H προκήρυξη του κυπέλλου γυναικών 2020-21 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

13.7.20

H προκήρυξη του κυπέλλου γυναικών 2020-21

                                                     

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
     
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 2020-2021,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το Κύπελλο ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
      
 Στο Κύπελλο ΓΥΝΑΙΚΩΝ της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούνται συμμετοχής όλα τα σωματεία που ανήκουν στην Α΄ Κατηγορία Γυναικών, καθώς και τα Σωματεία Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών με υποχρεωτική συμμετοχή αθλητριών που έχουν γεννηθεί τα έτη 2003, 2004 και νεότερες .

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (ΑΡΘΡΟ 28). Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Τα Σωματεία υποχρεούνται άμεσα στην καταβολή των οφειλών προγενέστερων αθλητικών περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής και επίσης το Σωματείο στερείται του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οποιαδήποτε διαδικασία μεταγραφών (ελεύθερης, προσωρινής διάρκειας, αποδέσμευσης)καθώς και των καταστάσεων αθλουμένων μελών περιόδου 2020-2021.
α) Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. με τα ονόματα των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου καθώς και την ημερομηνία λήξης της θητείας τους  καθώς και τον εκπρόσωπο του σωματείου στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
β) Παραχωρητήριο γηπέδων κλειστών και ανοικτών που θα χρησιμοποιούν τα τμήματα του συλλόγου από την αρμόδια Δημοτική Αρχή καθώς και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου. Εάν τα Σωματεία δεν προσκομίσουν τα ως άνω έγγραφα, δε θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα και δε θα μπουν στην κλήρωση των πρωταθλημάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής και παράλληλα το Σωματείο στερείται του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οποιαδήποτε διαδικασία μεταγραφών καθώς και της ετήσιας κατάστασης αθλουμένων.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων(ΑΡΘΡΟ 28) και τα οποία αναγράφονται στα ειδικά έντυπα που χορηγεί η Ένωση.  
Η κλήρωση των αγώνων του Κυπέλλου, ορίζεται την Τρίτη 28  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 17:00, στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στη Καλλιθέα,  ΧΩΡΙΣ παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων.ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ και ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του ΚΥΠΕΛΛΟΥ.
        Οι αγώνες του Κυπέλλου Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., θα διεξαχθούν με το σύστημα του απλού αποκλεισμού(ΝΟΚ -ΑΟΥΤ),δηλαδή οι ηττημένοι θα αποκλείονται από τις επόμενες συναντήσεις.
Οι κληρώσεις των αγώνων των επόμενων φάσεων, θα γίνονται στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, ύστερα από ειδοποίηση των συμμετεχόντων σωματείων.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δύναται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Πρωταθλήματος να τροποποιήσει  τις προγραμματισμένες ημερομηνίες των αγώνων.
    

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου, θα διεξαχθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  σε κλειστά γήπεδα.
 Κάθε Σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Κυπέλλου, θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να αποστείλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου που θα αγωνίζεται σύμφωνα με το Νόμο 4049/12.
Η καταλληλότητα ή όχι των Γυμναστηρίων θα κρίνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Γ.Α., που θα ορίζουν το αν υπάρχει      ή όχι η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.  Το Σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο Πρόγραμμα των αγώνων θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στα πιο πάνω γήπεδα και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί ο προγραμματισμένος αγώνας σε αυτό και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία στο ίδιο ή άλλο γήπεδο (ΑΡΘΡΟ 33),τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας Προκήρυξης.
  Ο τελικός  αγώνας κυπέλλου ,  θα διεξαχθεί σε Κλειστό Γήπεδο που θα οριστεί από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
    ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΠΑΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.        
Στο Κύπελλο Γυναικών, θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, οι νέου τύπου δερμάτινες μπάλες MOLTEN (size – 6).

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ.
 Τα Σωματεία που αγωνίζονται θα φορούν εμφανίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι δυο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.

Οι διαγωνιζόμενες αθλήτριες θα φέρουν υποχρεωτικά στη φανέλα τους ευδιάκριτα τους αριθμούς από 0 έως και 99.
Σε περίπτωση που κάποια αθλήτρια, θα φέρει διαφορετικό αριθμό φανέλας ή δεν έχει στη φανέλα της αριθμό, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή της, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.   
Σύμφωνα με το νόμο 4049/12 στο άρθρο 56Α παράγραφος 9,την άδεια διεξαγωγής του αγώνα χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα Αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο δε της άδειας διεξαγωγής του αγώνα κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ.
Κάθε Σωματείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλήτριες, εκ των οποίων μόνο μια (1) μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας, ομογενής, καθώς και αλλοδαπή καλαθοσφαιρίστρια, της οποίας το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. . Σε αυτή την κατηγορία δεν υπολογίζονται οι αθλήτριες των οποίων το δελτίο έχει εκδοθεί πριν τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α. 6439/Β/2002)και εφόσον αυτές δεν έχουν μετακινηθεί από το αρχικό τους Σωματείο .
Από την αγωνιστική περίοδο 2020-2021,όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Κύπελλο Γυναικών, πρέπει στον αριθμό των αθλητριών που θα δηλώσουν στο Φύλλο Αγώνα, υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στη δωδεκάδα, τουλάχιστον τρεις (03) αθλήτριες μέχρι 22 ετών (γεννημένες το έτος 1998 και νεότερες). Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις ομάδες νεανίδων εθνικών κατηγοριών όπου επίσης δεν υπάρχει περιορισμός για τα νούμερα στις φανέλες .
Μια από αυτές θα αγωνίζεται κατά τη κρίση του Προπονητή, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  στην πεντάδα που αγωνίζεται κάθε στιγμή, μέχρι εξάντλησης των δηλωμένων στο Φ.Α. αθλητριών. Οι ανωτέρω αθλήτριες, καθώς και όσες δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα και είναι γεννημένες το έτος 1998 και νεότερες, θα φέρουν αριθμό φανέλας  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  με τα νούμερα  13, 14 και 15, με σκοπό τη καλύτερη αναγνώρισή τους, από τους Διαιτητές, τον Κομισάριο, τους Βοηθούς Διαιτητών και τους αντιπάλους. Εξυπακούεται πως σε περίπτωση που μια ομάδα διαθέτει περισσότερες από τρεις  αθλήτριες γεννημένες το έτος 1998 και νεότερες, τα επιπλέον νούμερα στις φανέλες τους, μπορούν να διαφέρουν και θα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα με κόκκινο στυλό.
Διευκρινίζεται ότι για κάθε αθλήτρια μέχρι 22 ετών που δεν συμπεριλαμβάνεται στη δωδεκάδα, η θέση θα παραμείνει κενή και η ευθύνη για χρησιμοποίηση σταθερά μιας αθλήτριας στη πεντάδα, βαραίνει αποκλειστικά το Σωματείο. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού, υπάρχει διακοπή, εις βάρος του(άρθρο 47).
*Διευκρινίζεται επίσης, ότι η παράβαση της δεσμευτικής αυτής διάταξης, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2α, για αντικανονική συμμετοχή αθλητών.
**Επισημαίνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων Ε.Ο.Κ. της 15/03/2013 για τις παραβάσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητών, απαιτείται μόνο υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ της αντίπαλης ομάδας.
***Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το υπαίτιο Σωματείο θα μηδενίζεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος Γυναικών. 
****Αθλήτριες που έχουν δικαιωθεί, ύστερα από προσφυγή τους στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο που επιθυμούν, το αργότερο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Σε περίπτωση που η απόφαση εκδοθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, απαγορεύεται να αγωνίζονται στο Κύπελλο Γυναικών της τρέχουσας περιόδου, αλλά στο Κύπελλο Γυναικών της περιόδου 2020-2021.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 51 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ..
Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 46,παρ.1 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ..

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ.
Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων, πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα εντός  σαρανταοκτώ (48) ωρών από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ, που καταβάλλεται στην Ένωση.
Α) Οι Ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς ή άσκησης Πειθαρχικού ελέγχου Διαιτητών, εκδικάζονται: α) από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα σε Α΄ βαθμό εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)είναι μονομελής, και σε Β΄ βαθμό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. και β)εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι τριμελής, εκδικάζονται σε Α΄ βαθμό από το μονομελές όργανο της Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, που ορίζεται ειδικά για αυτό το σκοπό και σε Β΄ βαθμό από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α..
Β)Οι υπόλοιπες Ενστάσεις που δεν αφορούν Κανονισμούς Παιδιάς, εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος Γυναικών της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Γ)Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. που επικυρώνουν τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος, εισηγήσεις οι οποίες αποφαίνονται επί Ενστάσεων της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα παραπάνω, προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα(αθλητές ή Σωματεία)που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως Διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους κάθε φύσης διαφορών,  μόνο τα προβλεπόμενα από τον Νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή Επιτροπές.
Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της Ένωσης.
Απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση που σωματείο προσφύγει στα πολιτικά Δικαστήρια για θέμα ερμηνείας των κανονισμών ή της παρούσας ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ της επόμενης περιόδου, στα οποία συμμετέχει.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Α)Τα σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές σωματείων, καθώς και οι προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και από τις ισχύουσες διατάξεις των  κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Β)Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούται να χρησιμοποιήσει Διαιτητές ή Κριτές άλλων Συνδέσμων εκτός Αθηνών, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξαιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλήτριες, προπονητές ή φίλαθλοι σωματείου εις βάρος Διαιτητών ή Κριτών. Το υπαίτιο σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στον οποίο έχουν ορισθεί Διαιτητές άλλων Συνδέσμων, να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης διαφορετικά ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.
Εάν δε το Σωματείο που έχει τιμωρηθεί, αγωνίζεται εκτός έδρας και οι διαιτητές προέρχονται από διαφορετικούς συνδέσμους, τότε το Σωματείο που εκτίει την ποινή, είναι υποχρεωμένο να καταβάλει την διαφορά των χρημάτων που απαιτούνται, για τη μετακίνηση των διαιτητών.
Γ) Σε περίπτωση τιμωρίας του γηπέδου - έδρας της ομάδας, η τιμωρούμενη ομάδα εκτίει την ποινή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82, του Πειθαρχικού Δικαίου Σωματείων, του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
Δ)Τα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στο Κύπελλο Γυναικών, απαγορεύεται να διοργανώνουν φιλικούς αγώνες ή Τουρνουά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Σε αυτούς τους αγώνες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται επίσημοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητών, που θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.4 του Νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 3057/2002.

Ε)Σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ, δύναται η Ένωση να παρεμβαίνει, εφόσον αυτή διαπιστωθεί εντός γηπέδου ή υπάρξει υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας. Τότε η  υπόθεση εισάγεται για συζήτηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία, το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα υποβιβάζεται στην αμέσως  επόμενη Κατηγορία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στις περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητριών που έχουν τελεσιδικίσει οι σχετικές ενστάσεις, οι υπαίτιοι εκτός της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, θα παραπέμπονται στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από ΑΓΩΝΑ.
Κάθε σωματείο που δήλωσε συμμετοχή στο Κύπελλο Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. μπορεί να παραιτηθεί από αγώνα χωρίς συνέπειες, εφόσον η παραίτησή από τον αγώνα υποβληθεί το αργότερο  τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα  και εγγράφως στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Σε αντίθετη περίπτωση το σωματείο θα καταβάλλει τα έξοδα αγώνα .
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Κ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΟΟΥΤΣ):“Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή και κόουτς με την ιδιότητα του αθλητή”(άρθρο 31, παρ.11 του Ν.2725/1999. Τυχόν συμμετοχή προπονητή στον οποίο έχει επιβληθεί Πειθαρχική ποινή, σε αγώνα της ομάδας με την ιδιότητά του ως αθλητή, αποτελεί παράβαση και επισύρει τις από τον Κανονισμό προβλεπόμενες συνέπειες σε βάρος του παραβάτη, αλλά παράλληλα αποτελεί και αντικανονική συμμετοχή αθλητή στον αγώνα, παράβαση που επισύρει την ποινή που προβλέπει το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Κ. Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και εφόσον ο προπονητής τυγχάνει και αθλητής άλλου Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Η διεξαγωγή Τουρνουά ή Φιλικών αγώνων μεταξύ Σωματείων απαιτεί άδεια και έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Τους διαιτητές ορίζει σύμφωνα με τον Νόμο 2725/99 και 3057/2002  η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ή σε περίπτωση κωλύματος η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α..
Σε περίπτωση στην οποία, Σωματείο χρησιμοποιήσει Διαιτητή που δεν ανήκει στους Συνδέσμους Διαιτητών και χωρίς άδεια της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και της Κ.Ε.Δ. (τιμωρημένοι διαιτητές, παλαιοί διαιτητές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Σύνδεσμο) τους επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης και σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου λάθους αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τους βαθμολογικούς πίνακες της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 όλων των ομάδων του Σωματείου (Ανδρική, Εφηβική, Παιδική, Γυναικών, Κορασίδων, Νεανίδων,  MINI BASKET, Παγκορασίδων).
ΑΡΘΡΟ 15:ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ.
Οι γιατροί των αγώνων θα ορίζονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εκτός των ομάδων που θα δηλώσουν με έγγραφό τους, δικό τους γιατρό

ΑΡΘΡΟ 16ο: Τηλεοπτικές και Διαδικτυακές Μεταδόσεις Αγώνων.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να μεταδίδονται τηλεοπτικά ή διαδικτυακά.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες, γηπεδούχος και φιλοξενούμενη, υποχρεούνται να αποδέχονται την τηλεοπτική    ή διαδικτυακή μετάδοση των αγώνων τους.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εξουσιοδοτείται από τις ομάδες για την σύναψη συμβάσεων με τηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα για την απευθείας ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση των αγώνων του Πρωταθλήματος.
 Η γηπεδούχος ομάδα, έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την είσοδο τηλεοπτικού συνεργείου στο γήπεδο και να του παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την σωστή μετάδοση του αγώνα.
Σωματείο που θέλει να παραχωρήσει το δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων του, υποχρεούται να ζητήσει την συγκατάθεση της Ένωσης.
Στα Σωματεία που παραβιάζουν όσα ορίζονται στα παραπάνω, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός (01) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα, για κάθε αγώνα που απαγορεύουν την μετάδοση ή μεταδίδουν τον αγώνα χωρίς την έγγραφη άδεια της Ένωσης.
Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε τρίτο σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Για την συμμετοχή στο Κύπελλο Γυναικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., αποφάσισε ομόφωνα στην τακτική του συνεδρίαση στις 27/05/2019 τα κάτωθι:
α) Για την συμμετοχή στο Κύπελλο Γυναικών, την καταβολή παραβόλου που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι(20) ΕΥΡΩ, στον λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545 στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης.
Εξυπακούεται  πως αν δεν καταβληθεί  το παράβολο, δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση συμμετοχής.
β) Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Κύπελλο Γυναικών, υποχρεούνται πριν την έναρξη του αγώνα να καταβάλλουν τα έξοδα του αγώνα (οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κάθε Κριτή και Κομισάριου), των οποίων τα ποσά θα σας γνωστοποιηθούν με Συμπληρωματική Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα έξοδα από το γηπεδούχο Σωματείο, τότε θα μηδενίζεται.


Σε περίπτωση μη προσέλευσης Διαιτητή ή ΔιαιτητώνΚριτή ή Κριτών, τότε το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στους παρόντες παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα (Διαιτητές, Κριτές) ,τα έξοδα κατά το ήμισυ. (Το θέμα θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για τυχόν καταλογισμό ευθυνών).
Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα του επαναληπτικού αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ.
 Στο Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., θα απονεμηθεί Κύπελλο και  στις αθλήτριές του μετάλλια χρώματος χρυσού.
Στη φιναλίστρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και στις αθλήτριές της μετάλλια χρώματος αργυρού.
ΓΕΝΙΚΑ.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Κυπέλλου και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον κανονισμό Διαιτησίας, από τον κανονισμό πρωταθλημάτων και από την γενική προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.   
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ                                     ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: