ΕΟΚ | Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ Ε.Ο.Κ. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

3.3.17

ΕΟΚ | Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ Ε.Ο.Κ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ όπως δημοσιεύθηκε στο basket.gr

« Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 9/03-03-2017 απόφασή του προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.Θέματα Ημερήσιας Διάταξης1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016

3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2016

4. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων – Εθνικών Ομάδων, Κανονισμών Διαιτησίας – Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη αναφερόμενη ως άνω ημερομηνία.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ »