Υποχρεωτική η ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ με τον νέο αθλητικό νόμο -Προθεσμία 2 ετών για την λήψη της - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

18.9.20

Υποχρεωτική η ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ με τον νέο αθλητικό νόμο -Προθεσμία 2 ετών για την λήψη της

 


Μετά την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου τα σωματεία της ΕΣΚΑΝΑ οφείλουν να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ φάκελο για ειδική αθλητική αναγνώριση στην ΓΓΑ . Παρακαλούνται όσα σωματεία δεν το έχουν ήδη πράξει,  να προχωρήσουν άμεσα στην συμπλήρωση του σχετικού  φακέλου και να τον υποβάλλουν . 


Άρθρο 28, «Μεταβατικές διατάξεις»:

* Ορίζεται η 30η.6.2021 ως η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους. * Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγησή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. * Οι, κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999, αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες με αγωνιστική δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον τα σωματεία - μέλη τους είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

Προθεσμία 2 ετών για λήψη αθλητικής αναγνώρισης στο νέο αθλητικό νόμο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: