Η προκήρυξη των παμπαίδων - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

7.11.13

Η προκήρυξη των παμπαίδων

ΑΡ. ΠΡΩΤ.      :     939
ΠΕΙΡΑΙΑΣ      :   05    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ”
 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 – 2014

Το  Τουρνουά Παμπαίδων 2013-2014  είναι αφιερωμένο  στους αείμνηστους και ακάματους εργάτες
της Καλαθοσφαίρισης Φίλιππο Συρίγο και Γιάννη Κανδύλη.

Η   Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  συνεχίζοντας  την προσπάθειά  της  για ανάπτυξη 
του  αθλήματος   της  Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς Νόμους (2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004), τα Καταστατικά
της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και
 την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. περιόδου 2013 - 2014
Π   Ρ   Ο   Κ   Η   Ρ   Υ   Σ   Σ   Ε   Ι
το Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ της  περιόδου  2013 - 2014,  με  τους  παρακάτω  όρους :

ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
             Στο  Τουρνουά  δικαιούνται  συμμετοχής  όλα  τα Σωματεία – μέλη
της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. με μία ομάδα παμπαίδων (γεν. 1999 , 2000).

ΑΡΘΡΟ  2ο :  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ
           Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή το  αργότερο  μέχρι  την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013    και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (Άρθρο 28).
Δηλώσεις συμμετοχής με επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.
  Για την κλήρωση των αγώνων του τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., [Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας” (περιβάλλων χώρος)] , την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 και θα γίνει, σύμφωνα με τον αριθμό Δηλώσεων συμμετοχής που θα κατατεθούν μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία με γεωγραφικά κριτήρια παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων, θα υπάρξει σχετική έγκαιρη ενημέρωση.
           Η ημερομηνία έναρξης του τουρνουά θα γνωστοποιηθεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα των αγώνων που θα  καταρτισθεί και ανάλογα με τα σωματεία, που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΑΡΘΡΟ  3ο :  ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
            Σκοπός του Πρωταθλήματος είναι η προσαρμογή των νεαρών αθλητών σε αγωνιστικές συνθήκες, με αμοιβαίο σεβασμό των αντιπάλων, με καλλιέργεια της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των αθλητών, των προπονητών, των γονέων και των παραγόντων του οργανωτικού φορέα. Κυρίως γι’ αυτόν το λόγο και το Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ δεν προσφέρεται για σκληρό ανταγωνισμό και Σωματειακές αντιπαλότητες.

ΑΡΘΡΟ  4ο :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Κατά  την διάρκεια των αγώνων επιτρέπεται:
 Η  εφαρμογή του αμυντικού συστήματος  με πιεστική άμυνα man to man.
              Απαγορεύονται  με ποινή να διακοπεί ο αγώνας κάθε μορφή ζώνης,  zone  press.
            Επιτρέπονται όλα τα screen.
Ο χρόνος για την εκδήλωση επίθεσης είναι εικοσιτέσσερα δευτερόλεπτα (24΄΄)
*Ο τρόπος διεξαγωγής του Τουρνουά, θα γνωστοποιηθεί, με Ειδική Συμπληρωματική Προκήρυξη , πριν από τη κλήρωση των αγώνων.

Κάθε Σωματείο, θα διαθέτει γήπεδο (κατά προτίμηση κλειστό), για τους εντός έδρας αγώνες του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. Προτείνεται όλοι οι αγώνες κάθε αγωνιστικής να διεξάγονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ απόγευμα, με ώρα έναρξης μετά τις 16.00, αν βέβαια αυτό εξυπηρετεί τα Σωματεία. Σε διαφορετική περίπτωση τα Σωματεία θα πρέπει να γνωστοποιούν στην επιτροπή πρωταθλήματος του Τουρνουά την ώρα και ημέρα τέλεσης του αγώνα.

            Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να έχει τον εξοπλισμού της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Φύλλο Αγώνα, χρονόμετρο, χρονόμετρο 24΄΄, δείκτες φάουλ σημαιάκια ομαδικών σφαλμάτων, καθίσματα αλλαγής, δείκτη εναλλασσόμενης κατοχής).
Η   διάρκεια  του αγώνα είναι τέσσερις  περίοδοι  των 10 λεπτών.
Στον αγώνα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των αθλητών τουλάχιστον για δέκα λεπτά (διαφορετικές πεντάδες στην πρώτη και δεύτερη περίοδο και δεκάλεπτη συμμετοχή στην τρίτη περίοδο του ενδέκατου και του δωδέκατου αθλητή, αν υπάρχει. Στη συνέχεια οι αθλητές χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του προπονητή).

ΑΡΘΡΟ   5ο  :   ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΑΘΛΗΤΩΝ .
            Όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Τουρνουά πρέπει  υποχρεωτικά να αγωνίζονται με τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές  που έχουν δελτίο αθλητικής ταυτότητας και υγείας  αθλητού της Ε.Ο.Κ.  και γεννήθηκαν από 01/ 01/1999 και  νεώτεροι.

•Αν μια ομάδα, παρουσιάσει λιγότερους από δέκα αθλητές, τότε ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και θα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ).

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Ο αναφερόμενος ως γηπεδούχος στο πρόγραμμα, θα φέρει  υποχρεωτικά  ανοιχτόχρωμη  εμφάνιση  και  ο  φιλοξενούμενος  σκούρα ή στα χρώματα που θα αποφασίσουν τα δύο σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
            Για την ανάπτυξη του αθλήματος, καλό και επιθυμητό θα ήταν όλοι οι  αγώνες να διεξάγονται σε κλειστά γήπεδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα    αγώνων. Σε περίπτωση που αποκλεισθεί κάποιο γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιαδήποτε λόγο να τελεσθεί εκεί ο προγραμματισμένος αγώνας (κώλυμα) και αφού αυτό έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο  Σωματείο, ο  αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία κατ’ αρχήν στο ίδιο ή άλλο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΠΑΛΕΣ
Οι αγώνες, θα διεξάγονται  με δερμάτινη ή συνθετική δερμάτινη  μπάλα, μάρκας BADEN, μεγέθους 7.

ΑΡΘΡΟ  9ο:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   -    ΚΑΤΑΤΑΞΗ  -     ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισμού των Πρωταθλημάτων, για την κατάταξη δε αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 48 και 49 του ίδιου Κανονισμού.
Β) ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Ι) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στο Τουρνουά σε οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Τουρνουά.
β) Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την πρώτη περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)  Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων στο σύνολο των αγώνων του Τουρνουά.
δ)  Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.


ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.
   Ο  ορισμός  διαιτητών και σημειωτών – χρονομετρών  θα γίνεται  με ευθύνη  της Κ.Ε.Δ./ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  Σε  περίπτωση  μη  προσέλευσης διαιτητή και σημειωτή ή χρονομέτρη , τότε οι  αγώνες υποχρεωτικά θα  διεξαχθούν  με την συνεργασία  των  σωματείων  και  του αντιπροσώπου  της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., ο  οποίος  είναι  ο κύριος υπεύθυνος  για την υλοποίηση της απόφασης.
Οι αγώνες θα τελούνται με ένα (01) Διαιτητή και ένα (01) Κριτή που θα έχει οριστεί από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  υποχρεωτικά.
Τα οδοιπορικά των Διαιτητών θα είναι 10€  και των Κριτών 6€  και
θα ισχύσει η υπ΄ αριθμ. 730/18-09-2013  Συμπληρωματική Προκήρυξη  730/18-09-2013
της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. , που ήδη εφαρμόζεται στα Πρωταθλήματα, δηλαδή το γηπεδούχο Σωματείο που θα αναγράφεται πρώτο στο Φύλλο Αγώνα και στο Πρόγραμμα της Ε.Σ.ΚΑΝ.Α.,  θα καταβάλλει τα έξοδα του αγώνα του.

ΑΡΘΡΟ   10ο :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  -     ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Α) Τα Σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές Σωματείων, καθώς και οι προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ και από τις ισχύουσες διατάξεις των   κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Β) Ομάδα, η οποία θα αποχωρήσει από το Τουρνουά κατά την διάρκεια της αθλητικής περιόδου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 47, παρ.1 και 2 καθώς και των υποπαραγράφων αυτών, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.     
           Γ) Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Τουρνουά της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και θα υφίσταται τις συνέπειες που ορίζονται από το άρθρο 83 του Πειθαρχικού Δικαίου Προπονητών της Ε.Ο.Κ. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων Σωματείων, καθορίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.(άρθρα 37 και 40) και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Το  γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να μεριμνά για την παρουσία γιατρού σε όλους τους αγώνες που θα διεξάγονται στο γήπεδό του.
Μετά την λήξη κάθε αγώνα, ο προπονητής κάθε ομάδας υποχρεούται να αναγράφει  στη πίσω πλευρά του Φύλλου Αγώνα, τον κατά τη γνώμη του, καλύτερο αθλητή της αντίπαλης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ  12ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παράβολο  συμμετοχής  ορίζεται  σε  τριάντα  (30) ΕΥΡΩ, και πρέπει να κατατεθούν στη Τράπεζα EUROBANK, στον λογαριασμό:  
0026- 0304- 61- 0101072545.
Φωτοτυπία του καταθετηρίου, θα προσκομίζεται με την δήλωση συμμετοχής.
Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού μιας ομάδας, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ  15ο  :  ΤΕΛΕΤΗ  ΛΗΞΗΣ
            Μετά το τέλος των αγώνων κάθε Σωματείο θα προτείνει τουλάχιστον έναν  αθλητή που θα λάβει μέρος στο ALL STAR GAME.
            Για κάθε ομάδα ALL STAR θα υπάρχουν δύο προπονητές οι οποίοι θα προταθούν από τους υπεύθυνους προπονητές του Αναπτυξιακού της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
            Στην  τελετή  λήξης,  είναι  υποχρεωτική  η παρουσία  όλων  των  Σωματείων που συμμετείχαν στο Τουρνουά (φυσικά με τον έφορο, τον προπονητή και την ομάδα).
*Θα απονεμηθούν Κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στον πρώτο, στο δεύτερο  και στον τρίτο νικητή .
            *Επίσης θα  δοθούν  αναμνηστικά  σε  όλους  τους συμμετέχοντες.

ΓΕΝΙΚΑ
Μετά το τέλος κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο, υποχρεούται
να ενημερώνει την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. (υπάλληλο αγωνιστικού) για το αποτέλεσμα
των αγώνων τους
Το γηπεδούχο Σωματείο, αν φυσικά συμφωνεί και στο πλαίσιο
της  καλής φιλοξενίας,  μπορεί να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο), για τη μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
            Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε τρίτο Σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων Σωματείων.
            Η επιτυχία του τουρνουά εξαρτάται σε μεγάλο  βαθμό  από  τα  Σωματεία και κυρίως τους παράγοντές τους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση του σκοπού του και η βοήθεια όλων ώστε η επιτυχία της διοργάνωσης να καθιερώσει σαν θεσμό και το Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
            Στο τέλος της διοργάνωσης κάθε Σωματείο μπορεί να καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις του για τη βελτίωση της διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ στην επιτροπή πρωταθλήματος του τουρνουά.
            Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που δεν προβλέπεται από τα  παραπάνω άρθρα υπεύθυνο είναι το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.


  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΩΑΝΝ.  ΠΑΛΑΤΟΣ                                                ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: