Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΟΚ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

7.3.20

Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΟΚ

Το ΔΣ της ΕΟΚ με την υπ΄ αριθμ. 44/17-02-2020 απόφασή του  προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της ΕΟΚ σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019
3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2019
4. Τροποποιήσεις Εσωτερικών Κανονισμών Ε.Ο.Κ.

Η Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της ΕΟΚ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της ΕΟΚ προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη αναφερόμενη ως άνω ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: