Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)
Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΟ08/10/1320.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
ΡΕΠΟ08/10/13ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ-
ΤΕΛΙΚΟ08/10/1320.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΛΙΚΟ08/10/1320.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
ΤΕΛΙΚΟ08/10/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
ΡΕΠΟ12/10/13-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*12/10/1310.45ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
*15/10/1320.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*15/10/1320.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*15/10/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*19/10/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*19/10/1311.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*22/10/1320.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*22/10/1320.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
ΡΕΠΟ22/10/13ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ-
*29/10/1320.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*29/10/1320.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
*29/10/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*[Π]29/10/1320.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
ΡΕΠΟ29/10/13ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-
*05/11/1320.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*02/11/1311.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*05/11/1320.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*05/11/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΕΠΟ05/11/13-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*12/11/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*12/11/1320.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
*12/11/1320.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
ΡΕΠΟ12/11/13ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ-
*09/11/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ Β' ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*19/11/1320.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*16/11/1311.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*19/11/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
ΡΕΠΟ19/11/13-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*17/11/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*26/11/1320.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
*23/11/1311.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
ΡΕΠΟ23/11/13ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ-
*26/11/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
*26/11/1320.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
*03/12/1320.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
*03/12/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
ΡΕΠΟ03/12/13-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*[Ω]30/11/1318.00ΚΛ. ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
*03/12/1320.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΒ΄ΓΥΡΟΣ
10η*10/12/1320.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
10ηΡΕΠΟ07/12/13-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
10η*07/12/1309.00ΚΛ. ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
10η*10/12/1320.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
10η*10/12/1320.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
11ηΡΕΠΟ14/12/14ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ-
11η*14/12/1411.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
11η*17/12/1420.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
11η*17/12/1420.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
11η*17/12/1420.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
12η*14/12/1320.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
12η*21/12/1311.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
12η*22/12/1320.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
12η*22/12/1318.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
12ηΡΕΠΟ22/12/13-ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
13η*07/01/1420.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ
13η*04/01/1411.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
13η*07/01/1420.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
13η*07/01/1420.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
13ηΡΕΠΟ07/01/14-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
14η*14/01/1420.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
14η*11/01/1420.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
14η*14/01/1420.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
14η*04/01/1409.00ΚΛ. ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
14ηΡΕΠΟ04/01/14ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ-
15η*21/01/1420.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
15η*18/01/1411.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
15η*21/01/1420.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
15ηΡΕΠΟ21/01/14-ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
15η*21/01/1420.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
16η*28/01/1420.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
16η*25/01/1411.00ΑΝ. Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
16η*28/01/1420.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
16ηΡΕΠΟ28/01/14ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ-
16η*28/01/1420.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
17η*04/02/1420.00ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
17η*01/02/1411.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
17ηΡΕΠΟ01/02/14-ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ
17η*[Ω]01/02/1418.00ΚΛ. ΣΕΦ ΒΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
17η*04/02/1420.00ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
18η*08/02/1411.00ΑΝ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
18η*11/02/1420.00ΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
18ηΡΕΠΟ11/02/14ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-
18η*11/02/1420.00ΑΝ. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
18η*11/02/1420.00ΑΝ. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΙΔΩΝ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
*ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Έδρα: Αν. Aίγινας (δημοτικό στάδιο)
Γραφεία: τηλ. 2297022105 fax 2297022365
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος: Δρόσος Κωνσταντίνος 2297022105
Υπεύθυνοι: Ρετσίνας Ιωάννης 6932756990 – Βέρδης Παναγιώτης 6977272900
Προπονητής : Βερδής Παναγιώτης 6977272900
Email : iretsina@otenet.gr

*ΚΑΣΤΕΛΑ Α.Σ.
Έδρα: Αν. Βοτσαλάκια (Πλαζ –Κολυμβητήριο Οδ. Αλ. Παπαναστασίου )
Γραφεία: Κλεισόβης 61 Πειραιάς τηλ.4538445
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος: Καπετανάκης Μανώλης
Υπεύθυνοι: Κασιμάτης Αντώνης 6945173318
Προπονητής: Λάβδας Γεώργιος
Email :

*Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Αν Μαρίνας Ζέας Πλαζ Φρεαττύδας τηλ. 6973822492
Γραφεία: Ακτή Μιαούλη 71 Πειραιάς τηλ. 4294641 – 3315621
Χρώματα: Λευκό- Πορτοκαλί - Μπλε  Πρόεδρος: Ελευθέριος Χρυσοφάκης 6973736344
Υπεύθυνοι: Κώστας Παπαμάρκος 6972733474
Προπονητής : Γιώργος Καλοίδης 6973822492
Email :pretzaldo.7@hotmail.com

*ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄ (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία :
Χρώματα: Μαύρο Κόκκινο Πρόεδρος : Ταταράκης Μάνος 6944754811
Υπεύθυνοι : Κονδυλόπουλος Νίκος 6971642307 , Ταταράκης Μάνος 6944754811
Προπονητής: Ευσταθίου Βασίλης

*ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Έδρα: Αν. Π. Καπαγέρωφ (ΣΕΦ Περιβάλλων Χώρος)
Γραφεία: Καραίσκου 104 Πειραιάς 2104178159 fax 4130521
Xρώματα: Λευκό- Γαλάζιο Πρόεδρος :Τσανάκη-Σορώτου Μαρία 2104178159
Υπεύθυνοι:Καρελάς Δημ. 6974130604, γραμματεία μπάσκετ 2104178159 (25-26 εσωτερικό)
Προπονητής: Ποτόσογλου Μάκης 2104111644
Email : info@peiraikos.gr

*Α.Ο. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Έδρα: Αν. Προφ. Ηλία (Xανίων 1 Πειραιάς ) τηλ. 2104225025 fax 4119181
Γραφεία: Xανίων 1 γήπεδο Προφ. Ηλία Πειραιάς τηλ. 2104225025 fax 4119181
Χρώματα : Μπλε Κόκκινο Πρόεδρος : Παπαχρήστου Αλέξης 6942667921
Υπεύθυνοι: Παπαχρήστου Αλέξ. 6942667921 4176329 4125964
Προπονητής: Σταύρος Θεοδωρόπουλος 6974448967
Email : alexis_aopf@yahoo.gr

*ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Αν Φοίνικα Ακτή Θεμιστοκλέους
Γραφεία : Σημίτου και Καζανόβα 29 Πειραϊκή τηλ. 4511883-4280787 fax 4130273
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο Πρόεδρος: Κιοσές Ανδρέας 4252759
Υπέυθυνοι : Βράκας Αριστείδης 6944527925
Προπονητής : Δεβεζόγλου Γεώργιος
Email :

*ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Έδρα : Αν. Πορφύρα Ακτή Θεμιστοκλέους 130 τηλ.fax 4181780
Γραφεία: Ακτή Θεμιστοκλέους 130 τηλ.fax 4181780
Χρώματα: Κόκκινο- Άσπρο Πρόεδρος: Κανάκης Τσιριγωτάκης 6945954078
Υπεύθυνοι: Κορωνιός Μανώλης 6971991437
Προπονητής: Γιαννόπουλος Γεώργιος 6945320535
Email : porfyras@hotmail.com

*ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕΝΣ
Έδρα: Αν Μαρίνας Ζέας Πλαζ Φρεαττύδας τηλ. 6973822492
Γραφεία :Πλαζ Φρεαττύδας τηλ.
Χρώματα: Μπορντό Μπλε Πρόεδρος : Κωνσταντινίδης Πέτρος 6989124849
Υπεύθυνοι: Σπυρόπουλος Βασίλης 6946508077
Προπονητής: Αργύρης Αργυρούδης
Email : contact@diogenisbasket.gr