ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου σε σχολικές μονάδες » - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

19.6.20

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου σε σχολικές μονάδες »
ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021» Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της γνωριμίας των μαθητών/τριών με τα αθλήματα σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενες Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που επιθυμούν άδεια εισόδου

(α) επιλεγμένων καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής,
(β) προπονητών/τριών και
(γ) διακεκριμένων αθλητών/τριών, για το σχολικό έτος 2020-2021, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο (excel).


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: physgram@minedu.gov.gr Τα αιτήματα που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα εξετάζονται και επιπλέον μεμονωμένα αιτήματα σωματείων, ομίλων, αθλητών/τριών και προπονητών/τριών δεν θα γίνονται δεκτά. Επισημαίνεται ότι οι άδειες εισόδου θα εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:


1. Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων .


2. Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων/δραστηριοτήτων θα παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος/η από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.


3. Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες απαιτείται: α. έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ. ) β. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους με την οποία θα επιτρέπουν την συμμετοχή τους σε αυτές


4. Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση/διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση -φωτογράφιση).Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως τις 22 Ιουνίου 2020 τα ονόματα των προπονητών της Ένωσής σας που θα επιθυμούσαν είσοδο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική περίοδο 2020-21 χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο φύλλο Excel.


Με εκτίμηση,ΕΟΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: