Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 5ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2002 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

10.10.16

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 5ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2002 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ)


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
5ου   ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
                                                    ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017


Η   Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  συνεχίζοντας  την προσπάθειά  της  για ανάπτυξη 
του  αθλήματος   της  Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς Νόμους (2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004), τα Καταστατικά
της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και
 την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. περιόδου 2016 - 2017
Π   Ρ   Ο   Κ   Η   Ρ   Υ   Σ   Σ   Ε   Ι
το Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  της  περιόδου  2016 - 2017,  με  τους  παρακάτω  όρους :

ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

             Στο  Τουρνουά  δικαιούνται  συμμετοχής  όλα  τα Σωματεία – μέλη
της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. με μία ομάδα παμπαίδων (γεν. 2002 και νεώτεροι).

ΑΡΘΡΟ  2ο :  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Οι  δηλώσεις συμμετοχής  των σωματείων και το καταθετήριο
του παραβόλου  πρέπει  να υποβληθούν  στα γραφεία  της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αυτοπροσώπως ή με fax το  αργότερο  μέχρι και την Παρασκευή 14  Οκτωβρίου  2016  και να περιλαμβάνουν  τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων(Άρθρο 28). Δηλώσεις συμμετοχής με επιφύλαξη απαγορεύονται.
Η   κλήρωση των αγώνων  ορίζεται την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
και  ώρα 17:00 στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας”(περιβάλλων
χώρος)  παρουσία εκπροσώπων  των Σωματείων και θα  γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.
Δηλώσεις συμμετοχής με επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.
   Η έναρξη του Τουρνουά  θα γνωστοποιηθεί με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.                                          
ΑΡΘΡΟ  3ο :  ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
            Σκοπός του Τουρνουά είναι η προσαρμογή των νεαρών αθλητών σε αγωνιστικές συνθήκες, με αμοιβαίο σεβασμό των αντιπάλων, με καλλιέργεια της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των αθλητών, των προπονητών, των γονέων και των παραγόντων του οργανωτικού φορέα. Κυρίως γι’ αυτόν το λόγο και το Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ δεν προσφέρεται για σκληρό ανταγωνισμό και Σωματειακές αντιπαλότητες.

ΑΡΘΡΟ  4ο :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 
Κατά την διάρκεια των αγώνων  είναι υποχρεωτική  εφαρμογή του αμυντικού συστήματος  MAN TO MAN(κάτω από τη σέντρα).
*Απαγορεύεται, με ποινή να διακοπεί α αγώνας, κάθε μορφή ζώνης,
zone press.  Επιτρέπεται η εισαγωγή στο  pick nroll  και όχι συνεχόμενα pick nroll
*Επιτρέπονται όλα  τα screen . Επιτρέπεται  ένα timeout  σε κάθε ημίχρονο.
Κάθε Σωματείο, θα διαθέτει γήπεδο,  σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Όλοι οι αγώνες των ομίλων, κάθε αγωνιστικής, θα διεξάγονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ.

Την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017, ο χρόνος για την εκδήλωση επίθεσης θα είναι είκοσι τέσσερα δευτερόλεπτα (24΄΄). Στα οκτώ δευτερόλεπτα (08΄΄) θα πρέπει η ομάδα που έχει την μπάλα στην κατοχή της να περάσει την σέντρα.
Το σωματείο στου οποίου το γήπεδο διεξάγεται η αγωνιστική, υποχρεούται για
 την ύπαρξη του εξοπλισμού της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ(Φύλλο Αγώνα, χρονόμετρο,
 χρονόμετρο 24΄΄, δείκτες φάουλ, βέλος εναλλασσόμενης κατοχής, σημαιάκια
 ομαδικών σφαλμάτων, καθίσματα αλλαγής).
*Ο τρόπος διεξαγωγής του Τουρνουά, θα γνωστοποιηθεί, με Ειδική
Συμπληρωματική Προκήρυξη , ανάλογα με   τον αριθμό δηλώσεων συμμετοχής
 που θα υποβληθούν.
Κάθε Σωματείο, θα διαθέτει γήπεδο (κατά προτίμηση κλειστό), για τους εντός έδρας αγώνες του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. Προτείνεται όλοι οι αγώνες κάθε αγωνιστικής να διεξάγονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ απόγευμα, με ώρα έναρξης μετά τις 16.00, αν βέβαια αυτό εξυπηρετεί τα Σωματεία. Σε διαφορετική περίπτωση τα Σωματεία θα πρέπει να γνωστοποιούν στην επιτροπή πρωταθλήματος του Τουρνουά την ώρα και ημέρα τέλεσης του αγώνα.

            Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να έχει τον εξοπλισμού της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Φύλλο Αγώνα, χρονόμετρο, χρονόμετρο 24΄΄, δείκτες φάουλ σημαιάκια ομαδικών σφαλμάτων, καθίσματα αλλαγής, δείκτη εναλλασσόμενης κατοχής).
Η   διάρκεια  του αγώνα είναι τέσσερις  περίοδοι  των 10 λεπτών.
Στον αγώνα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των αθλητών τουλάχιστον για δέκα λεπτά (διαφορετικές πεντάδες στην πρώτη και δεύτερη περίοδο και δεκάλεπτη συμμετοχή στην τρίτη περίοδο του ενδέκατου και του δωδέκατου αθλητή, αν υπάρχει. Στη συνέχεια οι αθλητές χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του προπονητή.

ΑΡΘΡΟ   5ο  :   ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΑΘΛΗΤΩΝ .
            Όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Τουρνουά πρέπει  υποχρεωτικά να αγωνίζονται με τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές  που έχουν δελτίο αθλητικής ταυτότητας και υγείας  αθλητού της Ε.Ο.Κ.  και γεννήθηκαν από 01/ 01/2002 και  νεώτεροι.
•Αν μια ομάδα, παρουσιάσει λιγότερους από δέκα αθλητές, τότε ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και θα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ), ο δε αγώνας, ύστερα από συμφωνία των δυο σωματείων, δύναται να διεξαχθεί χωρίς βαθμολογικό  ενδιαφέρον.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Ο αναφερόμενος ως γηπεδούχος στο πρόγραμμα, θα φέρει  υποχρεωτικά  ανοιχτόχρωμη  εμφάνιση  και  ο  φιλοξενούμενος  σκούρα ή στα χρώματα που θα αποφασίσουν τα δύο σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
            Για την ανάπτυξη του αθλήματος, καλό και επιθυμητό θα ήταν όλοι οι  αγώνες να διεξάγονται σε κλειστά γήπεδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα    αγώνων. Σε περίπτωση που αποκλεισθεί κάποιο γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιαδήποτε λόγο να τελεσθεί εκεί ο προγραμματισμένος αγώνας (κώλυμα) και αφού αυτό έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το γηπεδούχο  Σωματείο, ο  αγώνας αυτός ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία κατ’ αρχήν στο ίδιο ή άλλο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΠΑΛΕΣ
Οι αγώνες, θα διεξάγονται  με δερμάτινη ή συνθετική δερμάτινη  μπάλα, μάρκας MOLTEN μεγέθους 7. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.
   Ο  ορισμός  διαιτητών και σημειωτών – χρονομετρών  θα γίνεται  με ευθύνη  
της Κ.Ε.Δ./ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  και Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α.  Σε  περίπτωση  μη  προσέλευσης διαιτητή και σημειωτή ή χρονομέτρη , τότε οι  αγώνες υποχρεωτικά θα  διεξαχθούν  με την συνεργασία  
των  σωματείων  και  του αντιπροσώπου  της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., ο  οποίος  είναι  ο κύριος υπεύθυνος  για την υλοποίηση της απόφασης.
Οι αγώνες θα τελούνται με ένα (01) Διαιτητή και ένα (01) Κριτή που θα έχει οριστεί από την Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  υποχρεωτικά.
Τα οδοιπορικά των Διαιτητών θα είναι 10€  και των Κριτών 7€  και
θα ισχύσει η υπ΄ αριθμ. 518/30-06-2015  Συμπληρωματική Προκήρυξη  της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ,
που ήδη εφαρμόζεται στα Πρωταθλήματα, δηλαδή το γηπεδούχο Σωματείο που θα αναγράφεται πρώτο στο Φύλλο Αγώνα και στο Πρόγραμμα της Ε.Σ.ΚΑΝ.Α.,  θα καταβάλλει τα έξοδα του αγώνα του.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ: Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν, από το πρώτο αναγραφόμενο στο πρόγραμμα Σωματείο, τα έξοδα διαιτητών, κριτών, το Σωματείο αυτό μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.
Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του αγώνα μέχρι τη λήξη του Α΄ημιχρόνου για οποιονδήποτε λόγο, τα έξοδα των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, περιορίζονται στο ήμισυ, ενώ σε επανάληψη του αγώνα, τα έξοδα των διαιτητών-κριτών καταβάλλονται,
 από το αναγραφόμενο πρώτο στο πρόγραμμα Σωματείο, στο ακέραιο.
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα μετά την έναρξη του β΄ημιχρόνου για οποιοδήποτε λόγο, τα έξοδα των διαιτητών και κριτών που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από το πρώτο αναγραφόμενο στο πρόγραμμα Σωματείο στο ΑΚΕΡΑΙΟ αλλά σε επανάληψη του αγώνα καταβάλλεται από την υπόχρεη ομάδα το ΗΜΙΣΥ.

ΑΡΘΡΟ   10ο :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  -     ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Α) Τα Σωματεία που αγωνίζονται, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων, οι δε Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και οι αθλητές Σωματείων, καθώς και οι προπονητές στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ και από τις ισχύουσες διατάξεις των   κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Β) Ομάδα, η οποία θα αποχωρήσει από το Τουρνουά κατά την διάρκεια της αθλητικής περιόδου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 47, παρ.1 και 2 καθώς και των υποπαραγράφων αυτών, του κανονισμού της Ε.Ο.Κ.     
           Γ) Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, το Σωματείο θα αποβάλλεται αμέσως από το Τουρνουά της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο προπονητής που υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, θα καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και θα υφίσταται τις συνέπειες που ορίζονται από το άρθρο 83 του Πειθαρχικού Δικαίου Προπονητών της Ε.Ο.Κ. Σε περίπτωση τιμωρίας του, η ποινή του θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ., στις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, καθώς και στον Σ.Ε.Π.Κ.  και στον αθλητικό εισαγγελέα.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων Σωματείων, καθορίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.(άρθρα 37 και 40) και της Ε.Σ.ΚΑ.ΝΑ.
Οι γιατροί θα ορίζονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εκτός των περιπτώσεων που τα Σωματεία έχουν δηλώσει στην ένωση δικό τους γιατρό. Τα Σωματεία που έχουν δηλώσει δικό τους γιατρό, φέρουν και την ευθύνη (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ), αν δεν παραστεί γιατρός κατά την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, λόγω μη προσέλευσης ενός εκ των παραγόντων του αγώνα ή σε περίπτωση λόγω βροχής  ή διακοπής του αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, η  αποζημίωση  του γιατρού καταβάλλεται  κανονικά.
Μετά την λήξη κάθε αγώνα, ο προπονητής κάθε ομάδας υποχρεούται να αναγράφει  στη πίσω πλευρά του Φύλλου Αγώνα, τον κατά τη γνώμη του, καλύτερο αθλητή της αντίπαλης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ  12ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παράβολο  συμμετοχής  ορίζεται  σε  τριάντα  (30) ΕΥΡΩ, και πρέπει να κατατεθούν στη Τράπεζα EUROBANK, στον λογαριασμό:  
0026- 0304- 61- 0101072545.
Φωτοτυπία του καταθετηρίου, θα προσκομίζεται με την δήλωση συμμετοχής.
Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού μιας ομάδας, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ εκτός των περιπτώσεων ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ή ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ή ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ  14ο  :  ΤΕΛΕΤΗ  ΛΗΞΗΣ
            Μετά το τέλος των αγώνων κάθε Σωματείο θα προτείνει τουλάχιστον έναν  αθλητή που θα λάβει μέρος στο ALL STAR GAME.
            Για κάθε ομάδα ALL STAR θα υπάρχουν δύο προπονητές οι οποίοι θα προταθούν από τους υπεύθυνους προπονητές του Αναπτυξιακού της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
            Στην  τελετή  λήξης,  είναι  υποχρεωτική  η παρουσία  όλων 
των  Σωματείων που συμμετείχαν στο Τουρνουά (φυσικά με τον έφορο,
τον προπονητή και την ομάδα).
*Θα απονεμηθούν Κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στον πρώτο, στο δεύτερο  και στον τρίτο νικητή .
            *Επίσης θα  δοθούν  αναμνηστικά  σε  όλους  τους συμμετέχοντες.

ΓΕΝΙΚΑ
Το γηπεδούχο Σωματείο, αν φυσικά συμφωνεί και στο πλαίσιο
της  καλής φιλοξενίας,  μπορεί να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο), για τη μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
                        Η επιτυχία του τουρνουά εξαρτάται σε μεγάλο  βαθμό  από  τα  Σωματεία και κυρίως τους παράγοντές τους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση του σκοπού του και η βοήθεια όλων ώστε η επιτυχία της διοργάνωσης να καθιερώσει σαν θεσμό και το Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
            Στο τέλος της διοργάνωσης κάθε Σωματείο μπορεί να καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις του για τη βελτίωση της διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ στην επιτροπή πρωταθλήματος του τουρνουά.
            Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που δεν προβλέπεται από τα  παραπάνω άρθρα υπεύθυνο είναι το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

 
  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ