ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

14.6.17

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
    
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002
και 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.,
των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
 της Ε.Ο.Κ. 2017-2018,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το Κύπελλο ΑΝΔΡΩΝ  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. της αγωνιστικής περιόδου
2017-2018 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στο Κύπελλο ΑΝΔΡΩΝ της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούνται να λάβουν  μέρος
όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καθώς και
τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα Α1 και Α2 με αθλητές γεννημένους το έτος 1995 και νεότερους.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία
που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (ΑΡΘΡΟ 28). Οι δηλώσεις
συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Τα Σωματεία υποχρεούνται άμεσα στην καταβολή των οφειλών προγενέστερων αθλητικών περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής και επίσης το Σωματείο στερείται του δικαιώματος
απόκτησης αθλητών με οποιαδήποτε διαδικασία μεταγραφών (ελεύθερης, προσωρινής
διάρκειας, αποδέσμευσης)καθώς και των καταστάσεων αθλουμένων μελών περιόδου
2017-2018.


Τα οφειλόμενα χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545
στην Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα

Η κλήρωση των αγώνων του Κυπέλλου, ορίζεται στις 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στο Στάδιο “Ειρήνης
και Φιλίας”(περιβάλλων χώρος), παρουσία των αντιπροσώπων των Σωματείων.
Η έναρξη του Κυπέλλου ορίζεται την 17η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή.ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του ΚΥΠΕΛΛΟΥ.
Οι αγώνες του Κυπέλλου Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., θα διεξαχθούν με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ - ΑΟΥΤ), δηλαδή οι ηττημένοι θα αποκλείονται από τις επόμενες συναντήσεις. Οι αγώνες της Α΄ Φάσης θα ξεκινήσουν να διεξάγονται από 17 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι επόμενες φάσεις, θα ανακοινωθούν την ημέρα της κλήρωσης. 
Υπενθυμίζεται ότι, αν κληρωθεί Σωματείο μεγαλύτερης Κατηγορίας, ο αγώνας
 θα διεξάγεται στην έδρα του Σωματείου μικρότερης Κατηγορίας.
   
     ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου, θα διεξαχθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  σε κλειστά γήπεδα.
Κάθε Σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και μια εβδομάδα  πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να αποστείλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. την έγγραφη παραχώρηση του γηπέδου και την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου που θα
αγωνίζεται σύμφωνα με το Νόμο 4049/12.
Η καταλληλότητα ή όχι των γυμναστηρίων θα κρίνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Γ.Α. που θα ορίζουν το αν υπάρχει ή όχι η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.

 Το Σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο Πρόγραμμα των αγώνων θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στα πιο πάνω γήπεδα και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί ο προγραμματισμένος αγώνας σε αυτό και αφού έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο Σωματείο, ο αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία στο ίδιο ή άλλο γήπεδο (ΑΡΘΡΟ 33),τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας Προκήρυξης.


5ο : ΜΠΑΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι αγώνες θα διεξάγονται με δερμάτινη  μπάλα MOLTEN  Νο 7.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ.
Τα Σωματεία που αγωνίζονται θα φορούν εμφανίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι δυο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
Οι διαγωνιζόμενοι αθλητές θα φέρουν υποχρεωτικά στη φανέλα τους ευδιάκριτα τους αριθμούς
από 4 έως και 19.
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής θα φέρει διαφορετικό αριθμό φανέλας ή δεν έχει στη
φανέλα του αριθμό, τότε θα απαγορεύεται η συμμετοχή του,σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.


ΑΡΘΡΟ 7ο :ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4049/12 στο άρθρο 56Α παράγραφος 9,την άδεια διεξαγωγής του αγώνα χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα Αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο δε της άδειας διεξαγωγής του αγώνα κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ.
α)Στο Κύπελλο δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων και του άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Κάθε Σωματείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλητές,εκ των οποίων μόνο ένας (1) μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας,ομογενής,καθώς και αλλοδαπός καλαθοσφαιριστής. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπολογίζονται οι αθλητές των οποίων το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. πριν τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας του (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α. 6439/Β/2002).
β)Από την αγωνιστική περίοδο 2017-2018,όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Κύπελλο Ανδρών,πρέπει στον αριθμό των αθλητών που θα δηλώσουν στο Φύλλο Αγώνα,υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στη δωδεκάδα, τουλάχιστον τέσσερις (04) αθλητές μέχρι 22 ετών (γεννηθέντες το έτος 1995 και νεότερους).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι για κάθε αθλητή μέχρι 22 ετών που δεν περιλαμβάνεται στην 12άδα, η θέση
θα μένει κενή και η ευθύνη για χρησιμοποίησή σταθερά ενός στην πεντάδα βαραίνει αποκλειστικά
το Σωματείο. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού, υπάρχει διακοπή αγώνα εις βάρος του.
(άρθρο 47).
Στις 3 πρώτες περιόδους (3 δεκάλεπτα),ένας από αυτούς θα αγωνίζεται κατά τη κρίση του Προπονητή, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  στην πεντάδα που αγωνίζεται κάθε στιγμή, μέχρι εξάντλησης των δηλωθέντων στο Φ.Α. αθλητών. Στη τελευταία περίοδο θα αγωνίζονται όλοι οι αθλητές που έχουν δηλωθεί στο Φ.Α. ανεξαρτήτου ηλικίας κατά τη κρίση του Προπονητή. Οι ανωτέρω αθλητές, καθώς και όσοι δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα και είναι γεννημένοι το έτος 1995 και νεότεροι, θα φέρουν αριθμό φανέλας  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  με τα νούμερα 12, 13, 14 και 15,με σκοπό τη καλύτερη αναγνώρισή τους, από τους Διαιτητές, τον Κομισάριο, τους Βοηθούς Διαιτητών και τους αντιπάλους
και θα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα με ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι αθλητές γεννημένοι κάτω των 22 ετών, τότε όλοι θα αναγράφονται με κόκκινο στυλό (95 και νεότεροι) στο φύλλο αγώνα. Εξυπακούεται πως σε περίπτωση που μια ομάδα διαθέτει περισσότερους από τέσσερις αθλητές γεννημένους το έτος 1995 και νεότερους, τα επιπλέον νούμερα στις φανέλες τους, μπορούν να διαφέρουν.
Διευκρινίζεται ότι η παράβαση της δεσμευτικής αυτής διάταξης, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47, Παρ.2α για αντικανονική συμμετοχή αθλητών (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΡΘΡΟ 47, 2α): Σε συμμετοχή αθλητών σε αγώνα που δεν δικαιούνται συμμετοχής (αντικανονική συμμετοχή). Αντικανονική σύνθεση ομάδας θεωρείται η σύνθεση ομάδας που δεν απαρτίζεται από τις κατηγορίες αθλητών που η δήλωση τους στο Φύλλο αγώνα προβλέπεται ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από τις προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων).
Οι ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή αθλητών-τριών, σε αγώνες πρωταθλημάτων και
Κυπέλλων είναι δυνατόν να ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ στη διάρκεια του αγώνα.
Οι Διαιτητές και οι Κριτές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται ΑΜΕΣΩΣ την ένσταση αντικανονικής συμμετοχής η οποία θα εκδικάζεται ακολούθως από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Αθλητές που έχουν δικαιωθεί, ύστερα από προσφυγή τους
στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο που επιθυμούν, το αργότερο
 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που η απόφαση εκδοθεί μετά
 τις 31 Δεκεμβρίου 2017,  απαγορεύεται να αγωνίζονται στο Κύπελλο της τρέχουσας περιόδου,
 αλλά επιτρέπεται να αγωνίζονται στο Κύπελλο της περιόδου 2018-2019.
    
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., επιφυλάσσεται για κάθε αλλαγή των ανωτέρω, για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ.
            Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Για την διακοπή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ./1371/29-03-96, σχετικές με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 47 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ.
            Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων, πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ, που καταβάλλονται στην Ένωση.
Α) Οι Ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς ή άσκησης Πειθαρχικού ελέγχου Διαιτητών,
εκδικάζονται: α)από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα σε Α΄ βαθμό εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) είναι μονομελής, και σε Β΄ βαθμό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. και β) εφόσον η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι τριμελής, εκδικάζονται σε Α΄ βαθμό από το μονομελές όργανο της Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, που ορίζεται ειδικά για αυτό το σκοπό και σε Β΄ βαθμό από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  
Β) Οι υπόλοιπες Ενστάσεις που δεν αφορούν Κανονισμούς Παιδιάς, εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. που επικυρώνουν τις εισηγήσεις
της Επιτροπής Πρωταθλήματος, εισηγήσεις οι οποίες αποφαίνονται επί Ενστάσεων
της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα παραπάνω, προσβάλλονται με προσφυγή
ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.
 Η τιμωρούμενη ομάδα εκτίει την ποινή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82,
του Πειθαρχικού Δικαίου Σωματείων, του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (αθλητές ή Σωματεία) που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως Διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους κάθε φύσης διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από τον Νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή Επιτροπές. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων,χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της Ένωσης.
Απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση που το Σωματείο προσφύγει στα πολιτικά Δικαστήρια για θέμα ερμηνείας των κανονισμών ή της παρούσας ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ της επόμενης περιόδου, στα οποία θα συμμετέχει.  

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Α)Τα Σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις  που προβλέπονται από
 τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι
αθλητές Σωματείων ,καθώς και οι προπονητές υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από
τους ισχύοντες ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και από τις ισχύουσες διατάξεις των   κανονισμών
της Ε.Ο.Κ.
Β)Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δικαιούται να χρησιμοποιήσει Διαιτητές ή Κριτές άλλων Συνδέσμων, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξαιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλητές, προπονητές
ή φίλαθλοι Σωματείου εις βάρος Διαιτητών ή Κριτών.
Το υπαίτιο Σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48)ώρες πριν την τέλεση του
αγώνα στον οποίο έχουν ορισθεί Διαιτητές άλλων Συνδέσμων, να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησής
 τους, διαφορετικά ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.
Εάν δε το Σωματείο που έχει τιμωρηθεί, αγωνίζεται εκτός έδρας και οι διαιτητές προέρχονται
από διαφορετικούς συνδέσμους, τότε το Σωματείο που εκτίει την ποινή, είναι υποχρεωμένο
να καταβάλει την διαφορά των χρημάτων που απαιτούνται, για τη μετακίνηση των διαιτητών.
Γ)Σε περίπτωση τιμωρίας του γηπέδου - έδρας της ομάδας, η τιμωρούμενη ομάδα εκτίει την ποινή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82, του Πειθαρχικού Δικαίου Σωματείων, του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
Δ)Τα Σωματεία που θα συμμετάσχουν στο Κύπελλο Ανδρών, απαγορεύεται να
διοργανώνουν φιλικούς αγώνες ή Τουρνουά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Σε αυτούς τους αγώνες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται επίσημοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητών, που θα ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.4
του Νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 3057/2002.
Ε)Σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ, δύναται η Ένωση να παρεμβαίνει, εφόσον αυτή διαπιστωθεί εντός γηπέδου ή υπάρξει υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας. Τότε η  υπόθεση εισάγεται για συζήτηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία, το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα υποβιβάζεται στην αμέσως  επόμενη Κατηγορία. Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στις περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητών που έχουν τελεσιδικίσει οι σχετικές ενστάσεις, οι υπαίτιοι εκτός της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, θα παραπέμπονται στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από ΑΓΩΝΑ.
Κάθε Σωματείο που δήλωσε συμμετοχή στο Κύπελλο Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., μπορεί να παραιτηθεί από αγώνα χωρίς συνέπειες, εφόσον η παραίτηση από τον αγώνα υποβληθεί έγκαιρα και εγγράφως στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Κ.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΚΟΟΥΤΣ):“Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή
και κόουτς με την ιδιότητα του αθλητή”(άρθρο 31, παρ.11 του Ν.2725/1999).Τυχόν συμμετοχή προπονητή στον οποίο έχει επιβληθεί Πειθαρχική ποινή, σε αγώνα της ομάδας με την ιδιότητά του
 ως αθλητή, αποτελεί παράβαση και επισύρει τις από τον Κανονισμό προβλεπόμενες συνέπειες σε βάρος του παραβάτη, αλλά παράλληλα αποτελεί και αντικανονική συμμετοχή αθλητή στον αγώνα,παράβαση που επισύρει την ποινή που προβλέπει το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Κ. Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και εφόσον ο προπονητής
τυγχάνει και αθλητής άλλου Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Η διεξαγωγή Τουρνουά ή Φιλικών αγώνων μεταξύ Σωματείων απαιτεί άδεια και έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Τους διαιτητές ορίζει σύμφωνα με τον Νόμο 2725/99 και 3057/2002  η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ή σε περίπτωση κωλύματος η Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α..
Σε περίπτωση στην οποία, Σωματείο χρησιμοποιήσει Διαιτητή που δεν ανήκει στους Συνδέσμους Διαιτητών και χωρίς άδεια της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και της Κ.Ε.Δ. (τιμωρημένοι διαιτητές, παλαιοί διαιτητές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Σύνδεσμο) τους επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης και σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου λάθους αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τους βαθμολογικούς πίνακες της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018  όλων των ομάδων του Σωματείου (Ανδρική, Εφηβική, Παιδική, Γυναικών, Κορασίδων, Νεανίδων, MINI BASKET,  Παγκορασίδων). 

ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ.

Ο ορισμός των ιατρών θα γίνεται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για όλα τα Σωματεία, εκτός αυτών που θα δηλώσουν δικό τους ιατρό με έγγραφο που θα προσκομίσουν πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Τηλεοπτικές Μεταδόσεις Αγώνων.
Οι αγώνες του Κυπέλλου είναι δυνατόν να μεταδίδονται τηλεοπτικά ή διαδικτυακά.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες, γηπεδούχος και φιλοξενούμενη, υποχρεούνται να αποδέχονται την τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση των αγώνων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εξουσιοδοτείται από τις ομάδες για την σύναψη συμβάσεων με τηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα για την απευθείας ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση
 των αγώνων του Πρωταθλήματος.
Η γηπεδούχος ομάδα, έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την είσοδο τηλεοπτικού συνεργείου στο γήπεδο και να του παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την σωστή μετάδοση του αγώνα.
Σωματείο που θέλει να παραχωρήσει το δικαίωμα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων του, υποχρεούται να ζητήσει την συγκατάθεση της Ένωσης.
Στα Σωματεία που παραβιάζουν όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός (-1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα, για κάθε αγώνα που απαγορεύουν
την μετάδοση ή μεταδίδουν τον αγώνα χωρίς την έγγραφη άδεια της Ένωσης.
 Η μαγνητοσκόπηση από οποιοδήποτε τρίτο Σωματείο θα επιτρέπεται, εφόσον θα έχει την συγκατάθεση για αυτή την ενέργεια και των δυο διαγωνιζομένων Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Για την συμμετοχή στο Κύπελλο Ανδρών , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., αποφάσισε ομόφωνα στην τακτική του συνεδρίαση στις 29/05/2017 τα κάτωθι:
α) Για την συμμετοχή στο Κύπελλο Ανδρών, την καταβολή παραβόλου που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ΕΥΡΩ, στον λογαριασμό 0026-0304-61-0101072545 στη Τράπεζα EUROBANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης.

Εξυπακούεται  πως αν δεν καταβληθεί  το παράβολο, δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση
συμμετοχής.

β) Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Κύπελλο Ανδρών, υποχρεούνται πριν την
έναρξη του αγώνα να καταβάλλουν τα έξοδα του αγώνα(οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κάθε Κριτή και Κομισάριου), των οποίων τα ποσά θα σας γνωστοποιηθούν με Συμπληρωματική Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα έξοδα από το γηπεδούχο Σωματείο, τότε θα μηδενίζεται.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών, τότε το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στους παρόντες παράγοντες διεξαγωγής του αγώνα (Διαιτητές, κριτές κλπ)τα έξοδα κατά το ήμισυ.  
γ)Ειδικότερα για την αποζημίωση των διαιτητών-κριτών-κομισαρίων στα final four του Κυπέλλου Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. τα έξοδα θα καλύπτονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα του επαναληπτικού αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ.

            Στο Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., θα απονεμηθεί Κύπελλο και χρυσό μετάλλιο,  στους δε αθλητές του, μετάλλια χρυσού χρώματος.
Στη φιναλίστρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και αργυρό μετάλλιο, στους δε αθλητές της μετάλλια αργυρού χρώματος.
ΓΕΝΙΚΑ.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Κυπέλλου και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον κανονισμό Διαιτησίας, από τον κανονισμό πρωταθλημάτων και από την γενική προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.    


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ