Σημαντικές αποφάσεις της ΕΟΚ για τα νέα δελτία , τις ανανεώσεις , τις αιτήσεις μεταγραφών και τα μπλοκ φύλα αγώνα - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

3.6.14

Σημαντικές αποφάσεις της ΕΟΚ για τα νέα δελτία , τις ανανεώσεις , τις αιτήσεις μεταγραφών και τα μπλοκ φύλα αγώνα

Αποφασίζεται με το υπ΄αριθμ.98/26-05-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015:

α) Η έκδοση και ανανέωση των αθλητικών δελτίων θα τιμάται προς 10 ευρώ.
β) Η αίτηση εγγραφής νέων καλαθοσφαιριστών-τριών θα τιμάται προς 15 ευρώ.
γ) Η αίτηση όλων των ειδών μεταγραφών θα τιμάται προς 20 ευρώ
δ) Το μπλοκ φύλλων αγώνα θα τιμάται προς 10 ευρώ.


Εξυπακούεται ότι η προμήθεια των εντύπων θα γίνεται από τα γραφεία της ΕΣΚΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: