Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)Α΄ ΓΥΡΟΣ
*06/10/1314.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*08/10/1320.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*08/10/1320.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
*05/10/1315.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
*06/10/13ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ-
*15/10/1320.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
*12/10/1316.30ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*13/10/1318.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
*13/10/13-ΠΕΡΑ ΑΣ
*13/10/1313.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*20/10/1314.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
*22/10/1320.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
*20/10/13ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ-
*19/10/1315.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*20/10/1313.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*27/10/1318.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
*27/10/13-ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*27/10/1313.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
*26/10/1315.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*26/10/1316.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*03/11/13ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ-
*05/11/1320.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*05/11/1320.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΠΕΡΑ ΑΣ
*03/11/1313.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
*05/11/1320.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
*10/11/1313.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
*09/11/1315.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*12/11/1320.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*10/11/13-ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*10/11/1318.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
*17/11/1314.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΠΕΡΑ ΑΣ
*19/11/1320.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
*17/11/1313.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
*19/11/1320.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
*17/11/13ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ-
*26/11/1320.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
*26/11/1320.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
*23/11/1315.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
*24/11/1313.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
*24/11/13-ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
*01/12/1314.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*01/12/13ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ-
*03/12/1320.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
*30/11/1316.30ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΠΕΡΑ ΑΣ
*01/12/1318.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ

Β΄ΓΥΡΟΣ10η*08/12/1313.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
10η*10/12/1320.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
10η*07/12/1316.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
10η*08/12/1318.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
10η*08/12/13-ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
11η*15/12/1314.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
11η*17/12/1320.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
11η*17/12/1320.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
11η*15/12/1315.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣ-
11η*15/12/1313.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
12η*21/12/1316.30ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
12η*22/12/1318.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
12η*22/12/13-ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
12η*22/12/1313.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
12η*14/12/1320.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
13η*05/01/1414.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
13η*05/01/14ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ-
13η*07/01/1420.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
13η*05/01/1413.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΠΕΡΑ ΑΣ
13η*07/01/1420.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
14η*12/01/14-ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
14η*12/01/1413.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
14η*11/01/1415.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
14η*11/01/1416.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
14η*12/01/1418.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
15η*19/01/1414.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
15η*21/01/1420.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
15η*19/01/1413.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
15η*21/01/14ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)-
15η*18/01/1416.30ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
16η*25/01/1415.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
16η*28/01/1420.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
16η*26/01/1418.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
16η*26/01/1413.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
16η*26/01/14-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
17η*02/02/1414.15ΚΛ. ΜΙΛΩΝΑ ΚΡ. ΠΕΡΣΗΣ ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ
17η*02/02/1413.15ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
17η*04/02/1420.00ΑΝ. ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)ΠΕΡΑ ΑΣ
17η*01/02/1416.00ΚΛ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
17η*02/02/14ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ-
18η*11/02/1420.154Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
18η*09/02/14-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
18η*11/02/1420.303Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
18η*08/02/1415.00ΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΑ ΑΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΙΙ
18η*09/02/1413.15ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 5ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΙΔΩΝ 
*Α.Σ. ΠΕΡΑ
Έδρα: Βυζαντινό Αθλ. Κέν. (Μεγ. Του Γένους Σχολής αρ. 10 ) τηλ. 9932702
Γραφεία: Λεωφ. Ποσειδώνος 40 Π. Φάληρο , τηλ. 9848435
Χρώματα: Μαύρο- Κίτρινο Πρόεδρος : Μιχάλης Αναστασιάδης 8060853
Υπεύθυνοι: Τόσκας Γιάννης 6977451661
Προπονητής: Κουκούρης Δημ. 6936683322
Email :
*Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: 4ο Κ Ν Αργυρούπολης (Λεωφ. Αλίμου πλ. Ρήγα Φερραίου έναντι Αγ. Γεωργίου )
Γραφεία: Ζαλόγγου 16 Αργυρούπολη τηλ. 2109931106
Χρώματα: Κίτρινο- Μαύρο Πρόεδρος: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Υπεύθυνοι: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Προπονητής: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Email :
*Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Έδρα: 3ο Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης Ολυμπίας 3 Αργυρούπολη
Γραφεία: Ολυμπίας 3 ,3ο Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. 9928266
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 6945158900
Υπεύθυνοι: Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος 6974794591
Προπονητής: Χαρεράς Πολύβιος 6944905032
*Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Αν. παλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος & Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία : Θεομήτορος 1-3 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9357522
Χρώματα: Κόκκινο Μπλε Πρόεδρος : Νιικάκης Βασίλειος
Υπεύθυνοι: Τογανίδη Μαριάνα 6906960746 Αποστολάκης Εμμανουήλ 6944570342
Προπονητής: Ρέπας Κώστας 6946576727
Email : vasil_ni@yahoo.gr
*Α.Ο ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έδρα : Αν. παλ. Αγ. Δημητρίου (Θεομήτορος & Καλαμακίου) τηλ. 9817805
Γραφεία: Καπετανάκη 8 & Σάμου 8 Αγ. Δημήτριος τηλ. 9847105
Χρώματα: Πράσινο -Πορτοκαλί Πρόεδρος: Ζωίλης Παντελής
Υπεύθυνοι: Βατσάκης Μάκης 6973013457 /Φωτεινάκης Ηλίας 6973286833
Προπονητής : Αυγουστίδης Νέστορας 6951652755
Email :
*ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ)
Έδρα: Αν. Αρμενικής (Σαρκουδίνου 120 Ν. Κόσμος) 2117105848
Γραφεία: Εθν. Στέγης & Αρτάκης Ν. Σμύρνη τηλ. 9370227 fax 5247565 6944506333
Xρώματα: Μπλε Κόκκινο Πρόεδρος : Τσιρονιάν Φίλιππος 6976191120
Υπεύθυνοι: Δερχοβακιμιάν Χοβίκ 69447509233- Πατουκιάν Οννίκ 6944733577
Προπονητής: Ανδρεδάκης Χρήστος
Email : onnik147@yahoo.gr
*Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ
Έδρα: Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Μεγ. Του Γένους Σχολής αρ. 10 ) τηλ. 9968981
Γραφεία: Μεγ. Του Γένους Σχολής αρ. 10 τηλ. 9402473 9408470
Χρώματα: Μαύρο-Κόκκινο Πρόεδρος: Κώτσης Νίκος 6977318979
Υπεύθυνοι: Μπούκης Αριστείδης 6938128739 Νίκος Κώτσης 6977518979
Προπονητής: Λιάκος Βασίλης
Email : ao.tatavla@gmail.com
Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ ΙΙ
Έδρα: Κροίσος Πέρσης του Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ (Κοραή και Μεγ. Βασιλείου) τηλ 9353700
Γραφεία: Κοραή & Μεγ. Βασιλείου 1-Ν. Σμύρνη τηλ.9353700 9315220 fax9353720
Xρώματα: Μαύρο-Πράσινο Πρόεδρος: Ράπτης Δημήτριος
Υπεύθυνοι: Καλύμνιος Ευάγγελος 6977219973
Προπονητής: Σουργιάς Παναγιώτης 6946118448
Email : aomilon@on.gr
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. ΙΙ
Έδρα: Κλ. Ανδ. Βαρίκας (Αγ. Ανδρέου 1 Ν.Σμύρνη) τηλ. 9339335
Γραφεία: Ι.Χρυσοστόμου 1 Ν. Σμύρνη τηλ 9343723-fax 9323550
Xρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος : Τσάβαλος Βασίλειος
Υπεύθυνοι : Κωνσταντώνης Θανάσης 6944677205
Προπονητής : Φατούρος Ίκ. 6973985807