ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

4.12.13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΠΡΟΣ    : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ    : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του με την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. του Νόμου 3262/2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13/01/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α(περιβάλλων χώρος Σ.Ε.Φ.), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013).

3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2013 μέχρι και 31/12/2013 και απαλλαγή του Δ.Σ.

5. Έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

Για την συμμετοχή στη Συνέλευση, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία (14/01/2014), στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά ώρα 17:00.

      Με τιμή

     Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΤΟΣ                 ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: