ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

12.6.18

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
     
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών  Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 2018-2019, 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Το Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ της αγωνιστικής  περιόδου  2018 - 2019 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στο Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούνται συμμετοχής όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα Γυναικών Ε.Ο.Κ. και Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (ΑΡΘΡΟ 28). Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Τα Σωματεία υποχρεούνται άμεσα στην καταβολή των οφειλών προγενέστερων αθλητικών περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής και επίσης το Σωματείο στερείται του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οποιαδήποτε διαδικασία μεταγραφών(ελεύθερης,προσωρινής διάρκειας, αποδέσμευσης)καθώς και των καταστάσεων αθλουμένων μελών περιόδου 2018-2019.

Τα οφειλόμενα χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545 στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Με τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τα Σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αποστείλουν προς την Ένωση :
α) Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. με τα ονόματα των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου καθώς και την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.
β) Παραχωρητήριο γηπέδων κλειστών και ανοικτών που θα χρησιμοποιούν τα τμήματα του συλλόγου από την αρμόδια Δημοτική Αρχή καθώς και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου. Εάν τα Σωματεία δεν προσκομίσουν τα ως άνω έγγραφα, δε θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα και δε θα μπουν στην κλήρωση των πρωταθλημάτων.
Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζεται στις  24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 18:45,στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στη Καλλιθέα, Σπάρτης 90 και Αραπάκη,  παρουσία των αντιπροσώπων των Σωματείων.

Υποβολή δηλώσεων με επιφυλάξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από το πρωτάθλημα Νεανίδων.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος, ορίζεται την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018.ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα κοινοποιηθεί στα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, με Συμπληρωματική Προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος, θα διεξαχθούν σε ανοικτά ή σε κλειστά γήπεδα.
Σωματείο που θα ορίσει ως έδρα του κλειστό Γυμναστήριο, με την κατάθεση
της δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. μέχρι την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου την έγγραφη παραχώρηση του γηπέδου και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου που θα αγωνίζεται σύμφωνα με το Νόμο 4049/12. Η καταλληλότητα ή όχι των Γυμναστηρίων θα κρίνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Γ.Α., που θα ορίζουν το αν υπάρχει ή όχι η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.
Το Σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο Πρόγραμμα των αγώνων θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στα πιο πάνω γήπεδα και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί ο προγραμματισμένος αγώνας σε αυτό και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία στο ίδιο ή άλλο γήπεδο (ΑΡΘΡΟ 31).
Σε περίπτωση που Σωματείο θεωρηθεί υπεύθυνο σοβαρών επεισοδίων, άκρως δυσφημιστικών για το άθλημα, και τιμωρηθεί από την Ένωση, τότε η Ένωση ορίζει οι αγώνες να διεξάγονται στην έδρα του αντιπάλου Σωματείου, για όσες αγωνιστικές υπάρχει η τιμωρία.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΠΑΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι αγώνες θα διεξάγονται με δερμάτινη ή συνθετική δερμάτινη μπάλα MOLTEN (size – 6)

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ.

Τα σωματεία που αγωνίζονται θα φορούν εμφανίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι δυο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.        

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
        
Σύμφωνα με το νόμο 4049/12 στο άρθρο 56Α παράγραφος 9,την άδεια διεξαγωγής του αγώνα χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα Αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο δε της άδειας διεξαγωγής του αγώνα κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ.
Στο Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ δικαιούνται συμμετοχής αθλήτριες που έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και υγείας αθλητού της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 41 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.

              Στο Πρωτάθλημα Νεανίδων, δικαιούνται συμμετοχής  αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη  2001, 2002, καθώς και πέντε (05) αθλήτριες γεννηθείσες το έτος 2003 και νεότερες  δύο(2) αθλήτριες γεννηθείσες το έτος 2000, χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στα play off.(οι δύο 2000αρες) 
Εξυπακούεται ότι στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα χρησιμοποιηθούν αθλήτριες γεννηθείσες τα έτη 2001, 2002 και πέντε (05)αθλήτριες γεννημένες το έτος 2003, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2018-2019 .

Κάθε Σωματείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλήτριες, εκ των οποίων
μόνο μια (1) μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας, ομογενής, καθώς και αλλοδαπή
 καλαθοσφαιρίστρια, ης οποίας το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ.
πριν τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας της (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α. 6439/Β/2002) και
διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής και μετά την μεταγραφή τους σε άλλη ομάδα της Ένωσης.
 Σε αυτή την κατηγορία δεν υπολογίζονται οι αθλητές των οποίων το δελτίο έχει εκδοθεί πριν τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας της (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α.
6439/Β/2002)και διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής και μετά την μεταγραφή τους σε άλλη ομάδα της Ένωσης.
*Διευκρινίζεται επίσης, ότι η παράβαση της δεσμευτικής  αυτής διάταξης, θα έχει ως συνέπεια 
την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2α, για αντικανονική συμμετοχή αθλητών.
**Επισημαίνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων Ε.Ο.Κ. της 15/03/2013 για τις παραβάσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητών,  απαιτείται μόνο υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ της αντίπαλης ομάδας.
***Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο αγώνας  δεν θα διεξάγεται και το υπαίτιο Σωματείο θα μηδενίζεται,  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.,  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος Γυναικών. 
****Αθλήτριες που έχουν δικαιωθεί, ύστερα από προσφυγή τους  στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο που  επιθυμούν, το αργότερο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Σε περίπτωση που η απόφαση εκδοθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018, απαγορεύεται να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Νεανίδων της τρέχουσας περιόδου, αλλά στο Πρωτάθλημα  Κατηγορίας Νεανίδων της περιόδου 2019-2020.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., επιφυλάσσεται για κάθε αλλαγή των ανωτέρω, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. 
       
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 46,παρ.1 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων, πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ, που καταβάλλονται στην Ένωση.

Α)Οι Ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς ή άσκησης Πειθαρχικού ελέγχου Διαιτητών, εκδικάζονται:        

α)από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα σε Α΄ βαθμό εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)είναι μονομελής, και σε Β΄ βαθμό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. και

β)εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι τριμελής, εκδικάζονται σε Α΄ βαθμό από το μονομελές όργανο της Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, που ορίζεται ειδικά για αυτό το σκοπό και σε Β΄ βαθμό από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Β)Οι υπόλοιπες Ενστάσεις που δεν αφορούν Κανονισμούς Παιδιάς, εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος  της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Γ)Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. που επικυρώνουν τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος, εισηγήσεις οι οποίες αποφαίνονται επί Ενστάσεων της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα παραπάνω, προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα(αθλητές ή Σωματεία)που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως Διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους κάθε φύσης διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από τον Νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή Επιτροπές. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται  ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της Ένωσης.

Απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση που το σωματείο προσφύγει στα πολιτικά Δικαστήρια για θέμα ερμηνείας των κανονισμών ή της παρούσας ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ της επόμενης περιόδου, στα οποία συμμετάσχει.  

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Α)Τα Σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές σωματείων, καθώς και οι προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ και από τις ισχύουσες διατάξεις των   κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

Β)Ομάδα, η οποία θα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα κατά την διάρκεια της αθλητικής περιόδου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 47, παρ.1 και 2 καθώς και των υποπαραγράφων αυτών, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.      

Σωματείο του οποίου η ομάδα Κορασίδων ή Νεανίδων μηδενιστεί δύο φορές για τον ίδιο λόγο αποχωρεί υποχρεωτικά από τους υπόλοιπους αγώνες των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων.

Γ)Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούται να χρησιμοποιήσει Διαιτητές ή Κριτές άλλων Συνδέσμων ,εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξαιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλήτριες, προπονητές ή φίλαθλοι σωματείου εις βάρος Διαιτητών ή Κριτών. Το υπαίτιο Σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στον οποίο έχουν ορισθεί Διαιτητές άλλων Συνδέσμων, να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης διαφορετικά ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.

Εάν δε το Σωματείο που έχει τιμωρηθεί, αγωνίζεται εκτός έδρας και οι διαιτητές προέρχονται από διαφορετικούς συνδέσμους, τότε το Σωματείο που εκτίει την ποινή, είναι υποχρεωμένο να καταβάλει την διαφορά των χρημάτων που απαιτούνται, για την μετακίνηση των διαιτητών.

Δ)Σε περίπτωση που Σωματείο θεωρηθεί υπεύθυνο σοβαρών επεισοδίων, άκρως δυσφημιστικών για το άθλημα και τιμωρηθεί από την Ένωση, τότε η Ένωση ορίζει οι αγώνες να διεξάγονται  στην έδρα του αντιπάλου Σωματείου, για όσες αγωνιστικές υπάρχει η τιμωρία.

Ε) Σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ, δύναται η Ένωση να παρεμβαίνει, εφόσον αυτή διαπιστωθεί εντός γηπέδου ή υπάρξει υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας. Τότε η  υπόθεση εισάγεται για συζήτηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία, το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα υποβιβάζεται στην αμέσως  επόμενη Κατηγορία.
 Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στις περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητών που έχουν τελεσιδικίσει οι σχετικές ενστάσεις, οι υπαίτιοι εκτός της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, θα παραπέμπονται στον Αθλητικό Εισαγγελέα και  στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Για την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισμού των Πρωταθλημάτων, για την κατάταξη δε αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 48 και 49 του ίδιου Κανονισμού.

Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8(όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσής σε δυο(02) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.

Η Πρωταθλήτρια Ομάδα, συμμετέχει απευθείας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ., περιόδου 2018-2019.
Β) ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Ι)Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στο Πρωτάθλημα σε σημαντική θέση (ανόδου ή υποβιβασμού), θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων(πηλίκο)σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την πρώτη  περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται με αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.

ΙΙ)Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων σε θέση μη σημαντική (με βάση τους όρους της συγκεκριμένης προκήρυξης) στο Πρωτάθλημα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων(πηλίκο)σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την πρώτη  περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων στο σύνολο των αγώνων του Πρωταθλήματος.
δ)Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Η διεξαγωγή Τουρνουά ή Φιλικών αγώνων μεταξύ Σωματείων απαιτεί άδεια και έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Τους διαιτητές ορίζει σύμφωνα με τον Νόμο 2725/99 και 3057/2002  η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ή σε περίπτωση κωλύματος η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α..
Σε περίπτωση στην οποία, Σωματείο χρησιμοποιήσει Διαιτητή που δεν ανήκει στους Συνδέσμους Διαιτητών και χωρίς άδεια της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και της Κ.Ε.Δ. (τιμωρημένοι διαιτητές, παλαιοί διαιτητές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Σύνδεσμο) τους επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης και σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου λάθους αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τους βαθμολογικούς πίνακες της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019  όλων των ομάδων του Σωματείου (Ανδρική, Εφηβική, Παιδική, Γυναικών ,Κορασίδων, Νεανίδων,  MINI BASKET, Παγκορασίδων) . 

ΑΡΘΡΟ 14:ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ.
Οι γιατροί των αγώνων θα ορίζονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εκτός των ομάδων που θα δηλώσουν με έγγραφό τους, δικό τους γιατρό.
ΑΡΘΡΟ 15ο: Τηλεοπτικές Μεταδόσεις Αγώνων.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να μεταδίδονται τηλεοπτικά ή διαδικτυακά.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες, γηπεδούχος και φιλοξενούμενη, υποχρεούνται να αποδέχονται την τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση των αγώνων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εξουσιοδοτείται από τις ομάδες για την σύναψη συμβάσεων με τηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα για την απευθείας ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση των αγώνων του Πρωταθλήματος.

Η γηπεδούχος ομάδα, έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την είσοδο τηλεοπτικού συνεργείου στο γήπεδο και να του παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την σωστή μετάδοση του αγώνα.

Σωματείο που θέλει να παραχωρήσει το δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων του, υποχρεούται να ζητήσει την συγκατάθεση της Ένωσης.

Στα Σωματεία που παραβιάζουν όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός (-1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα, για κάθε αγώνα που απαγορεύουν την μετάδοση ή μεταδίδουν τον αγώνα χωρίς την έγγραφη άδεια της Ένωσης.

Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε τρίτο Σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα  Νεανίδων,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., αποφάσισε ομόφωνα  στην τακτική του συνεδρίαση στις 23/05/2018 τα κάτωθι:
α) Για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα  Νεανίδων,  την καταβολή παραβόλου που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ΕΥΡΩ, στον λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545  στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης.

Εξυπακούεται  πως αν δεν καταβληθεί  το παράβολο, δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση συμμετοχής.

β) Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα  Νεανίδων, υποχρεούνται πριν την έναρξη του αγώνα  να καταβάλλουν τα έξοδα του αγώνα (οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κάθε Κριτή), των οποίων τα ποσά  θα σας γνωστοποιηθούν με Συμπληρωματική Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα έξοδα  από το γηπεδούχο Σωματείο, τότε θα μηδενίζεται.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών,  τότε το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στους παρόντες παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα (Διαιτητές, κριτές κ.λ.π.) τα έξοδα κατά το ήμισυ.  Το θέμα θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για τυχόν καταλογισμό ευθυνών).

Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα  του επαναληπτικού αγώνα.    

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ.
           
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα και Κύπελλο, στις δε αθλήτριές της θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια χρυσού χρώματος. Στην δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα θα απονεμηθούν διπλώματα και αργυρού χρώματος και χαλκού χρώματος μετάλλια
ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή  των Πρωταθλημάτων και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον κανονισμό Διαιτησίας, από τον κανονισμό πρωταθλημάτων και από την γενική προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: