ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

15.12.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

ΠΡΟΣ    : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

             Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καλεί όλα
τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε 
κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του με την υπ΄ αριθμ.
15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. του Νόμου 3262/2004 σε Τακτική
 Γενική Συνέλευση στις 14/01/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, 
στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α(περιβάλλων χώρος Σ.Ε.Φ.), 
με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
   (13  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY 2014).
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2014 μέχρι    
   και 31/12/2014 και απαλλαγή του Δ.Σ.
5. Έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2015 έως και       
   31/12/2015. 
     Για την συμμετοχή στη Συνέλευση, τα μέλη πρέπει να έχουν 
εκπληρώσει 
όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.
     Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία 
(14/01/2015),στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, 
αλλά ώρα  17:00.

                      Με τιμή

                     Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΤΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: