ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

1.7.15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών
Νόμων(2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12),
των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καθώς
και με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τα Πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., με τους κάτωθι
οικονομικούς όρους:

1)Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα
των Κατηγοριών και στα Κύπελλα Ανδρών και Γυναικών και
είναι γηπεδούχα βάσει προγράμματος, υποχρεούνται να
καταβάλλουν τα έξοδα των αγώνων(οδοιπορικά κάθε Διαιτητή,
κάθε Κριτή και Κομισάριου),πριν την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση που τα έξοδα των αγώνων δεν καταβληθούν
από το Γηπεδούχο Σωματείο, τότε αυτό θα Μ Η Δ Ε Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι.

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016.
Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ► Διαιτητής €15, Κριτής €11.
Β΄ ΑΝΔΡΩΝ ► Διαιτητής €12, Κριτής €7.
Όλες οι υπόλοιπες Κατηγορίες(Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ, Δ΄ΑΝΔΡΩΝ,
Α΄ ΓΥΝΑΙΚΏΝ, Παίδες, Έφηβοι, Κορασίδες και Νεανίδες)
► Διαιτητής €10,Κριτής €7.
► Κύπελλο Ανδρών & Γυναικών Διαιτητής €12,Κριτής €7.

3) Σε περίπτωση αναβολής αγώνα, λόγω μη προσέλευσης
Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών, τότε το γηπεδούχο Σωματείο
υποχρεούται να καταβάλλει στους παρόντες παράγοντες της διεξαγωγής
του αγώνα (Διαιτητές, Κριτές κ. λ. π.)τα έξοδα κατά το ήμισυ.
Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τα έξοδα του
επαναληπτικού αγώνα.

4) Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα, λόγω καιρικών συνθηκών
(ανοιχτά γήπεδα, βροχή, ισχυροί άνεμοι κλπ), το γηπεδούχο
Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ήμισυ των
εγκεκριμένων οδοιπορικών εξόδων, στους Διαιτητές και
στους Κριτές.

5) Σε περίπτωση οριστικής αναβολής του αγώνα, πριν
την έναρξή του για λόγους καιρικών συνθηκών, το γηπεδούχο
Σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει στους έγκαιρα
παριστάμενους παράγοντες του αγώνα, την μισή από την
προβλεπόμενη αποζημίωση.

6) Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται για οποιοδήποτε
λόγο και επαναορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για να συνεχιστεί από την στιγμή
της διακοπής και μετά, τότε τα έξοδα του αγώνα καταβάλλει
εκ νέου το Σωματείο, αλλά η Ένωση αποδίδει σε εύλογο
διάστημα την αποζημίωση στο Σωματείο, αφού αυτό
υποβάλλει τις αποδείξεις στο Λογιστήριο της Ένωσης.

7) Αν υπάρχουν διαδοχικοί ορισθέντες αγώνες σε ανοιχτό γήπεδο
και ο Διαιτητής κρίνει ότι, δεν θα διεξαχθούν ούτε αυτοί,
τότε δεν αποζημιώνεται σε άλλους αγώνες, πλην του πρώτου
χρονικά.

8) Αν οι Διαιτητές και οι Κριτές ειδοποιηθούν από τα αρμόδια
όργανα για την μη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί,
τότε δεν αποζημιώνονται.

9) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στις περιοχές Μεγάρων,
Νέας Περάμου και Σαρωνίδας, οι ομάδες των Σωματείων
που ανήκουν σε αυτές, θα επιβαρύνονται με επιπλέον καταβολή
ποσού 10€ για κάθε άτομο, ως μεταφορικά έξοδα Διαιτητών,
και Κριτών. Εξυπακούεται ότι αν κάποιος Διαιτητής, ή Κριτής,
διαμένει στις ανωτέρω περιοχές, δε θα δικαιούται του
επιπλέον
ποσού.

10) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στη Σαλαμίνα,
η ομάδα θα καταβάλλει το κόστος του ferry-boat επιπλέον
σε κάθε Διαιτητή και Κριτή, για την μετάβαση και
επιστροφή τους στο νησί. Το Σωματείο του Α.Ο.Σ. «ΤΕΛΑΜΩΝΑ»
με το υπ’αριθμ.705/11-09-2013 έγγραφό του,θα μετακινεί τους
παράγοντες του αγώνα από την προβλήτα του νησιού στο γήπεδο
πριν και μετά την λήξη του αγώνα. Οι παράγοντες του αγώνα
δε δικαιούνται εισιτήριο μεταφοράς αυτοκινήτου ή δικύκλου.
Εξυπακούεται ότι αν κάποιος Διαιτητής και Κριτής
διαμένει στην ανωτέρω περιοχή, δε θα δικαιούται του
επιπλέον ποσού.

11) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στην περιοχή της
Αίγινας, η ομάδα της περιοχής θα επιβαρύνεται με την
καταβολή των εισιτηρίων των παραγόντων του αγώνα με
συμβατικό πλοίο μεταφοράς τους στο νησί, με την
επίδειξη του αποδεικτικού στοιχείου (εισιτηρίου
μετάβασης και επιστροφής).
Επίσης το γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να
καταβάλλει στους παράγοντες του αγώνα το ποσό των €10
ως χρονική αποζημίωση (ημεραργία).
Εξυπακούεται ότι αν κάποιος Διαιτητής, ή Κριτής διαμένει
στην ανωτέρω περιοχή, δε θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.
12) Οι Διαιτητές που προέρχονται από την Ε.Σ.Κ.Α. και
είναι ενεργά μέλη του Σ.Ε.Δ.Κ.Α., θα αποζημιώνονται
από τα Σωματεία ως εξής:

Α΄ΑΝΔΡΩΝ,Β’ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Α’ΓΥΝΑΙΚΩΝ με επιπλέον ποσό 5€
ανά αγώνα.

Γ’ΑΝΔΡΩΝ,Δ’ΑΝΔΡΩΝ,ΠΑΙΔΕΣ,ΕΦΗΒΟΙ,ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ,ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ με το ποσό των 2€ επιπλέον
ανά αγώνα.

13) Ειδικότερα για τους αγώνες των FINAL FOUR των Κυπέλλων
Ανδρών και Γυναικών τα έξοδα για την αποζημίωση των
Κομισάριων, Διαιτητών και Κριτών θα καλύπτονται από
την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

14) Άρθρο 8 και Άρθρο 11
Παραγράφεται από τις προκηρύξεις όλων των κατηγοριών
και ηλικιών που έχουν ήδη εκδοθεί, ότι οι παραβάσεις
αντικανονικής συμμετοχής των αθλητών εξετάζονται
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ από την Ένωση και τροποποιείται ύστερα
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων της
Ε.Ο.Κ. της 15/3/13 ότι για παραβάσεις αντικανονικής
συμμετοχής αθλητών απαιτείται η υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ της
αντίπαλης ομάδας.

ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την
διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν
προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη,
από τον Κανονισμό Διαιτησίας, από τον Κανονισμό
Πρωταθλημάτων και από την Γενική Προκήρυξη,
καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει
ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση,
αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Ενδιαφέρουν