ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Ε.Ο.Κ. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

17.2.21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Ε.Ο.Κ.

Για επικοινωνία με ΕΟΚ helbasket@basket.gr 

Eνόψη των αρχαιρεσιών της ΕΟΚ (28.03.2021) , παρακαλούνται τα σωματεία της δύναμης της ΕΣΚΑΝΑ που διαθέτουν αθλητική αναγνώριση και εχουν ενταχθει στο μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ , να καταρτίσουν απόσπασμα πρακτικού  περί εξουσιοδότησης μέλους προς ψηφοφορία με βάση τπ παρακάτω υπόδειγμα . Στην συνέχεια δε να ενημερώσουν σχετικώς  την ΕΟΚ  αποστέλλοντας  το παρακάτω έγγραφο : 


               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :

(πλήρης επωνυμία σωματείου)

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.         /

 

Συνήλθε σήμερα (ημερομηνία) ______________________ στα γραφεία του σωματείου, σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του _____________________ για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση:

Παρόντες :_______ (ονοματεπώνυμα μελών και τίτλοι)

 

Απόντες:______ (ονοματεπώνυμα μελών και τίτλοι)

 

ΘΕΜΑ (αριθμός θέματος) : ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, κατά την τακτική συνεδρίασή του, της (ημερομηνία )______________________ , αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως αντιπρόσωπο για την Γενική Συνέλευση της ΕOK, το τακτικό μέλος του ΔΣ     (ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός) _____________________________________ ,

και ως αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση κωλύματος, το τακτικό μέλος του ΔΣ (ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός)______________________________________________________.

 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.  υπ΄αριθμ.

Αθήνα,  (ημερομηνία )

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    (ονοματεπώνυμο)                    (σφραγίδα σωματείου)                           (ονοματεπώνυμο)              (υπογραφή)                                                                                               (υπογραφή)Σε όλα τα σωματεία που δικαιούνται να ψηφίσουν η Ένωση θα αποστείλει στα email τους ξανά το συγκεκριμένο υπόδειγμα καθώς και τρόπους πληρωμής των συνδρομών στην ΕΟΚ  (αν έχουν υπόλοιπο) ώστε να ειναι ταμειακώς εντάξει και να αποφύγουν την όποια ταλαιπωρία . 


Για επικοινωνία με ΕΟΚ helbasket@basket.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: