Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.13

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (υπεύθυνοι)Α΄ ΓΥΡΟΣ
*05/10/1311.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΕ ΡΕΝΤΗ
*06/10/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*06/10/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*05/10/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*12/10/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*13/10/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*12/10/1311.001Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-
*13/10/1310.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*20/10/1311.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*20/10/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*20/10/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*20/10/1310.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*26/10/1311.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*29/10/1320.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*26/10/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*-ΑΕ ΡΕΝΤΗ
*27/10/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*02/11/1311.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*03/11/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ-
*03/11/1310.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*02/11/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*09/11/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*-ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*10/11/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΑΕ ΡΕΝΤΗ
*12/11/1320.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*10/11/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ-
*17/11/1313.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*17/11/1310.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
*16/11/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
*17/11/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*24/11/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
*24/11/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΑΕ ΡΕΝΤΗ
*-ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
*23/11/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
*24/11/1313.451ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*30/11/1311.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
*01/12/1310.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
*30/11/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ-
*01/12/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ

Β΄ΓΥΡΟΣ10η*08/12/1310.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
10η*07/12/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
10η*08/12/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
10η*ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-
10η*10/12/1320.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
11η*14/12/1311.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
11η*15/12/1315.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
11η*15/12/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
11η*-ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
11η*14/12/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΑΕ ΡΕΝΤΗ
12η*22/12/1313.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
12η*21/12/1311.001Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
12η*17/12/1320.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
12η*ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ-
12η*21/12/1316.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΑΕ ΡΕΝΤΗ
13η*04/01/1411.001Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
13η*05/01/1413.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13η*05/01/1413.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
13η*ΑΕ ΡΕΝΤΗ-
13η*04/01/1416.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
14η*14/01/1420.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
14η*11/01/1416.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
14η*-ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
14η*12/01/1413.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΑΕ ΡΕΝΤΗ
14η*12/01/1413.451Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
15η*19/01/1411.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
15η*ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ-
15η*19/01/1410.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
15η*18/01/1416.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
15η*19/01/1413.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
16η*-ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
16η*26/01/1413.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
16η*25/01/1411.001Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦΑΕ ΡΕΝΤΗ
16η*25/01/1416.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
16η*28/01/1420.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
17η*01/02/1411.15ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
17η*02/02/1410.15ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣ
17η*ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ-
17η*02/02/1413.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
17η*04/02/1420.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
18η*09/02/1415.301Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΑΣΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΑΟ
18η*11/02/1420.00ΑΝ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΕΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΕ ΡΕΝΤΗ
18η*09/02/1413.152Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
18η*-ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΟ
18η*08/02/1416.15ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΙΔΩΝ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
*ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Έδρα : ΔΑΚ. Κορυδαλλού (Σολωμού 4 Κορυδαλλός) τηλ. 4961010
Γραφεία : Σολωμού 4 Κορυδαλλός 4944304 τηλ fax 4944304
Χρώματα: Πράσινο-Λευκό Πρόεδρος : Κολοβός Ελευθέριος 2104956510-6983500259
Υπεύθυνοι: Χειλάς Γεώργιος 6977451689
Προπονητής: Άρης Γιαννικάκης 6939057050
Email : gaskpigasos@gmail.com

*A.Ο. ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 2ο Κλ. Νικαίας (Καραμπίνη ,Τέρμα Κ. Παλαμά Νεάπολη) τηλ. 4965801
Γραφεία: Καραολή & Δημητρίου 173 Νίκαια τηλ. fax 4941024
Xρώματα: Λευκό- Βυσσινί Πρόεδρος : Κανδύλης Ιωάννης 6993184053 - 2104941024
Υπεύθυνοι: Κυριακού Ελένη 6993184053
Προπονητής: Αντωνουσάκης Ευάγγελος
Email :

*Γ.Α.Σ. ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 1ο Κλ. Νικαίας (Σελεπίτσαρι Παντιχείου & Ακροπόλεως) τηλ. 4934854
Γραφεία: Π. Ράλλη 125 Νίκαια (ΤΚ 18454)
Χρώματα: Μαύρο/Λευκό Πρόεδρος: Πρωτόπαπας Χαράλαμπος 6936493083
Υπεύθυνοι:/Μαργώση Ελένη 6974367726
Προπονητής : Ματθαίος Ανδρέας –Φασουλόπουλος Γιάννης
Email : info@iasonas.gr

*Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 2ο Κλ. Νικαίας (Καραμπίνη ,Τέρμα Κ. Παλαμά Νεάπολη) τηλ. 4965801
Γραφεία: Π. Ράλλη 131 Νίκαια τηλ. 4920820 fax 4915528
Xρώματα: Μπλέ- Κίτρινο Πρόεδρος : Χαλκίδης Γεώργιος 3240190
Υπεύθυνοι: Μωυσιάδης Γιάν νης 6947256002
Προπονητής: Κωσταρέλος Γιάννης 6972865768
Email : arisnikeas@otenet.gr

*ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: 1ο Κλ. Νικαίας (Σελεπίτσαρι Παντιχείου & Ακροπόλεως) τηλ. 4934854
Γραφεία: Ακτή Πρωτοψάλτη 1Α Μικρολίμανο τηλ - 4170439 fax 4170637
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος : Πρίντεζης Αντώνης
Υπεύθυνοι: Καραφαντής Δημήτριος 6974006222 Σταφυλάκης Νίκος 6974331072
Προπονητής: Αναγνωστόπουλος Αλέξης 6949728007
Email : info@ethnikos.org

*Α.Ε. ΡΕΝΤΗ
Έδρα : Νέο Κλ. γυμν. ΟΣΚ Ρέντη (Νάξου 41 όπισθεν ΙΟΝ ) τηλ. 4930146
Γραφεία: Νάξου 41 , Ρέντης τηλ.4930146 fax 4930146
Χρώματα: Κόκκινο- Άσπρο Πρόεδρος : Πασπαλάς Π. 6980736653
Υπεύθυνοι: Πασπαλάς Π.4834332 6989736653 Σόχος Δημήτρης 6977332757
Προπονητής : Σόχος Δημήτρης 6977332757
Email :

*Α.Ο. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
Έδρα : Αν ΚΤΕΛ (Θηβών 50 Πειραιάς)
Γραφεία : Φαλήρου 53 Π. Κοκκινιά τηλ. fax 4200444
Χρώματα: Κίτρινο -Μαύρο Πρόεδρος : Παπαγιάννης Ιωσήφ 4201187 6977359680 - 69893435649
Υπεύθυνοι: Παπαγιάννης Ιωσ. 4201187 6977359680
Προπονητής: Κουτέλας Γιάννης 6979621001
Email :

*Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα : Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς Θήρας και Μαντινείας
Γραφεία : Μαντίνειας 11 Πάρκο Αχάϊα Κλάους Πειραιάς τηλ. fax 4816991
Χρώματα: Λευκό-Μπλε Πρόεδρος : Κάντας Αναστάσιος 6944909097
Υπεύθυνοι : Αγγελετάκης Γεράσιμος 2104816991
Προπονητής: Παπαβλασσόπουλος Δημοσθένης
Email :

*ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ.
Έδρα : ΔΑΚ. Κορυδαλλού (Σολωμού 4 Κορυδαλλός) τηλ. 4961010
Γραφεία: Θράκης 19 Κορυδαλλός
Χρώματα: Μαύρο-Πορτοκαλί Πρόεδρος : Βιδάκη Κυριακή 6936527002 5914038 5621524
Υπεύθυνοι: Μαγκλάρας Χρήστος 6932376248 -2105521524 Μαϊχόσογλου Ηλίας 693945373
Προπονητής: Μαγκλάρας Χρήστος 6932376248 -2105521524
Email :