ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

13.9.23

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Ειδικά για τους ημιτελικούς και τον τελικό αγώνα, θα ορίζονται τρεις (3) διαιτητές. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά (17) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των έντεκα (11) ευρώ Ειδικά για τον τελικό αγώνα, όλα τα έξοδα καλύπτονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.. 

Α’ ΑΝΔΡΩΝ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. τρεις (3) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαεννέα (19) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των δεκατριών (13) ευρώ. 

Β’ ΑΝΔΡΩΝ 

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. τρεις (3) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των ένδεκα (11) ευρώ.

 Γ’ ΑΝΔΡΩΝ 

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των έντεκα (11) ευρώ. Ειδικά για τους αγώνες play-off, θα ορίζονται τρεις (3) διαιτητές. 

UNDER 21 

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των έντεκα (11) ευρώ.

 ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά (17) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των έντεκα (11) ευρώ Ειδικά για τον τελικό αγώνα, θα ορίζονται τρεις (3) διαιτητές και όλα τα έξοδα καλύπτονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.. 

Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ημισείας από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά (17) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των έντεκα (11) ευρώ Ειδικά για τους αγώνες play-off, θα ορίζονται τρεις (3) διαιτητές. 

Α’ ΠΑΙΔΩΝ – Α’ ΕΦΗΒΩΝ – Α’ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – Α’ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το γηπεδούχο σωματείο. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δώδεκα (12) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ. 

Β’ ΠΑΙΔΩΝ – Β’ ΕΦΗΒΩΝ – Β’ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – Β’ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

: Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και τρεις (3) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το γηπεδούχο σωματείο. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δώδεκα (12) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ. 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύο (2) διαιτητές και δύο (2) βοηθοί διαιτητές και το κόστος τους θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το γηπεδούχο σωματείο. Η αποζημίωση για κάθε διαιτητή ορίζεται στο ποσό των δώδεκα (12) ευρώ και για κάθε βοηθό διαιτητή στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΥ

: Κομισάριος θα ορίζεται: α) εφ’ όσον το ζητήσει το ένα από τα αγωνιζόμενα σωματεία, το οποίο θα καλύπτει και το κόστος αυτού β) Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, όπου το κόστος θα καλύπτεται από το γηπεδούχο σωματείο γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., όπου το κόστος θα καλύπτεται από το γηπεδούχο σωματείο. Η αμοιβή του κομισαρίου ορίζεται για τους αγώνες ενηλικών στο ποσό των δεκατριών (13) ευρώ και για τους αγώνες ανηλίκων στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

: Για τις απομακρυσμένες περιοχές ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι ποσά κατ’ άτομο ως οδοιπορικά: α) Βάρη, Ελευσίνα, Μάνδρα: Έξι (6) ευρώ β) Νέα Πέραμος: Δέκα (10) ευρώ γ) Μέγαρα: Δώδεκα (12) ευρώ. Για τους αγώνες στη Σαλαμίνα καταβάλλεται το κόστος μετάβασηςεπιστροφής με ferry boat σε κάθε διαιτητή-κριτή-κομισάριο, συν το κόστος ενός ή δύο οχημάτων, με την αντίστοιχη επίδειξη των εισιτηρίων. 

ΑΝΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ: 

α) Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ενός αγώνα λόγω μη προσέλευσης ενός ή περισσότερων παραγόντων του αγώνα, τα σωματεία υποχρεούνται στην κατά το ήμισυ καταβολή της αποζημίωσης στους παρόντες παράγοντες του αγώνα. 

β) Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο (πλην περιπτώσεων μηδενισμού), πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η αποζημίωση διαιτητών-βοηθών διαιτητών-κομισαρίου καταβάλλεται κατά το ήμισυ. Όταν ο αγώνας επαναοριστεί, η αποζημίωση καταβάλλεται εκ νέου και εξ ολοκλήρου. 

γ) Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η αποζημίωση διαιτητών-βοηθών διαιτητώνκομισαρίου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου. Όταν ο αγώνας επαναοριστεί, η αποζημίωση καταβάλλεται εκ νέου και κατά το ήμισυ. 

δ) Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα, λόγω καιρικών συνθηκών (ανοιχτά γήπεδα, βροχή, ισχυροί άνεμοι κλπ), το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ήμισυ των εγκεκριμένων εξόδων στους διαιτητές και στους κριτές. Αν υπάρχουν διαδοχικοί ορισθέντες αγώνες σε ανοιχτό γήπεδο και ο διαιτητής κρίνει ότι, δεν θα διεξαχθούν ούτε αυτοί, τότε δεν αποζημιώνεται σε άλλους αγώνες, πλην του πρώτου χρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: