Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι ομάδων) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

12.8.13

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι ομάδων)
Α΄ ΓΥΡΟΣ
*05/10/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
*05/10/1316.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*05/10/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*05/10/1318.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*05/10/1318.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*05/10/1318.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*12/10/1318.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*12/10/1309.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*12/10/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*12/10/1317.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*12/10/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*12/10/1318.00ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
*19/10/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*19/10/1316.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*19/10/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*19/10/1318.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*19/10/1318.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*19/10/1314.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*26/10/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*26/10/1317.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*26/10/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*26/10/1318.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*26/10/1318.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
*26/10/1309.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*02/11/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*02/11/1316.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*02/11/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*02/11/1318.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*02/11/1314.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*02/11/1318.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*09/11/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*09/11/1318.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*09/11/1318.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*09/11/1318.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
*09/11/1317.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*09/11/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*16/11/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*16/11/1316.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*16/11/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*16/11/1314.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*16/11/1318.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*16/11/1309.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*23/11/1318.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
*23/11/1318.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*23/11/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
*23/11/1318.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*23/11/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*23/11/1317.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*30/11/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
*30/11/1316.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*30/11/1314.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*30/11/1318.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*30/11/1309.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*30/11/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
10η*07/12/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
10η*07/12/1316.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
10η*07/12/1318.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
10η*07/12/1318.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
10η*07/12/1318.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
10η*07/12/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
11η*14/12/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
11η*14/12/1314.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
11η*14/12/1318.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
11η*14/12/1309.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
11η*14/12/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
11η*14/12/1317.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ

Β΄ ΓΥΡΟΣ
12η*21/12/1314.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
12η*21/12/1318.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
12η*21/12/1309.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
12η*21/12/1309.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
12η*21/12/1317.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
12η*21/12/1318.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
13η*04/01/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
13η*04/01/1416.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
13η*04/01/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13η*04/01/1418.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
13η*04/01/1418.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
13η*04/01/1414.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
14η*11/01/1409.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
14η*11/01/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
14η*11/01/1417.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
14η*11/01/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
14η*11/01/1418.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
14η*11/01/1418.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
15η*18/01/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
15η*18/01/1416.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
15η*18/01/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
15η*18/01/1418.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
15η*18/01/1414.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
15η*18/01/1418.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
16η*25/01/1417.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
16η*25/01/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
16η*25/01/1418.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
16η*25/01/1418.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
16η*25/01/1409.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
16η*25/01/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
17η*01/02/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
17η*01/02/1416.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
17η*01/02/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
17η*01/02/1414.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
17η*01/02/1418.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
17η*01/02/1409.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
18η*08/02/1418.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
18η*08/02/1418.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
18η*08/02/1418.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
18η*08/02/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
18η*08/02/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
18η*08/02/1417.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
19η*15/02/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
19η*15/02/1416.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
19η*15/02/1414.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
19η*15/02/1418.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
19η*15/02/1409.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
19η*15/02/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
20η*22/02/1418.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
20η*22/02/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
20η*22/02/1417.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
20η*22/02/1418.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
20η*22/02/1418.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
20η*22/02/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
21η*08/03/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
21η*08/03/1414.15ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
21η*08/03/1418.30ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
21η*08/03/1409.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
21η*08/03/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
21η*08/03/1417.30ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
22η*15/03/1416.45ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
22η*15/03/1418.00ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ
22η*15/03/1409.45ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
22η*15/03/1418.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
22η*15/03/1418.001ο ΚΛ ΔΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
22η*15/03/1418.00ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ υπεύθυνοι ομάδων 
*ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 1ο Κλ. Νικαίας Σελεπίτσαρι  (Παντιχείου και Ακροπόλεως )  τηλ. 4934854     
Γραφεία: Π. Ράλλη 133 Νίκαια  τηλ -  4972003 –fax 4962942
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος : Αναστάσιος Αριστειδόπουλος 
Υπεύθυνοι:  Λαθιωτάκης Μανώλης 6974765556
Προπονητής:  Αλέξης Ιωαννίδης 6973332066  
*Ν. Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
Έδρα: Κλ. Μεγάρων Αλέκος Σάλτας (Τέρμα Μοράβα ) τηλ. 2296 25666
Γραφεία: Πίνδου 10 Μέγαρα  τηλ. fax  2296 22060
Χρώματα: Μπλε-Άσπρο , Πρόεδρος: Ζάλης  Αθανάσιος 2296 22060 -21344/  6975889174
Υπεύθυνοι: Ευάγγελος Παύλου 6948644278 –Πιπέρου Μαρία 6986148796   
Προπονητής : Μαργέτης Κώστας 6944704511
*ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄  (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία : 
Χρώματα: Μαύρο Κόκκινο  Πρόεδρος : Ταταράκης Μάνος  6944754811  
Υπεύθυνοι : Κονδυλόπουλος Νίκος 6971642307 , Ταταράκης Μάνος  6944754811  
Προπονητής: Αναστασόπουλος Παναγιώτης
*Α.Ο.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Έδρα: κλ.  Μοσχάτου   (Μιαούλη 56& Καποδιστρίου  Μοσχάτο) τηλ. 9407820
Γραφεία: Μιαούλη 56 & Καποδιστρίου  τηλ. fax 9480760
Χρώματα: Μπλε-Κόκκινο  Πρόεδρος: Γκόγκος Νικόλαος 6974452033
Υπεύθυνοι:  Ορφανός Γεώργιος 6939051314   Καραπατάκης Μάνος 6936592831
 Προπονητής: Τσαραπατσάνης Σωτήρης 6974802088/  Παπαναστασίου Γιάννης  6945922504
*Α.Ο. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Έδρα: Αν Προφ. Ηλία (Χανίων 1 Πειραιάς)  τηλ. fax 4225025
Γραφεία: Χανίων 1 Πειραιάς  τηλ. fax 4225025
Χρώματα : Μπλε Κόκκινο Πρόεδρος : Παπαχρήστου Αλέξης 6942667921
Υπεύθυνοι: Παπαχρήστου Αλέξ. 6942667921 4176329 4125964
Προπονητής: Δροσωτάκη Μένια 6946687852
*Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Έδρα : ΔΑΚ Κορυδαλλού (Φυλακές Κορυδαλλού 4961010)
Γραφεία: Τσακάλωφ 10 Κορυδαλλός τηλ.4250730 fax  4250730
Xρώματα: Βυσσινί -Άσπρο Πρόεδρος : Παππάς Σωτήρης  4250730
 Υπεύθυνοι: Λαουτάρης Γεώργιος 6131776 6972286135
Προπονητής:  Κλαδούχος Βαγγέλης 6937090630
Email :  george621@windowslive.com
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄   (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία: Πλ. Αλεξάνδρας Πασαλιμάνι  Πειραιάς τηλ  4190902-3 fax 4111692  
Xρώματα: Άσπρο-Κόκκινο Πρόεδρος: Κουντούρης Μιχαήλ 4190902  
Υπεύθυνοι: Λιάλιος Κώστας 6977012036
Προπονητής:  Κότσιφα Μαρία  6946504503
*Α.Φ.Μ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π.
Έδρα : Αν.  Φοίνικας (ακτή Θεμιστοκλέους )τηλ. 4280787
Γραφεία : Σημίτου και Καζανόβα 29 Πειραϊκή τηλ. 4511883-4280787 fax 4130273
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο Πρόεδρος: Κιοσές Ανδρέας 4252759
Υπεύθυνοι : Βορλόκας Νικόλαος 6932402473 Βράκας Αριστείδης 6944527925
Προπονητής:   Αγγελόπουλος Σώζων 6944105904  
*Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Κλ. Καμινίων  (Μουτσοπούλου & Υμηττού Καμίνια) τηλ. 4124703
Γραφεία : Μαντίνειας 11 Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς  τηλ.  fax 4816991
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος : Κάντας Αναστάσιος 6944909097  
Υπεύθυνοι : Μύλλερ Νεκατάριος 6972581301  
Προπονητής: Καραγιάννης Παναγιώτης  
*ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Έδρα : ΔΑΚ. Κορυδαλλού  (Σολωμού 4 Κορυδαλλός) τηλ. 4961010
Γραφεία : Σολωμού 4 Κορυδαλλός 4944304 τηλ fax 4944304
Χρώματα: Πράσινο-Λευκό Πρόεδρος : Κολοβός Ελευθέριος 2104956510
Υπεύθυνοι: Κολοβός Ελευθέριος 6983500259
Προπονητής: Ηλίας Φωτόπουλος  6945412903
Email gaskpigasos@gmail.com
*Α.Ο. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
Έδρα : Αν ΚΤΕΛ (Θηβών 50 Παλιά ΚΤΕΛ Παλιά Κοκκινιά )
Γραφεία : Φαλήρου 53 & Θηβών  Π. Κοκκινιά  τηλ. fax  4200044
Χρώματα: Άσπρο –Μαύρο -Κίτρινο  Πρόεδρος : Παπαγιάννης Ιωσήφ 4201187
Υπεύθυνοι:  Παπαγιάννης Ι. 4201187 6977359680
Προπονητής: Ραφαέλα Σαλαπάτα 6976939919 
*ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ  
Έδρα : Κλ. "Παν. Σαλπέας " (Ζωοδόχος Πηγή , Χατζηκυριάκειο)τηλ. 4194388
Γραφεία :Πλαζ Φρεαττύδας   τηλ.
Χρώματα: Μπρντό Μπλε Πρόεδρος : Κωνσταντινίδης Πέτρος  6989124849
Υπεύθυνοι:  Σπυρόπουλος Βασίλης 6946508077

Προπονητής:  Φουντουλάκης Άγγελος 6948889554
Email :  contact@diogenisbasket.gr