Έγινε η τακτική απολογιστική γενική συνέλευση της ΕΣΚΑΝΑ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

28.1.20

Έγινε η τακτική απολογιστική γενική συνέλευση της ΕΣΚΑΝΑ


Έγινε χθες στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., η τακτική απολογιστική συνέλευση  σύμφωνα με το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του με τη υπ’αριθμ.15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Έγινε εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης , επικύρωση Πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (28  Ιανουαρίου 2019), έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2019 μέχρι και 31/12/2019 και απαλλαγή   
    του Δ.Σ., έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2020 έως και 31/12/2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: