ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΚΑΝΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

6.2.15

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΚΑΝΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΣΚΑΝΑ
Κοιν/ση                : Ε.Ο.Κ.
  Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ.
  Κ.Ε.Δ./Ε.Σ.Κ.Α
  Κ.Ε.Δ./ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
  Σ.Ε.Δ.Κ.Α.
  ΣΥ.Δ.Κ.Ν.Α
  ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α.

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με την παρουσία ιατρού στους αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων και Κατηγοριών η παράγραφος των Προκηρύξεων ορίζεται ως εξής:

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. σας διευκρινίζει τα παρακάτω αναφερόμενα που έχουν σχέση με την υποχρέωση των Σωματείων να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού στους αγώνες των ομάδων του που διεξάγονται στην έδρα τους , όπως σαφώς προβλέπεται στις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.

Η υποχρέωση αυτή των Σωματείων είναι απόλυτα δεσμευτική για τις γηπεδούχες και η τυχόν παράβασή της έχει ως έννομη συνέπεια τη μη διεξαγωγή του αγώνα με υπαιτιότητα της ομάδας αυτής και την επιβολή της ποινής του μηδενισμού της.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και στους αγώνες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία έχει επιβάλλει ποινές μηδενισμού σε ομάδες που έχουν παραβιάσει την ως άνω διάταξη των Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων.

Η ρύθμιση αυτή αρχίζει από 09/02/2015 και ο ιατρός υποχρεούται να προσκομίζει την Κάρτα του Ιατρικού Συλλόγου και η οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα.                                                           
ΜΕ ΤΙΜΗ
Με εντολή Προέδρου και Δ.Σ.

Ο Α΄Αντιπρόεδρος


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: