ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

3.1.13

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Κ.

Έχοντες υπ΄ όψη :       
 α) τα άρθρα 8, 9, και 10 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.
 β) το άρθρο 28 παρ. 1α του Ν. 3262/2004
 γ) την υπ΄ αριθμ. 4/21-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΌλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Κ. εκπροσωπούμενα από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους τους, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00 σε αίθουσα των Γραφείων της Ε.Ο.Κ. (Λ. Κηφισίας 37, ΟΑΚΑ, Μαρούσι),  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1.   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2.   Εκλογή Εκπροσώπου Ομοσπονδίας με τον Αναπληρωτή του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013  στον ως άνω τόπο και την αυτή ώρα.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων Σωματείων.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                             ΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ