Οι αποφάσεις της ΕΣΚΑΝΑ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.11.16

Οι αποφάσεις της ΕΣΚΑΝΑ


ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ. ΕΣΚΑΝΑ
28/11/2016

1Ο ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α.Ο.ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ- Α.Ο. Π. ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ στις 30/10/2016
α) Απορρίπτει τυπικά και κατ΄ουσίαν την ένσταση του Σωματείου ΠΑΝΑΓΙΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.Π., επειδή δεν υποστηρίχθηκε βάση του αρ.54,παράγραφος 4αβ του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
 β) εισηγείται την επανάληψη του αγώνα από το χρονικό σημείο της διακοπής, διατηρουμένων όλων των στοιχείων που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, βάση του αρ.46 παρ.1 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. διότι για την διακοπή δεν προκύπτει υπαιτιότητα ουδενός εκ των δυο Σωματείων, αλλά λόγοι ανωτέρας βίας. Επιπλέον κατά την επανάληψη του αγώνα και λόγω των διαμορφωμένων ειδικών συνθηκών, να υπάρχει μέριμνα για την παρουσία αστυνομικής δύναμης


2Ο ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – Α.Ο.ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ της 18/11/2016
Ποινή 4 αγωνιστικών ημερών στον αθλητή ΜΑΡΙΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Σωματείου Α.Ο.ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, βάση του αρ.65,παρ.1 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

3ο ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α.Π.Σ. της 4/11/2016
Ποινή ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΠΙΤΙΜΗΣΗΣ στον Ν.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ προπονητή του Σωματείου ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, βάση του αρ.83 παρ.1α του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

4ο ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
Α.Ο.ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ- ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ στις 20/11/2016
Επαναορισμός του αγώνα , λόγω μη προσέλευσης ιατρού, βάση της παρ.15 της συμπληρωματικής ειδικής προκήρυξης πρωταθλημάτων ΕΣΚΑΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ. – ΑΙΞΩΝΗ ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ της 15/11/2016
Επανάληψη του αγώνα από το χρονικό σημείο της διακοπής, διατηρουμένων όλων των στοιχείων που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, βάση του αρ.46 παρ.1 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

6Ο ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ- ΑΛΙΜΟΣ ΑΛΦΑ στις 25/10/2016

Ποινή ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ στο Σωματείο ΑΛΦΑ ΑΛΙΜΟΥ, βάση του αρ.82 παρ.2Αα του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.