ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΚΑΝΑ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

8.12.16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΚΑΝΑ
ΠΡΟΣ : TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού,

στις 18 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, 

στα γραφεία της Ένωσης στο Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας”(περιβάλλων χώρος, νοτιοδυτική πλευρά) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 13ης Απριλίου 2016.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης από 14/04/2016 μέχρι 31/12/2016 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την οικονομική διαχείριση.

5. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017.

6.  Ομόφωνη εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. να τοποθετηθεί ως Επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Παλάτος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ώρα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα (18 Ιανουαρίου 2017) και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


Για το Δ.Σ.

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

   ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ