ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.9.13

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καθώς και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τα Πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:

1) Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα των Κατηγοριών και στα Κύπελλα Ανδρών και Γυναικών και είναι γηπεδούχα βάσει προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν τα έξοδα των αγώνων(οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κάθε Κριτή και Κομισάριου), πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση τα έξοδα των αγώνων δεν καταβληθούν από το Γηπεδούχο Σωματείο, τότε αυτό θα Μ Η Δ Ε Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι.

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014.

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ► Διαιτητής €15, Κριτής €10, Κομισάριος €10.

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ ► Διαιτητής €12, Κριτής €6, Κομισάριος €6.

Όλες οι υπόλοιπες Κατηγορίες(Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ, Δ΄ ΑΝΔΡΩΝ,

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΏΝ, Παίδες, Έφηβοι, Κορασίδες και Νεανίδες)
► Διαιτητής €10, Κριτής €6, Κομισάριος €6.

3) Σε περίπτωση αναβολής αγώνα, λόγω μη προσέλευσης Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών, τότε το γηπεδούχο Σωματείο, δικαιούται να μην καταβάλλει τα έξοδα στους παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα. Τα έξοδα αυτά, θα καταβάλλονται τότε στους δικαιούχους, από τους Συνδέσμους Διαιτητών και Κριτών.

4) Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τα έξοδα του επαναληπτικού αγώνα, σε περίπτωση που είναι άπαντες οι παράγοντες του αγώνα και διεξαχθεί κανονικά.

Σε περίπτωση μη τέλεσης(αναβολής)του επαναληπτικού αγώνα τα έξοδα αυτά, θα καταβάλλονται τότε στους δικαιούχους, από τους Συνδέσμους Διαιτητών και Κριτών.

5) Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα, λόγω καιρικών συνθηκών (ανοιχτά γήπεδα, βροχή, ισχυροί άνεμοι κλπ), το γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ήμισυ των εγκεκριμένων οδοιπορικών εξόδων, στους Διαιτητές και τους Κριτές.

6) Σε περίπτωση οριστικής αναβολής του αγώνα, πριν την έναρξή του για λόγους καιρικών συνθηκών, το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει στους έγκαιρα Παριστάμενους παράγοντες του αγώνα, την μισή από τη προβλεπόμενη αποζημίωση.

7) Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο και επαναορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για να συνεχιστεί από την στιγμή της διακοπής και μετά, τότε τα έξοδα του αγώνα καταβάλλει εκ νέου το Σωματείο, αλλά η Ένωση αποδίδει σε εύλογο διάστημα την αποζημίωση στο Σωματείο, αφού αυτό υποβάλλει τις αποδείξεις στο Λογιστήριο της Ένωσης.

8) Αν υπάρχουν διαδοχικοί ορισθέντες αγώνες σε ανοιχτό γήπεδο και ο Διαιτητής κρίνει ότι, δεν θα διεξαχθούν ούτε αυτοί,
τότε δεν αποζημιώνεται σε άλλους αγώνες, πλην του πρώτου χρονικά.

9) Αν οι Διαιτητές, οι Κριτές και οι Κομισάριοι, ειδοποιηθούν από τα αρμόδια όργανα για την μη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί, τότε δεν αποζημιώνονται.

10) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στις περιοχές Μεγάρων, Νέας Περάμου και Σαρωνίδας, οι ομάδες των Σωματείων που ανήκουν σε αυτές, θα επιβαρύνονται με επιπλέον καταβολή ποσού 10€ για κάθε άτομο, ως οδοιπορικά Διαιτητών, Κριτών και Κομισάριων. Εξυπακούεται ότι αν κάποιος διαιτητής, κριτής, ή Κομισάριος, διαμένει στις ανωτέρω περιοχές, δεν θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.

11) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στη Σαλαμίνα, η ομάδα θα καταβάλλει το κόστος του ferry-boat επιπλέον σε κάθε Διαιτητή, Κριτή και Κομισάριο, για την μετάβαση και επιστροφή τους στο νησί.

Το Σωματείο του Α.Ο.Σ. “ΤΕΛΑΜΩΝΑ” με το υπ΄ αριθμ. 705/11-09-2013 έγγραφό του, θα μετακινεί τους παράγοντες του αγώνα από την προβλήτα του νησιού στο γήπεδο πριν και μετά την λήξη του αγώνα. Οι παράγοντες του αγώνα δεν δικαιούνται εισιτήριο μεταφοράς αυτοκινήτου ή δικύκλου.

Εξυπακούεται ότι αν κάποιος διαιτητής, κριτής, ή Κομισάριος, διαμένει στην ανωτέρω περιοχή, δεν θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.

12) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στην περιοχή της Αίγινας, η ομάδα της περιοχής θα επιβαρύνεται με την καταβολή των εισιτηρίων των παραγόντων του αγώνα με συμβατικό πλοίο μεταφοράς τους στο νησί, με την επίδειξη του αποδεικτικού στοιχείου(εισιτηρίου) μετάβασης και επιστροφής.

Εξυπακούεται ότι αν κάποιος διαιτητής, κριτής, ή Κομισάριος, διαμένει στην ανωτέρω περιοχή, δεν θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.

13) Οι Διαιτητές που προέρχονται από την Ε.Σ.Κ.Α. και είναι ενεργά μέλη του Σ.Ε.Δ.Κ.Α., θα αποζημιώνονται από τα Σωματεία ως εξής:

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ, Β΄ ΑΝΔΡΩΝ και Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με επιπλέον ποσό =5€ ανά αγώνα.
Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ, Δ΄ΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΙΔΕΣ, ΕΦΗΒΟΙ, ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, ΝΕΑΝΙΔΕΣ κ.λ.π. με το ποσό των =2€ επιπλέον ανά αγώνα.

ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον Κανονισμό Διαιτησίας, από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων και από την Γενική Προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια: