ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚ (ΜΕΧΡΙ 18/4/22 ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

14.4.22

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚ (ΜΕΧΡΙ 18/4/22 ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)

 Προς όλες τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές

--------------------------------------------------------------------

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

σε συνέχεια των από 1.4.2022 και 5.4.2022 emails μας, αναφορικά  με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ. Αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΟΚ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 μμ., με τη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και της σχετικής εγκύκλιου,  παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε και εφιστήσετε την προσοχή στα Σωματεία-μέλη σας ότι  σχετικά με τον ορισμό αντιπροσώπων, που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ, ισχύουν τα κάτωθι ( τα οποία περιγράφονται και στο κείμενο της σχετικής εγκυκλίου που σας έχει ήδη αποσταλεί) :

 

Ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  του σωματείου και είναι μέλος του Δ.Σ.  αυτού. (Υπόδειγμα ορισμού εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ, επισυνάπτεται στο παρόν).  Ειδικότερα :

Α. Τα σωματεία θα πρέπει 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την 18 Απριλίου 2022 να  γνωστοποιήσουν στην Ε.Ο.Κ.  τυχόν αλλαγές στους ήδη ορισθέντες εκπροσώπους στο    email : legal@basket.gr

Β. Αν οι εκπρόσωποι είναι οι ίδιοι που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ της 12/09/2021 : 

αρκεί μια επιστολή επιβεβαίωσης, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, email και τηλέφωνο επικοινωνίας) με τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων του Σωματείου στο email : legal@basket.gr

Γ. Στην περίπτωση που το Σωματείο εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο αυτού, : 

η ως άνω γνωστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως πέντε ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση (ήτοι έως 13 Μαΐου 2022)   

 

Για  οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, τα σωματεία - μέλη σας, μπορούν να επικοινωνούν με την αποστολή email στην  ηλεκτρονική διεύθυνση legal@basket.gr, καθώς και στο τηλέφωνο: 210-6813066, επιλέγοντας το εσωτερικό 113  

 

Με εκτίμηση,

Δεν υπάρχουν σχόλια: