Το πρόγραμμα της Β΄' παίδων 2013-14 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

10.7.13

Το πρόγραμμα της Β΄' παίδων 2013-14


Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
 24/09/13   1η  Αγωνιστική  12  η 10/12/13      
ΕΝΩΣΗΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ    
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ                  
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ "ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ"          
Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ     "ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.                    
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο                
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ.              
01/10/13  2 η  Αγωνιστική 13 η 17/12/13        
ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ ΕΝΩΣΗΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ              
"ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.              
"ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ. ΕΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο.  Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ                             
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ              
Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ              
08/10/13 3η  Αγωνιστική  14η 07/01/14            
ΕΝΩΣΗΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ "ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ"              
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. "ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.     
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο.  
Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. Α.Ο.                                  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ            
Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ     ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ                    
15/10/13  4η  Αγωνιστική  15η  14/01/14        
"ΕΥΡΥΑΛΗ"  ΓΛΥΦ. ΕΝ  ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ      
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.            
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ.  ΕΝ  ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ        
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ   Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ              
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ          .
"ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ          ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ                
22/10/13 5η  Αγωνιστική  16η  21/01/14         
ΕΝΩΣΗΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ              
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. Α.Ο.        
ΕΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤ    
Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ       ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ              
Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ"                          
ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ     "ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.               
29/10/13  6 η        Αγωνιστική      17η 28/01/14
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. Α.Ο.  ΕΝΩΣΗΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ
Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ  Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο.  ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ
"ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.  "ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ
05/11/13 7 η  Αγωνιστική 18η 04/02/14
ΕΝΩΣΗΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ
Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    "ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.
ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ            ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. Α.Ο.
"ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ      ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο.
12/11/13 8 η  Αγωνιστική 19η 11/02/14
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΝ. ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ
 Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ     ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.
 ΕΝ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ.    "ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ      "ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.
19/11/13    Αγωνιστική 20η 18/02/14
ΕΝ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ  Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ . ΕΝ  Ν  ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ
Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ     ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  Α.Ο.
 ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ        ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ      ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
"ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ.  ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. Α.Ο.
26/11/13 10η Αγωνιστική  21η 25/02/14
ΕΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΝ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ   Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ    ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ     "ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ" ΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  "ΕΥΡΥΑΛΗ" ΑΓΟ ΓΛΥΦ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ.  ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 
03/12/13  11η  Αγωνιστική  22η 04/03/14
ΕΝ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ   ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ.
ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ      ΕΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ
"ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ"          Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ
ΕΥΡΥΑΛΗ"   ΓΛΥΦ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ