ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

12.6.18

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019


ΑΡ.ΠΡΩΤ.   : 384
ΚΑΛΛΙΘΕΑ :080/6/2018
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019


Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Το Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ της αγωνιστικής  περιόδου 2018-2019 με τους παρακάτω όρους:


ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, δικαιούνται συμμετοχής τα παρακάτω σωματεία:

1)Α.Ο.Ν.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2) ΤΑΤΑΥΛΑ Α.Ο. 3)Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ  4)Α.Ε.ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  5) Γ.Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  6) Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  7) Α.Ο.ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  8)ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 9)Α.Σ.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10)Α.Ο.ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 11) ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ /ΜΕΓΑΡΩΝ 12)Α.Ο.ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13)Α.Λ.Φ.ΑΛΙΜΟΥ  14)Α.Σ.ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

·Σε περίπτωση, που μετά την λήξη του Πρωταθλήματος 2018–2019 και μέχρι την λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2019–2020,κάποιο ή κάποια αθλητικά Σωματεία συγχωνευθούν, τότε την θέση ή τις θέσεις που μένουν ελεύθερες, δικαιούται να καταλάβει ή να καταλάβουν, η ομάδα ή οι ομάδες κατά σειρά του βαθμολογικού πίνακα της περιόδου που έχει λήξει, της πιο κάτω Κατηγορία (Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ),πέραν των δικαιουμένων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ.2 και 23 παρ.3β, του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
·Σε καμία περίπτωση, δεν ευνοείται ομάδα της Β΄ Κατηγορίας που θα υποβιβαστεί.
·Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στο   Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2018-2019, τότε θα εφαρμόζονται οι συνέπειες που απορρέουν από το άρθρο 47,  παρ. η, του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (ΑΡΘΡΟ 28). Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Τα Σωματεία υποχρεούνται άμεσα στην καταβολή των οφειλών προγενέστερων αθλητικών περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής και επίσης το Σωματείο στερείται του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οποιαδήποτε διαδικασία μεταγραφών (ελεύθερης, προσωρινής διάρκειας, αποδέσμευσης)καθώς και των καταστάσεων αθλουμένων μελών περιόδου 2018-2019.

Τα οφειλόμενα χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545 στη τράπεζα EUROBANK , που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Με τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τα Σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αποστείλουν προς την Ένωση :
α) Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. με τα ονόματα των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου καθώς και την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.
β) Παραχωρητήριο γηπέδων κλειστών και ανοικτών που θα χρησιμοποιούν τα τμήματα του συλλόγου από την αρμόδια Δημοτική Αρχή καθώς και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου. Εάν τα Σωματεία δεν προσκομίσουν τα ως άνω έγγραφα, δε θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα και δε θα μπουν στην κλήρωση των πρωταθλημάτων.


Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζεται στις 23  Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:15, στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στην Καλλιθέα, Σπάρτης 90 και Αραπάκη, παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται την 4 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη.


ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα συναντηθούν μεταξύ τους δυο φορές, όπως ορίζουν τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κάθε ΠΕΜΠΤΗ, ή άλλη ημέρα εφόσον η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, θεωρήσει αυτό απαραίτητο.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας εντός της εβδομάδος σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος, θα διεξαχθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  σε κλειστά γήπεδα.
Κάθε Σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 και μια εβδομάδα πριν την έναρξη
του πρωταθλήματος, θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να αποστείλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου που  θα αγωνίζεται σύμφωνα με το Νόμο
4049/12.
Η καταλληλότητα ή όχι των γυμναστηρίων θα κρίνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Γ.Α. που θα ορίζουν το αν υπάρχει ή όχι η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.

Το Σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο Πρόγραμμα των αγώνων θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στα πιο πάνω γήπεδα και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί ο προγραμματισμένος αγώνας σε αυτό και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία στο ίδιο ή άλλο γήπεδο (ΑΡΘΡΟ 33), τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΠΑΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγώνες θα διεξάγονται με δερμάτινη  μπάλα MOLTEN Νο 7.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Σύμφωνα με το νόμο 4049/12 στο άρθρο 56Α  παράγραφος 9,την άδεια διεξαγωγής του αγώνα χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα Αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο δε της άδειας διεξαγωγής του αγώνα κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ.
Τα Σωματεία που αγωνίζονται θα φορούν εμφανίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι δυο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το Σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
Οι διαγωνιζόμενοι αθλητές θα φέρουν υποχρεωτικά στη φανέλα τους ευδιάκριτα τους αριθμούς από 4 έως και 19.
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής θα φέρει διαφορετικό αριθμό φανέλας ή δεν έχει στη φανέλα του αριθμό, τότε θα απαγορεύεται  η συμμετοχή του, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ.
Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται συμμετοχής αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων και του άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Κάθε Σωματείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλητές,εκ των οποίων μόνο ένας (1) μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας, ομογενής, καθώς και αλλοδαπός καλαθοσφαιριστής. . Σε αυτή την κατηγορία δεν υπολογίζονται οι αθλητές των οποίων  το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. πριν τη συμπλήρωση του 15ου  έτους της ηλικίας τους (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α. 6439/Β/2002) και διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής και μετά την μεταγραφή τους σε άλλη ομάδα της Ένωσης.

Από την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών, πρέπει στον αριθμό των αθλητών που θα δηλώσουν στο Φύλλο Αγώνα, υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στη δωδεκάδα, τουλάχιστον τέσσερις (04) αθλητές μέχρι 22 ετών (γεννηθέντες το έτος 1996 και νεότερους).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι για κάθε αθλητή μέχρι 22 ετών που δεν περιλαμβάνεται στην 12άδα,
 η θέση θα μένει κενή και η ευθύνη για χρησιμοποίηση σταθερά ενός στην πεντάδα βαραίνει αποκλειστικά το Σωματείο. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού, υπάρχει  διακοπή αγώνα
εις βάρος του  (άρθρο 47 ).
Στις τρεις (3) πρώτες περιόδους (3 δεκάλεπτα) του αγώνα, ένας από αυτούς θα αγωνίζεται κατά τη κρίση του Προπονητή, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  στην πεντάδα που αγωνίζεται κάθε στιγμή, μέχρι εξάντλησης των δηλωθέντων στο Φ.Α. αθλητών. Στην τελευταία περίοδο θα αγωνίζονται όλοι οι αθλητές που  έχουν δηλωθεί στο Φ.Α. ανεξαρτήτου ηλικίας κατά την κρίση του Προπονητή της ομάδας. Οι ανωτέρω αθλητές, καθώς και όσοι δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα και είναι γεννημένοι το έτος 1996 και νεότεροι, θα φέρουν αριθμό φανέλας  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  με τα νούμερα 12, 13, 14 και 15, με σκοπό τη καλύτερη αναγνώρισή τους, από τους Διαιτητές, τον Κομισάριο, τους Βοηθούς Διαιτητών και τους αντιπάλους.  Επίσης, όσοι αθλητές είναι κάτω των 22 ετών (96 και νεότεροι) θα αναγράφονται υποχρεωτικά με κόκκινο στυλό στο Φύλλο Αγώνα.

Εξυπακούεται πως σε περίπτωση που μια ομάδα διαθέτει περισσότερους από τέσσερις αθλητές γεννημένους το έτος 1996 και νεότερους, τα επιπλέον νούμερα στις φανέλες τους, μπορούν να διαφέρουν. Και αυτοί οι αθλητές θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Φύλλο Αγώνα με κόκκινο στυλό.
Διευκρινίζεται ότι η παράβαση της δεσμευτικής αυτής διάταξης, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47, Παρ.2α για αντικανονική συμμετοχή αθλητών (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ –ΑΡΘΡΟ 47, 2α): Σε συμμετοχή αθλητών σε αγώνα που δεν δικαιούνται συμμετοχής(αντικανονική συμμετοχή). Αντικανονική σύνθεση ομάδας θεωρείται η σύνθεση ομάδας που δεν απαρτίζεται από τις κατηγορίες αθλητών που η δήλωση τους στο Φύλλο αγώνα προβλέπεται ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από τις προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων).
Οι ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή αθλητών-τριών, σε αγώνες πρωταθλημάτων και Κυπέλλων είναι δυνατόν να ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ στη διάρκεια του αγώνα.
Οι Διαιτητές και οι Κριτές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται ΑΜΕΣΩΣ την ένσταση αντικανονικής συμμετοχής η οποία θα εκδικάζεται ακολούθως από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Αθλητές που έχουν δικαιωθεί, ύστερα από προσφυγή τους στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο που επιθυμούν, το αργότερο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Σε περίπτωση που η απόφαση εκδοθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018, απαγορεύεται να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών της τρέχουσας περιόδου, αλλά επιτρέπεται να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών της περιόδου 2019-2020.    
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., επιφυλάσσεται για κάθε αλλαγή των ανωτέρω, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 51 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 47, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ.
 Α) Οι Eνστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 55 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων, πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ, που καταβάλλονται στην Ένωση.
Β) Οι Ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς ή άσκησης Πειθαρχικού ελέγχου Διαιτητών, εκδικάζονται: α) από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα σε Α΄ βαθμό εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) είναι μονομελής, και σε Β΄ βαθμό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. και β) εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι τριμελής, εκδικάζονται σε Α΄ βαθμό από το μονομελές όργανο της Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, που ορίζεται ειδικά για αυτό το σκοπό και σε Β΄ βαθμό από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Γ) Οι υπόλοιπες Ενστάσεις που δεν αφορούν Κανονισμούς Παιδιάς, εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Δ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. που επικυρώνουν τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος, εισηγήσεις οι οποίες αποφαίνονται επί Ενστάσεων της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα παραπάνω, προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.
Ε)Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα(αθλητές ή Σωματεία)που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως Διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους κάθε φύσης διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από τον Νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή Επιτροπές. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της Ένωσης.
ΣΤ)Απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια.
Σε περίπτωση που το σωματείο προσφύγει στα πολιτικά Δικαστήρια για θέμα ερμηνείας των κανονισμών ή της παρούσας ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ της επόμενης περιόδου, στα οποία συμμετέχει.   

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Α)Τα Σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές σωματείων, καθώς και οι προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ και από τις ισχύουσες διατάξεις των   κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Β)Ομάδα, η οποία θα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα κατά την διάρκεια της αθλητικής περιόδου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 47, παρ.1 και 2 καθώς και των υποπαραγράφων αυτών, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Γ)Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούται να χρησιμοποιήσει Διαιτητές ή Κριτές άλλων Συνδέσμων,  εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο, εξαιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλητές, προπονητές ή φίλαθλοι σωματείου εις βάρος Διαιτητών ή Κριτών.
Το υπαίτιο σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στον οποίο έχουν ορισθεί Διαιτητές ή Κριτές άλλων Συνδέσμων, να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησής τους, διαφορετικά ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.
Εάν δε το Σωματείο που έχει τιμωρηθεί,αγωνίζεται εκτός έδρας και οι διαιτητές προέρχονται από διαφορετικούς συνδέσμους,τότε το Σωματείο που εκτίει την ποινή,είναι υποχρεωμένο να καταβάλει την διαφορά των χρημάτων που απαιτούνται, για τη μετακίνηση των διαιτητών.
Δ)Σε περίπτωση τιμωρίας του γηπέδου - έδρας της ομάδας, η τιμωρούμενη ομάδα εκτίει την ποινή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82, του Πειθαρχικού Δικαίου Σωματείων, του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
Ε)Τα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών, απαγορεύεται να διοργανώνουν φιλικούς αγώνες ή Τουρνουά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Σε αυτούς τους αγώνες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται επίσημοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητών, που θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 4του Νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 3057/2002 και ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου Σωματείου.
ΣΤ) Σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ δύναται η Ένωση να παρεμβαίνει, εφόσον αυτή διαπιστωθεί εντός γηπέδου ή υπάρξει υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας, τότε η υπόθεση  εισάγεται για συζήτηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία,το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα υποβιβάζεται στην αμέσως  επόμενη Κατηγορία. Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στις περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητών που έχουν τελεσιδικίσει οι σχετικές ενστάσεις, οι υπαίτιοι εκτός της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, θα παραπέμπονται στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., επιφυλάσσεται για κάθε αλλαγή των ανωτέρω, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
ΑΡΘΡΟ 12ο:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ–ΑΝΟΔΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ –PLAY OFF-PLAY OUT.

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισμού των Πρωταθλημάτων, για την κατάταξη δε αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 48 και 49 του ίδιου Κανονισμού.
Β) PLAY OFF-PLAY OUT

Για  την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 παραμένει με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. της 23-05-2017 ο θεσμός των PLAY OFF και PLAY OUT για τις θέσεις 2-5 του βαθμολογικού πίνακα και 10- 13 του βαθμολογικού πίνακα.
-   Όλοι οι αγώνες κρίνονται στις 2 νίκες, θα ξεκινούν από 0-0 και δε θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα των νικών της κανονικής περιόδου.
-   Πλεονέκτημα έδρας έχουν ΠΑΝΤΟΤΕ οι ομάδες που κατέλαβαν την υψηλότερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου        
-   Η πρώτη ομάδα της τελικής βαθμολογικής της κανονικής περιόδου ανέρχεται στην Α΄ Κατηγορία.
-   Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 2 και 3 μετά τα PLAY OFF ανέρχονται επίσης στην Α΄ Κατηγορία.
-   Η τελευταία ομάδα της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ στην Γ΄ Κατηγορία.
-   Επίσης υποβιβάζονται στη Γ΄ Κατηγορία οι δυο (2) ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 12 και 13 μετά τα PLAY OUT και δε θα χρειαστεί να δώσουν νέους αγώνες PLAY OUT. Η σειρά κατάταξής τους, παραμένει με βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου.

PLAY OFF
Α΄ΦΑΣΗ
2-5 (1) και 3-4 (2)
Β΄ΦΑΣΗ
Νικ. 1 – Νικ.2 για θέσεις 2-3
Ηττημ.1- Ηττημ.2 για θέσεις 4-
PLAY OUT
Α΄ΦΑΣΗ
10-13 (1) και 11-12 (2)
Β΄ΦΑΣΗ
Νικ.1 – Νικ.2 για θέσεις 10-11


Γ) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ.
Στη Γ΄ Κατηγορία, υποβιβάζεται η τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα της κανονικής περιόδου και επίσης οι υπόλοιπες δυο (2) μετά τα PLAY OUT.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. ,ανεξάρτητα από τις
τυχόν προβλεπόμενες αναδιαρθρώσεις κατηγοριών, οι ομάδες που προβλέπεται να υποβιβασθούν, οπωσδήποτε υποβιβάζονται και καταλαμβάνουν την τελευταία βαθμολογική θέση της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
Σε περίπτωση που θα υποβιβαστούν δυο (02) ομάδες από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία, τότε υποβιβάζεται και η τέταρτη ομάδα από το τέλος του βαθμολογικού πίνακα (ηττ.10-11)  Σε περίπτωση που θα υποβιβαστούν τρεις (03) ομάδες από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία, τότε υποβιβάζεται και η πέμπτη  ομάδα από το τέλος του βαθμολογικού πίνακα (νικ.10-11), σε περίπτωση κατά την οποία υποβιβαστούν τέσσερις (04)ομάδες από την Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, τότε υποβιβάζεται και η έκτη  ομάδα από το τέλος του βαθμολογικού πίνακα, τέλος σε περίπτωση κατά την οποία υποβιβαστούν πέντε (05)ομάδες από την Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, τότε υποβιβάζεται και η έβδομη  ομάδα από το τέλος του βαθμολογικού πίνακα.

Δ) ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.
Ι)Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στο Πρωτάθλημα σε σημαντική θέση (ανόδου ή υποβιβασμού), θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων(πηλίκο)σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την πρώτη  περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.

ΙΙ)Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων σε θέση μη σημαντική (με βάση τους όρους της συγκεκριμένης προκήρυξης) στο Πρωτάθλημα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)Τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες (βαθμοί) στο Πρωτάθλημα.
β)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων(πηλίκο)σε όλους τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων με τις ομάδες που προκρίθηκαν ή αποκλείσθηκαν από την πρώτη  περίπτωση ισοβαθμίας.
γ)Αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, η διαφορά των πόντων στο σύνολο των αγώνων του Πρωταθλήματος.
δ)Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται και πάλι, θα διεξάγονται αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.


*Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Οι προπονητές των ομάδων, για να έχουν δικαίωμα κοουτσαρίσματος στους επίσημους αγώνες, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφ. Δ, άρθρο 31(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)και υπόκεινται στις σύμφωνα με τον Νόμο κυρώσεις, είναι δε ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή και κόουτς με την ιδιότητα του αθλητή σύμφωνα με άρθρο 31, παρ.11 του Ν. 2725/1999.Σε περίπτωση που στους αγώνες οι προπονητές δεν διαθέτουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α., τότε οι Γυμνασίαρχοι και οι Διαιτητές των αγώνων δεν θα επιτρέπουν την συμμετοχή τους στους αγώνες των ομάδων τους. Ο αριθμός της θεωρημένης ταυτότητας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα, δίπλα από το ονοματεπώνυμο του προπονητή. Η παράλειψη κατάθεσης δελτίου θεωρημένης ταυτότητας προπονητή, συνεπάγεται σε βάρος του Σωματείου, τις κυρώσεις που προβλέπονται για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή.   Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία οφείλουν μαζί με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των Καλαθοσφαιριστών τους να καταθέτουν στην Γραμματεία των αγώνων και το δελτίο ταυτότητας του Προπονητή τους.
Οι τυχόν οικονομικές διαφορές μεταξύ Προπονητών και Σωματείων επιλύονται από την Ε.Ε.Ο.ΔA.K. της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Η διεξαγωγή Τουρνουά ή Φιλικών αγώνων μεταξύ Σωματείων απαιτεί άδεια και έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Τους διαιτητές ορίζει σύμφωνα με τον Νόμο 2725/99 και 3057/2002  η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ή σε περίπτωση κωλύματος η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α..
Σε περίπτωση στην οποία, Σωματείο χρησιμοποιήσει Διαιτητή που δεν ανήκει στους Συνδέσμους Διαιτητών και χωρίς άδεια της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και της Κ.Ε.Δ. (τιμωρημένοι διαιτητές, παλαιοί διαιτητές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Σύνδεσμο) τους επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης και σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου λάθους αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τους βαθμολογικούς πίνακες της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019  όλων των ομάδων του Σωματείου (Ανδρική, Εφηβική, Παιδική, Γυναικών, Κορασίδων, Νεανίδων,  MINI BASKET, Παγκορασίδων) . 
ΑΡΘΡΟ 15:ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ.
Ο ορισμός των ιατρών θα γίνεται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για όλα τα Σωματεία, εκτός αυτών που θα δηλώσουν δικό τους ιατρό, με έγγραφο που θα προσκομίσουν πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., αποφάσισε ομόφωνα στην τακτική του συνεδρίαση στις 23/05/18 τα κάτωθι:
α) Για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας  Ανδρών, την καταβολή παραβόλου που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ΕΥΡΩ, στον λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545  στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης.
Εξυπακούεται  πως αν δεν καταβληθεί  το παράβολο, δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση συμμετοχής.
β) Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών, υποχρεούνται πριν την έναρξη του αγώνα να καταβάλλουν τα έξοδα του αγώνα(οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κάθε Κριτή και Κομισάριου), των οποίων τα ποσά θα σας γνωστοποιηθούν με ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα έξοδα από το γηπεδούχο Σωματείο, τότε θα μηδενίζεται.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών, τότε το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στους παρόντες παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα (Διαιτητές,κριτές κλπ) τα έξοδα κατά το ήμισυ.(το θέμα θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΣΚΑΝΑ για τυχόν καταλογισμό ευθυνών.)
  
Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα του επαναληπτικού αγώνα.  
ΑΡΘΡΟ 17ο: Τηλεοπτικές Μεταδόσεις Αγώνων.
            Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να μεταδίδονται τηλεοπτικά ή διαδικτυακά.
            Οι διαγωνιζόμενες ομάδες, γηπεδούχος και φιλοξενούμενη, υποχρεούνται να αποδέχονται την τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση των αγώνων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εξουσιοδοτείται από τις ομάδες για την σύναψη συμβάσεων με τηλεοπτικά  ή διαδικτυακά μέσα για την απευθείας ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση των αγώνων του Πρωταθλήματος.
            Η γηπεδούχος ομάδα, έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την είσοδο τηλεοπτικού συνεργείου στο γήπεδο και να του παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την σωστή μετάδοση του αγώνα.
            Σωματείο που θέλει να παραχωρήσει το δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων του, υποχρεούται να ζητήσει την συγκατάθεση της Ένωσης.
Στα Σωματεία που παραβιάζουν όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός (-1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα, για κάθε αγώνα που απαγορεύουν την μετάδοση ή μεταδίδουν τον αγώνα χωρίς την έγγραφη άδεια της Ένωσης.
                        Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε τρίτο Σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων σωματείων.
ΑΡΘΡΟ 18ο: Αγωνιστικός όρος.
Από την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα Παίδων.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Παίδων,δεν θα δικαιούνται συμμετοχή ούτε στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Ανδρών. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν από το Πρωτάθλημα Παίδων ή μηδενιστούν σε δυο (02) αγώνες, τότε η ανδρική ομάδα,θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και θα υποβιβάζεται.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ.
            Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα και μετάλλιο χρυσού χρώματος, στους δε αθλητές της θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια χρυσού χρώματος. Στην δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια χρώματος αργυρού και χαλκού αντίστοιχα.
ΓΕΝΙΚΑ.
            Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον κανονισμό Διαιτησίας, από τον κανονισμό πρωταθλημάτων και από την Γενική Προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.


  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: