ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

4.12.15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 817
ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 23/11/2015


ΠΡΟΣ    : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ    : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του με την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. του Νόμου 3262/2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18/01/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α(περιβάλλων χώρος Σ.Ε.Φ.), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY 2015).
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2015 μέχρι και 31/12/2015 και απαλλαγή του Δ.Σ.
5. Έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2016 έως και 31/12/2016.  

Για την συμμετοχή στη Συνέλευση, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία (18/01/2016), στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά ώρα  18:00.

                     Με τιμή
                    Για το Δ.Σ.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΤΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: