Παράβολα και οδοιπορικά ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.7.11

Παράβολα και οδοιπορικά ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 30/05/2011, αποφάσισε Ομόφωνα για τη συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα Ανδρών περιόδου 2011-2012 να καταβάλλουν τα οδοιπορικά των διαιτητών, κριτών & κομισάριων.

Τα ποσά που θα καταβάλλονται ανάλογα με την κατηγορία θα διεκπεραιώνονται σε τέσσερις (04) δόσεις. Τα σωματεία βάσει των προκηρύξεων είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν σε τακτές ημερομηνίες τα ποσά των δόσεων.

Επίσης όλες οι πληρωμές που αφορούν παράβολα συμμετοχών ομάδων στις διάφορες κατηγορίες, καθώς και τις προκαταβολές των αμοιβών διαιτητών, κριτών, κομισάριων

θα κατατίθενται στον αριθμό λογ/σμού τράπεζας

E U R O B A N K 0026-0304-61-0101072545

ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα της αρεσκείας σας στον αριθμό λογ/σμού

GR0402603040000610101072545.


Δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής, αν δεν προσκομίσει το σωματείο το καταθετήριο της τράπεζας όπου θα εμφανίζονται η αιτιολογία κατάθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: