Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σωματείων-Μελών της ΕΟΚ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

2.2.12

Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σωματείων-Μελών της ΕΟΚ

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 48/16-1-2012 απόφασή του προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2011
3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2011
4. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων – Εθνικών Ομάδων, Κανονισμών Διαιτησίας – Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).

Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 15.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ

* Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η νόμιμη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη ως άνω αναφερόμενη ημέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: