Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι ομάδων) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

12.8.13

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι ομάδων)Α΄ ΓΥΡΟΣ
*12/10/1317.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*12/10/1314.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*12/10/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*12/10/1314.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*12/10/1311.30ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
*19/10/1317.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*19/10/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*19/10/1314.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*19/10/1313.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*19/10/1317.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
*26/10/1317.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*26/10/1314.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*26/10/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
*26/10/1314.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
*26/10/1317.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*02/11/1314.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*02/11/1313.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*02/11/1317.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*02/11/1314.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*02/11/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*09/11/1317.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
*09/11/1314.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
*09/11/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*09/11/1317.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*09/11/1317.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*23/11/1317.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*23/11/1314.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*23/11/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*23/11/1313.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*23/11/1314.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*30/11/1317.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*30/11/1314.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*30/11/1314.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*30/11/1317.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
*30/11/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
*07/12/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*07/12/1314.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*07/12/1314.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*07/12/1317.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*07/12/1313.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*14/12/1317.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*14/12/1317.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
*14/12/1317.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*14/12/1316.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*14/12/1314.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ

Β΄ ΓΥΡΟΣ

10η*11/01/1417.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
10η*11/01/1417.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
10η*11/01/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
10η*11/01/1414.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
10η*11/01/1413.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
11η*18/01/1417.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
11η*18/01/1414.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
11η*18/01/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
11η*18/01/1414.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
11η*18/01/1417.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
12η*25/01/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
12η*25/01/1414.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
12η*25/01/1413.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
12η*25/01/1417.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
12η*25/01/1417.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
13η*01/02/1417.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
13η*01/02/1414.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
13η*01/02/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
13η*01/02/1417.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
13η*01/02/1417.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
14η*08/02/1413.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
14η*08/02/1417.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
14η*08/02/1414.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
14η*08/02/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
14η*08/02/1414.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
15η*15/02/1417.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
15η*15/02/1414.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
15η*15/02/1417.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
15η*15/02/1417.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
15η*15/02/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
16η*22/02/1414.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
16η*22/02/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
16η*22/02/1414.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
16η*22/02/1417.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
16η*22/02/1413.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
17η*08/03/1417.30ΑΝ Λ ΚΑΤΣΩΝΗΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
17η*08/03/1417.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
17η*08/03/1417.301ο ΚΝ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
17η*08/03/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ
17η*08/03/1414.004Ο ΑΝ ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙ
18η*15/03/1414.00ΑΝ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
18η*15/03/1413.15ΚΛ. Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣ ΙΙΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
18η*15/03/1416.15ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
18η*15/03/1414.00ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
18η*15/03/1417.00ΚΛ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ υπεύθυνοι ομάδων 
*ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 
Έδρα :  1ο ΚΝ  Αλίμου (Λυσικράτους & Κονδύλη )  τηλ.2109810294
Γραφεία : Λυσικράτους 82 και Κονδύλη Άλιμος τηλ. 2109810294
Χρώματα : Κίτρινο Μπλε       Πρόεδρος : Παύλος Χρήστου 6983498156
Υπευθυνοι :  Παύλος Χρήστου 6983498156–  Νικολόπουλος Γεώργιος 6973297918  
Προπονητής :  Τριανταφύλλου Χρήστος 6977368675
*Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
Έδρα:  Κλ Αγ. Τρύφωνα  (Αγ. Τρύφωνας Άνω Γλυφάδα  , Κ. Αθανάτου και Γ. Γεννηματά  66 )
Γραφεία: Μυκηνών 27 Γλυφάδα τηλ. fax9605336 
Χρώματα: Άσπρο-Πράσινο Πρόεδρος: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Υπεύθυνοι: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498  
Προπονητής: Ρουμελιώτης Λάμπρος
Email  aixwni@hotmail.com
*ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
Έδρα:  Αν. οδ. Αρτάκης Ν. Σμύρνης (Εθν. Στέγης & Αρτάκης Ν. Σμύρνη) τηλ. 9333667
Γραφεία: Αρτάκης & Εθν. Στέγης Ν. Σμύρνη  τηλ. 9348480 φαξ 9852175  
Χρώματα: Κόκκινο –Άσπρη Πρόεδρος :Λαπαρδάς Αχιλλέας 9352685
Υπεύθυνοι: Μακρυνιώτης Χρήστος 6932578152  9349406  - Βεζύρη Όλγα 2109730810
Προπονητής:  Ρουλιά Άννα  6942011135
*Α.Ο ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα: Κλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος 80 Αγ. Δημήτριος) τηλ. 9817805
Γραφεία: Καπετανάκη  & Σάμου 8  Αγ. Δημήτριος τηλ. 9847105
Χρώματα: Πράσινο -Άσπρο Πρόεδρος: Zωίλης Παντελής  
Υπεύθυνοι: Παγώνης Φώτιος 6944504399 – Νάκος Παναγιώτης 6937429522
Προπονητής : Xρυσοβιτσιάνος Σπύρος 6944946896
Email :
*ΠΟΚ  ΕΣΠΕΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Αν. Λ. Κατσώνη  (14ο γυμν. Καλλιθέας )
Γραφεία: Αραπάκη 6  τηλ 9515896 -fax 9568467 
Xρώματα: Μπλέ -άσπρο Πρόεδρος: Αθανασίου Σάββας  6933218702
Υπεύθυνοι: Ταχυνάκος Κυριάκος 6975028090
Προπονητής: Γκούρλιας Γεώργιος  6944559132
*Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 
Έδρα: 2Ο  κλ. Βάρης (Μηλαδέζα) Αρετής 32 Βάρη τηλ. 9655475
Γραφεία: Κων. Μουτούση 1 Βάρη  τηλ 9655475 fax 9654626
Χρώματα: Μπλέ-Κόκκινο-Λευκό Πρόεδρος : Παπανικολάου Κων/νος 6944694152
Υπεύθυνοι:  Φειδάς Βασίλειος 6944652500 – Βασιλείου Κωνσταντίνος 6972775989  
Προπονητής:  Κωτσάκη Μαργαρίτα 6973890097
Email :  a.o.varis-anagyrous@hotmail.gr
*Α.Ε. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Έδρα : Βοηθ. Ελληνικού Ολυμπ. Ακιν. 
Γραφεία: Αγ. Παρασκευής 70 Ελληνικό τηλ. 9955019
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε Πρόεδρος: Σκουλιδάς Μιχάλης 6937138050
Υπεύθυνοι: Σκουλιδάς Μιχάλης 6937138050
Προπονητής:  Σκούρτη Βάσω 6981943227
Α.Ο. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  ΙΙ
 Έδρα: Κλ. Κοψαχείλας  (Σωκράτους 46 Π. Φάληρο )
Γραφεία:  ΔΑΚ Π. Φαλήρου –Μαρίνα Φλοίσβου 2109817330 
Xρώματα: Μπλε-Κίτρινο Πρόεδρος : Πολυχρόνης Σεραφείμ
Υπεύθυνοι : Γκιουλέας Διονύσης 6974363769 Μαχλάς Αλέκος 6936939865
Προπονητής :  Τσίμπας Κώστας 6977706802
Email: info@aopf.gr
*ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   ΙΙ
Έδρα : Κλ Γυμν. Λ. Κατσώνη  (14ο γυμν. Καλλιθέας )
Γραφεία : Σοφοκλέους 204 Καλλιθέα   2109852220 fax 2109852175
Χρώματα:  Kίτρινο -Μπλε  Πρόεδρος :  Βαλαβάνης Σάββας  6932389668
Υπεύθυνοι: Σταμάτης Τάσος 6970964909 
Προπονητής: Σταμάτης Τάσος 6970964909 
*Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Κλ. Γυμν. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος 98 & Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία : Θεομήτορος 1-3 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9357522
Χρώματα:   Κόκκινο Μπλε  Πρόεδρος : Νικάκης Βασίλειος 6946199467
Υπεύθυνοι:  Γρυλλάκης Νικόλαος 6977276033
Προπονητής: