Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)


Α΄ ΓΥΡΟΣ
*08/10/1321.304Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*06/10/1314.004Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΣΑΡΩΝΙΔA NO
*05/10/13ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*06/10/1317.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*13/10/13ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΣΑΡΩΝΙΔΑ ΝΟ
*15/10/1321.30ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*15/10/13ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*15/10/1321.304Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*22/10/1320.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*22/10/1321.304Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*20/10/1318.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*20/10/1314.004Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΣΑΡΩΝΙΔA NO
*29/10/1321.30ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*29/10/1321.454Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*27/10/13ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*27/10/1314.00ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΣΑΡΩΝΙΔA NO
*03/11/1318.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*05/11/1321.304Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*03/11/13
*05/11/1321.304Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*03/11/1314.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*10/11/1317.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*10/11/13ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*09/11/13ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*10/11/1313.45ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΣΑΡΩΝΙΔA NO
*12/11/1321.30ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
*19/11/13ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*19/11/1321.304Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*17/11/1314.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
*19/11/1321.30ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*26/11/1321.30ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ. ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
*26/11/1321.304Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
*24/11/13ΣΑΡΩΝΙΔA NO
*24/11/1317.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*24/11/1318.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
*03/12/1321.30ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
*03/12/1321.304Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*01/12/13ΣΑΡΩΝΙΔA NO
*01/12/13ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
*03/12/1321.30ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
Β΄ΓΥΡΟΣ

1 η Αγωνιστική
10η*10/12/1321.30ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
10η*08/12/1314.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
10η*10/12/13ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
10η*08/12/13ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
10η*08/12/1318.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
11η*15/12/1314.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΝΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
11η*17/12/1321.304Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
11η*14/12/13ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
11η*15/12/13ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11η*15/12/1317.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
12η*22/12/1315.00ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
12η*17/12/1321.30ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
12η*21/12/1314.00ΚΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
12η*22/12/13ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
12η*22/12/1314.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
13η*05/01/1321.00ΚΛ. ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
13η*05/01/1418.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
13η*04/01/14ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
13η*05/01/14ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
13η*05/01/1414.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
14η*07/01/1421.30ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
14η*12/01/1417.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
14η*12/01/14
14η*12/01/1421.30ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
14η*12/01/1421.30ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΣΑΡΩΝΙΔA NO
15η*21/01/1421.30ΔΗΜ. ΚΛ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΔ.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
15η*19/01/14ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
15η*21/01/14ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
15η*19/01/1414.00ΑΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔA NOΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
15η*21/01/1421.30ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
16η*26/01/14ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
16η*25/01/14ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
16η*28/01/1421.30ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
16η*26/01/1417.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΣΑΡΩΝΙΔA NO
16η*26/01/1418.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
17η*01/02/1414.00ΚΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Β΄ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
17η*04/02/1421.304Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
17η*02/02/14ΣΑΡΩΝΙΔA NO
17η*04/02/1421.30ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
17η*04/02/1421.30ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
18η*11/02/1421.304Ο ΚΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
18η*09/02/1418.30ΝΕΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ
18η*08/02/14ΣΑΡΩΝΙΔA NO
18η*09/02/14ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
18η*09/02/1417.30ΑΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΕΦΗΒΩΝ
*Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: 4ο Κ Ν Αργυρούπολης (Λεωφ. Αλίμου πλ. Ρήγα Φερραίου έναντι Αγ. Γεωργίου )
Γραφεία: Ζαλόγγου 16 Αργυρούπολη τηλ. 2109931106
Χρώματα: Κίτρινο- Μαύρο Πρόεδρος: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Υπεύθυνοι: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Προπονητής: Γιαννακόπουλος Σπύρος 9931106
Email :
*Α.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρα: Nέο Κλ. Αργυρούπολης (Κύπρου και Τριπόλεως Αργυρούπολη) τηλ.
Γραφεία: Ηλεκτρουπόλεως 3 Αργυρούπολη τηλ. Fax 9941808
Χρώματα: Bυσσινί-Λευκό Πρόεδρος : Πρέκας Γεώργιος 6974417964
Υπεύθυνοι: Γραικούσης Γρηγόριος 6944448070
Προπονητής: Καρατζούνης Αναστάσιος 6977123493
Email : info@hlektroupoli­.gr
*Α.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
Έδρα: 4ο ΔΓ Γλυφάδας (Μυκηνών 27 Γλυφάδα)
Γραφεία: Μυκηνών 27 Γλυφάδα τηλ. Fax 9605336
Χρώματα: Άσπρο-Πράσινο Πρόεδρος: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Υπεύθυνοι: Μανιάτης Νίκος 6937788008 2109644498
Προπονητής: Παππάς Γεώργιος
Email : aixwni@hotmail.com
*Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ
Έδρα: Κλ. Βούλας (Λυκούργου & Ελ. Βενιζέλου 17 Βούλα) τηλ. 9659410
Γραφεία: Λυκούργου 18 Βούλα τηλ.fax 8953823
Χρώματα: Κόκκινο-Μπλε Πρόεδρος: Βασιλειάδης Χρήστος
Υπεύθυνοι: Γ. Ποθητάκης 6945266767 –Γ. Μπαρδάνης 6946460721
Προπονητής: Γιώργος Κολοτούρος
*Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Έδρα: Δημ. Γλυφάδας Παπαδόπουλος (Γκολφ Παναγούλη 4Α Γλυφάδα) τηλ.
Γραφεία: Αγ. Νεκταρίου & Τενέδου Γλυφάδα τηλ.9643323
Χρώματα: Μπλε-Άσπρο-Κίτρινο Πρόεδρος:
Υπεύθυνοι: Μακρής Κωνσταντίνος 6956022701 Γεωργούλης Χαράλαμπος 6974268237
Προπονητής: Ζλάτης Δημήτρης 6937562114
Email :
*ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Έδρα: Αν. ΔΑΚ Γλυφάδας ( Φοίβης 14 & Ι . Μεταξά Γλυφάδα) τηλ.8943800
Γραφεία: Μυστρά 133Β Γλυφάδα τηλ 9647153
Xρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος : Γρυπάρης Στέλιος 6972000700
Υπεύθυνοι : Παλτζόγλου Γεώργιος 6948212454 Καψιμάλης Στράτος 6974993475
Προπονητής : Γκονουλού Χρήστος
Email : info@glyfada-bc.gr
*Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Έδρα: ΑΝ. Βουλιαγμένης (Αγ. Γεωργίου 2 Βουλιαγμένη τηλ. 2108962947
Γραφεία: Αγ. Γεωργίου 2 Καβούρι Βούλα τηλ.8962947 , fax 8962947
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος : Προκοπίου Γεώργιος
Υπεύθυνοι: 8962743 6977456320 Σκουζής Χαράλαμπος 636605919
Προπονητής: Ασλανίδης Ι. 6977456320
Email : jna23@hotmail.com
*Ν.Ο. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Έδρα: Αν. κοινότητας Σαρωνίδας Κεφαλληνίας και Πέλοπος 2291053413
Γραφεία: Κεφαλληνίας & Πέλοπος τηλ. 6944357378 -fax 2291053413
Χρώματα: Κίτρινο- Μπλε Πρόεδρος: Δημητρίου Σπύρος 2291053413
Υπεύθυνοι: Σιφάκης Αντώνης 6947423411
Προπονητής: Γεωργαντάς Αλέξανδρος 6948204296