Πρόγραμμα Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2013-14 (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

25.7.13

Πρόγραμμα Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2013-14 (και υπεύθυνοι)


Α΄ΓΥΡΟΣ                                              
   
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
ΤΕΛΙΚΟ22/09/1315.00ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
ΤΕΛΙΚΟ21/09/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1322.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ22/09/1321.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ24/09/1322.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ29/09/1313.30ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΤΕΛΙΚΟ28/09/1319.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
ΤΕΛΙΚΟ28/09/1319.00ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΠΕΡΑ ΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ28/09/1319.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΕΛΙΚΟ01/10/1322.00ΚΛ. ΜΟΣΧΑΤΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*08/10/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*06/10/1313.30ΚΛ. ΑΝΔΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*05/10/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*05/10/1316.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*051/0/1319.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*05/10/1320.15ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*12/10/1321.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*12/10/1321.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*12/10/1319.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*15/10/1322.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
*12/10/1319.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*12/10/1314.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*22/10/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*20/10/1313.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*19/10/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*19/10/1316.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*19/10/1320.15ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*22/10/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*26/10/1320.30ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*29/10/1322.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*26/10/1319.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*26/10/1316/30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*26/10/1321.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*26/10/1321.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*05/11/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*03/11/1313.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*02/11/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
*02/11/1320.15ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*05/11/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
*02/11/1314.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*09/11/1319.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*09/11/1316.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
*09/111/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
*12/11/1322.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*09/11/1320.30ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
*09/11/1321.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*19/11/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΕΡΑ ΑΣ
*17/11/1313.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
*16/11/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*19/11/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
*16/11/1314.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*17/11/1321.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
10η*23/11/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10η*24/11/1313.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
10η*23/11/1316.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
10η*23/11/1319.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
10η*26/11/1322.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10η*23/11/1319.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11η*03/12/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
11η*30/11/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
11η*03/12/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
11η*30/11/1314.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΕΡΑ ΑΣ
11η*30/11/1321.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
11η*30/11/1321.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
Β΄ ΓΥΡΟΣ    

12η*07/12/1318.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
12η*10/12/1321.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
12η*07/12/1314.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
12η*07/12/1321.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΕΡΑ ΑΣ
12η*07/12/1321.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
12η*07/12/1319.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
13η*17/12/1321.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
13η*13/12/1314.00ΚΛ. ΣΕΦ Β΄ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
13η*14/12/1310.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
13η*14/12/1316.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
13η*14/12/1319.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
13η*17/12/1322.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
14η*04/01/1314.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
14η*04/01/1321.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
14η*04/01/1321.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
14η*04/01/1419.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΠΕΡΑ ΑΣ
14η*07/01/1422.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
14η*07/01/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
15η*14/01/1421.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
15η*12/01/1413.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
15η*11/01/1410.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
15η*11/01/1416.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
15η*11/01/1420.15ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
15η*14/01/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
16η*18/01/1421.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
16η*18/01/1419.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
16η*21/01/1422.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
16η*18/01/1419.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΠΕΡΑ ΑΣ
16η*18/01/1414.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
16η*18/01/1421.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
17η*28/01/1421.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
17η*26/01/1413.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
17η*25/01/1410.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
17η*25/01/1420.15ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
17η*28/01/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
17η*25/01/1414.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
18η*04/02/1422.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
18η*01/02/1419.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
18η*01/02/1416.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
18η*01/02/1421.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
18η*01/02/1420.30ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
18η*01/02/1421.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
19η*11/02/1421.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
19η*09/02/1413.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
19η*08/02/1418.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
19η*11/02/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
19η*08/02/1414.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
19η*08/02/1421.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
20η*15/02/1416.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
20η*16/02/1410.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
20η*15/02/1421.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
20η*15/02/1419.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
20η*18/02/1422.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
20η*15/02/1420.30ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
21η*25/02/1421.30ΚΛ.ΔΗΜ. ΓΛΥΦ. ΠΑΠΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
21η*22/02/1418.30ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
21η*25/02/1421.45ΚΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΠΕΡΑ ΑΣ
21η*22/02/1414.00ΚΛ ΣΕΦ ΒΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
21η*22/02/1421.00ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
21η*22/02/1421.30ΚΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
22η*09/03/1413.30ΚΛ ΑΝΔΡ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
22η*08/03/1419.00ΝΕΟ ΚΛ ΒΑΡΗΣΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
22η*09/03/1410.152ο ΔΑΚΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
22η*08/03/1416.30ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
22η*08/03/1419.00ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
22η*04/03/1422.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Β ΄ ΕΦΗΒΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
*ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Έδρα: 2ο Κλ. Νικαίας Καραμπίνη (Τέρμα οδ. Κωστή Παλαμά )  τηλ. 4965801
Γραφεία: Π. Ράλλη 133 Νίκαια  τηλ -  4972003 –fax 4962942
Χρώματα: Μπλε -Άσπρο Πρόεδρος : Αναστάσιος Αριστειδόπουλος 
Υπεύθυνοι: Κανέλλης Φάνης 6972034235 –Χατζηκυριάκος Αντώνης 6947209911
Προπονητής:  Γιάννης Σιούτης 6973822310
*Α.Ο.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Έδρα:  Α΄ Κλ. Μοσχάτου  (Καποδιστρίου & Μιαούλη 60 ) τηλ. 9407820
Γραφεία: Μιαούλη 56 κ. Καποδιστρίου τηλ. Fax 9480760
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος: Γκόγκος Νικος 6974452033
Υπεύθυνοι: Παναγόπουλος Βασίλης 6977177851  , Κυριακού Παναγιώτης 6937203566  Ρέλλος Σπύρος 6937123542
Προπονητής:  Oρφανίδης Θόδωρος
Email :
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 
Έδρα: Κλ. Εθν. Στάδιο Ελευσίνος Δασκαλάκης (Π.Ε.Ο.Α.Θ.& Ηρώων Πολυτεχνείου 165) τηλ. 5545158
Γραφεία : Ασκληπιού 5 Ελευσίνα  τηλ.  fax 5546160
Xρώματα: Μπλε-Άσπρο Πρόεδρος : Ιωάννης  Φιλίππου
Υπεύθυνοι : Ρόκκας Γεώργιος
Προπονητής: Μελέτης Διολέτης  69732015182
*Α.Γ.Ο.Γ. ΕΥΡΥΑΛΗ
Έδρα: ΔΑΚ Γλυφάδας ( Φοίβης 14 & Ι . Μεταξά  Γλυφάδα) τηλ.8943800
Γραφεία: Παλμύρας & Σοφ. Βέμπο Γλυφάδα τηλ. 9643112 9624516 fax 9643468
Xρώματα: Πράσινο -Κίτρινο Πρόεδρος : Μυλωνάς Στέλιος 6944727627
Υπεύθυνοι: Λεβέντης Στέφανος 6977005303
Προπονητής Κουρής Μιχάλης 6932555348
*ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Έδρα: κλ. Παν. Σαλπέας (Ακτή Ξαβερίου Πειραιάς)  τηλ. 4194388
Γραφεία: Καραίσκου 104 Πειραιάς 2104178159 fax 4130521
Xρώματα: Λευκό- Γαλάζιο Πρόεδρος :Τσανάκη-Σορώτου  Μαρία 2104178159
Υπεύθυνοι: Καρελάς Δημ. 6974130604, γραμματεία μπάσκετ 2104178159 (25-26 εσωτ) 6979070883
Προπονητής: Ποτόσογλου Νίκος 2104111644 -
Email  info@peiraikos.gr
*Α.Σ. ΠΕΡΑ
Έδρα: Βυζαντινό Αθλ. Κέν. (Μεγ. Του Γένους Σχολής αρ. 10 ) τηλ. 9932702
Γραφεία: Λεωφ. Ποσειδώνος 40 Π. Φάληρο , τηλ. 9848435
Χρώματα: Μαύρο- Κίτρινο Πρόεδρος : Μιχάλης Αναστασιάδης 8060853
Υπεύθυνοι:  Γιάννης Τόσκας 6977451661
Προπονητής:  Κουκούρης Δημ. 6936683322
Email :
Α.Ο. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Έδρα: Κλ. ΣΕΦ Β΄  (Εθν. Μακαρίου Νέο Φάληρο ΣΕΦ)
Γραφεία:  ΔΑΚ Π. Φαλήρου –Μαρίνα Φλοίσβου 2109817330 
Xρώματα: Μπλε-Κίτρινο Πρόεδρος : Πολυχρόνης Σεραφείμ
Υπεύθυνοι :  Αγαπητίδης Χρήστος 6932939464 Γρυπιώτης Στέλιος 6932339960
Προπονητής : Γκιουλέας Διονύσης 6974363769
Email: info@aopf.gr
*ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ.»
Έδρα: Κλ. «Οδυσσέας Παπαδόπουλος» Γλυφάδας (Αλ. Παναγούλη 3 Γλυφάδα)
Γραφεία: Αρτέμιδος 29  Γλυφάδα τηλ. 8982382 fax 8983200
Χρώματα: Κίτρινο-Μωβ Πρόεδρος: Καλοκαιρινός Γιώργος 6937938001 
Υπεύθυνοι:  Παραγιός Γιάννης 6944293555 -Πιτυκάκης Γεώργιος 6932495034
Προπονητής: Ξαγοράρης Παύλος 6936140203
Email :
*Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 
Έδρα: 2Ο  κλ. Βάρης Αρετής 32 Βάρη τηλ. 9655475
Γραφεία: Κων. Μουτούση 1 Βάρη  τηλ 9655475 fax 9654626
Χρώματα: Μπλέ-Κόκκινο-Λευκό Πρόεδρος : Παπανικολάου Κων/νος 6944694152
Υπεύθυνοι: Μέρμηγκας Γεώργιος 6972454971  Βατίστας Ευάγγελος  6932253141
Προπονητής: Γολέμης Κρίτωνας 6945870510
Email :  a.o.varis-anagyrous@hotmail.gr
*ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
Έδρα: Κλ. Γυμν. Ν. Σμύρνης (Εθν. Στέγης & Αρτάκης Ν. Σμύρνη) τηλ. 9333667
Γραφεία: Αρτάκης & Εθν. Στέγης Ν. Σμύρνη  τηλ. 9348480 φαξ 9852175  
Χρώματα: Κόκκινο –Άσπρη Πρόεδρος :Λαπαρδάς Αχιλλέας 9352685
Υπεύθυνοι: Μακρυνιώτης Χρήστος 6932578152  9349406  - Βεζύρη Όλγα 2109730810
Προπονητής:  Παναγιωτόπουλος Πάνος 6932533343
*Α.Ο. ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Έδρα: Κλ. "Παντελής Νικολαίδης" (Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου) τηλ. 4002567
Γραφεία: Υψηλάντου 149 Κερατσίνι τηλ. 4310521  fax 4175374
Χρώματα: Κόκκινο- Μπλε Πρόεδρος: Λουκάς Τζανής 4316552
Υπεύθυνοι: Καπλανίδου Μαρία 6981095868
Προπονητής : Μανιάτης Θρασύβουλος 6977120353
Email :  aofaros@yahoo.com
ΠΟΚ  ΕΣΠΕΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Κλ. Εθν. Αντίστασης  (Ιφιγενείας & Δοϊράνης ) τηλ. 9576612
Γραφεία: Αραπάκη 6  τηλ 9515896 -9568467 
Xρώματα: Μπλέ -άσπρο Πρόεδρος: Αθανασίου Σάββας 2109515896   
Υπεύθυνοι:  Κατσαβριάς Απόστολος 6972303388
Προπονητής: Αναγνώστου Νικόλαος