονται στην Ένωση.

Α) Οι Ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς ή άσκησης Πειθαρχικού ελέγχου Διαιτητών, εκδικάζονται: α)από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα σε Α΄ βαθμό εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)είναι μονομελής, και σε Β΄ βαθμό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. και β)εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι τριμελής, εκδικάζονται σε Α΄ βαθμό από το μονομελές όργανο της Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, που ορίζεται ειδικά για αυτό το σκοπό και σε Β΄ βαθμό από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Β)Οι υπόλοιπες Ενστάσεις που δεν αφορούν Κανονισμούς Παιδιάς, εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Γ)Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. που επικυρώνουν τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος, εισηγήσεις οι οποίες αποφαίνονται επί Ενστάσεων της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα παραπάνω, προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα(αθλητές ή Σωματεία)που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως Διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους κάθε φύσης διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από τον Νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή Επιτροπές.

Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τις αθλήτριες, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της Ένωσης. Απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση που το σωματείο προσφύγει στα πολιτικά Δικαστήρια για θέμα ερμηνείας των κανονισμών ή της παρούσας ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ της επόμενης περιόδου, στα οποία συμμετάσχει.  
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Α)Τα Σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές σωματείων, καθώς και οι προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και από τις ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

Β)Ομάδα, η οποία θα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα κατά την διάρκεια της αθλητικής περιόδου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 47, παρ.1 και 2 καθώς και των υποπαραγράφων αυτών, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

Σωματείο του οποίου η ομάδα Κορασίδων μηδενιστεί δύο φορές για τον ίδιο λόγο αποχωρεί υποχρεωτικά από τους υπόλοιπους αγώνες των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων.

Γ)Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούται να χρησιμοποιήσει Διαιτητές ή Κριτές άλλων Συνδέσμων, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξαιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλήτριες, προπονητές ή φίλαθλοι σωματείου εις βάρος Διαιτητών ή Κριτών. Το υπαίτιο σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στον οποίο έχουν ορισθεί Διαιτητές άλλων Συνδέσμων, να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης διαφορετικά ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.

Εάν δε το Σωματείο που έχει τιμωρηθεί, αγωνίζεται εκτός έδρας και οι διαιτητές προέρχονται από διαφορετικούς συνδέσμους, τότε το Σωματείο που εκτίει την ποινή, είναι υποχρεωμένο να καταβάλει την διαφορά των χρημάτων που απαιτούνται, για τη μετακίνηση των διαιτητών.

Δ)Σε περίπτωση που Σωματείο θεωρηθεί υπεύθυνο σοβαρών επεισοδίων, άκρως δυσφημιστικών για το άθλημα και τιμωρηθεί από την Ένωση, τότε η Ένωση ορίζει οι αγώνες να διεξάγονται στην έδρα του αντιπάλου Σωματείου, για όσες αγωνιστικές υπάρχει η τιμωρία.

Ε) Σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ, δύναται η Ένωση να παρεμβαίνει, εφόσον αυτή διαπιστωθεί εντός γηπέδου ή υπάρξει υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας. Τότε η  υπόθεση εισάγεται για συζήτηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία, το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα υποβιβάζεται στην αμέσως  επόμενη Κατηγορία. Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία.
 Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στις περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητών που έχουν τελεσιδικίσει οι σχετικές ενστάσεις, οι υπαίτιοι εκτός της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, θα παραπέμπονται στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΣΤ)Τα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Κορασίδων, απαγορεύεται να διοργανώνουν φιλικούς αγώνες ή Τουρνουά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Σε αυτούς τους αγώνες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται επίσημοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητών, που θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 4του Νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 3057/2002.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω, τα Σωματεία θα καλούνται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Η διεξαγωγή Τουρνουά ή Φιλικών αγώνων μεταξύ Σωματείων απαιτεί άδεια και έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Τους διαιτητές ορίζει σύμφωνα με τον Νόμο 2725/99 και 3057/2002  η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ή σε περίπτωση κωλύματος η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α..
Σε περίπτωση στην οποία, Σωματείο χρησιμοποιήσει Διαιτητή που δεν ανήκει στους Συνδέσμους Διαιτητών και χωρίς άδεια της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και της Κ.Ε.Δ. (τιμωρημένοι διαιτητές, παλαιοί διαιτητές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Σύνδεσμο) τους επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης και σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου λάθους αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τους βαθμολογικούς πίνακες της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020  όλων των ομάδων του Σωματείου (Ανδρική, Εφηβική, Παιδική, Γυναικών ,Κορασίδων, Νεανίδων,  MINI BASKET, Παγκορασίδων) .
Αθλήτρια Σωματείου που καλείται για προπόνηση ή αγώνα του Αναπτυξιακού Προγράμματος και δεν έχει την ίδια ημέρα και ώρα επίσημο αγώνα Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ή επίσημη κλήση σε Εθνική Ομάδα, τότε σε περίπτωση απουσίας της θα επιβληθεί στην προσκληθείσα αθλήτρια ποινή αποκλεισμού δυο (02) αγωνιστικών ημερών από το  Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Κορασίδων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Εθνικών Ομάδων του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.(ΑΡΘΡΑ 94 και 97).

ΑΡΘΡΟ 13:ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ.
Οι γιατροί των αγώνων θα ορίζονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εκτός των ομάδων που θα δηλώσουν με έγγραφό τους, δικό τους γιατρό.
ΑΡΘΡΟ14ο:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΟΔΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Για την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισμού των Πρωταθλημάτων, για την κατάταξη δε αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 48 και 49 του ίδιου Κανονισμού.
Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8(όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσής σε δυο(02) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος,  λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.

Β) ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.
Στην Α΄ Κατηγορία Κορασίδων, ανέρχονται οι τρείς (03) πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα (Οι δυο μετέχουν στα play offs  της τελικής φάσης της Κορασίδων).

Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2020-2021 προβλέπεται, σε περίπτωση αρκετών δηλώσεων συμμετοχής , να δημιουργηθεί Γ΄ Κατηγορία Κορασίδων που θα αποτελείται από 10-12 ομάδες.

Γ) ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Ι)Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στο Πρωτάθλημα σε σημαντική θέση (ανόδου), θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων(πηλίκο)σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την πρώτη  περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.
ΙΙ)Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων σε θέση μη σημαντική (με βάση τους όρους της συγκεκριμένης προκήρυξης) στο Πρωτάθλημα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων(πηλίκο)σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την
 πρώτη  περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων στο σύνολο των αγώνων του Πρωταθλήματος.
δ)Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Τηλεοπτικές Μεταδόσεις Αγώνων.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να μεταδίδονται τηλεοπτικά και διαδικτυακά.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες, γηπεδούχος και φιλοξενούμενη, υποχρεούνται να αποδέχονται την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εξουσιοδοτείται από τις ομάδες για την σύναψη συμβάσεων με τηλεοπτικά μέσα για την απευθείας ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση των αγώνων του Πρωταθλήματος.
Η γηπεδούχος ομάδα, έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την είσοδο τηλεοπτικού συνεργείου στο γήπεδο και να του παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την σωστή μετάδοση του αγώνα.

Σωματείο που θέλει να παραχωρήσει το δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων του, υποχρεούται να ζητήσει την συγκατάθεση της Ένωσης.
Στα Σωματεία που παραβιάζουν όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός (-1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα, για κάθε αγώνα που απαγορεύουν την μετάδοση ή μεταδίδουν τον αγώνα χωρίς την έγγραφη άδεια της Ένωσης.
Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε τρίτο Σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων Σωματείων.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Κορασίδων,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., αποφάσισε ομόφωνα  στην τακτική του συνεδρίαση στις 27/05/2019 τα κάτωθι:

α) Για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας  Κορασίδων,  την καταβολή παραβόλου που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ΕΥΡΩ, στον λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545  στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης.
Εξυπακούεται  πως αν δεν καταβληθεί  το παράβολο, δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση συμμετοχής.

β) Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Κορασίδων, υποχρεούνται πριν την έναρξη του αγώνα να καταβάλλουν τα έξοδα του αγώνα (οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κάθε Κριτή και Κομισάριου), των οποίων τα ποσά θα  σας γνωστοποιηθούν με Συμπληρωματική Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα έξοδα από το γηπεδούχο Σωματείο, τότε θα μηδενίζεται.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών,  τότε το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στους παρόντες παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα (Διαιτητές, κριτές)τα έξοδα κατά το ήμισυ. 
Το θέμα θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για τυχόν καταλογισμό ευθυνών).
Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα  του επαναληπτικού αγώνα. 
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα και χρώματος χρυσού μετάλλιο, στις δε αθλήτριές της θα απονεμηθούν διπλώματα και χρυσού χρώματος μετάλλια. Επίσης θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια για την δεύτερη ομάδα αργυρού χρώματος και για την τρίτη ομάδα χαλκού χρώματος.
ΓΕΝΙΚΑ.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον κανονισμό Διαιτησίας, από τον κανονισμό πρωταθλημάτων και από την γενική προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.    


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: