ΣΕΠΚ | Ίδρυση Σχολών Προπονητών Γ΄ Κατ. στην ΑΘΗΝΑ και ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

23.10.13

ΣΕΠΚ | Ίδρυση Σχολών Προπονητών Γ΄ Κατ. στην ΑΘΗΝΑ και ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΣΕΠΚ | Ίδρυση Σχολών Προπονητών Γ΄Κατ. στην ΑΘΗΝΑ και ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Να έχει ηλικία 23-45 ετών.

2. Αίτηση συμμετοχής

3.Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων (επικυρωμένο).

4. Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως Καλαθοσφαιριστής, σε Σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία (5) την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ.

5.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένη).

6.Ιατρική βεβαίωση (από Παθολόγο Δημοσίου ή Ιδιώτη)

7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη»

Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.


Το πλήρες άρθρο (για ΑΘΗΝΑ) στο : http://www.sepk.gr/portal2/el-GR/-mainmenu-1/articles-sections/sepk-news/49-press-release/6571-2013-10-23-10-18-45Το πλήρες άρθρο (για ΗΡΑΚΛΕΙΟ ) στο : http://www.sepk.gr/portal2/el-GR/-mainmenu-1/articles-sections/sepk-news/49-press-release/6569-2013-10-23-09-49-05Δεν υπάρχουν σχόλια: