Πρόγραμμα Α΄ ανδρών 2013-14 (και υπεύθυνοι) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

18.7.13

Πρόγραμμα Α΄ ανδρών 2013-14 (και υπεύθυνοι)

                                        
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α΄  ΓΥΡΟΣ
               
*07/10/1321.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*07/10/1320.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*07/10/1321.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*07/10/1320.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*07/10/1321.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*07/10/1320.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*07/10/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*14/10/1320.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*14/10/1321.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*14/10/1321.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΠΕΡΑ ΑΣ
*14/10/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*14/10/1321.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*14/10/1321.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*14/10/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*21/10/1321.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*21/10/1320.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*21/10/1321.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*21/10/1320.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*21/10/1321.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*21/10/1320.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*21/10/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*04/11/1321.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*04/11/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*04/11/1321.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΕΡΑ ΑΣ
*04/11/1321.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*04/11/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*04/11/1320.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*04/11/1321.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*11/11/1321.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*11/11/1320.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*11/11/1321.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*11/11/1320.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*11/11/1321.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*11/11/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*11/11/1320.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*18/11/1321.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*18/11/1321.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*18/11/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΕΡΑ ΑΣ
*18/11/1320.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*18/11/1321.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*18/11/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*18/11/1321.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*25/11/1321.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*25/11/1320.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*25/11/1321.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*25/11/1320.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*25/11/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*25/11/1320.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
*25/11/1321.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*02/12/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
*02/12/1320.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
*02/12/1321.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΠΕΡΑ ΑΣ
*02/12/1320.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
*02/12/1321.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
*02/12/1321.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
*02/12/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
*09/12/1321.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
*09/12/1320.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
*09/12/1321.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
*09/12/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
*09/12/1320.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
*09/12/1321.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
*09/12/1321.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10η*16/12/1321.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
10η*16/12/1320.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
10η*16/12/1321.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
10η*16/12/1320.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
10η*16/12/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
10η*16/12/1321.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
10η*16/12/1321.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
11η*23/12/1321.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
11η*23/12/1320.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΕΡΑ ΑΣ
11η*23/12/1320.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11η*23/12/1320.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
11η*23/12/1321.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
11η*23/12/1321.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
11η*23/12/1321.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
12η*13/01/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
12η*13/01/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
12η*13/01/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
12η*13/01/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
12η*13/01/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
12η*13/01/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
12η*13/01/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
13η*20/01/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
13η*20/01/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
13η*20/01/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΕΡΑ ΑΣ
13η*20/01/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
13η*20/01/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
13η*20/01/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
13η*20/01/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ   0             
B΄  ΓΥΡΟΣ
   
14η*27/01/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
14η*27/01/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
14η*27/01/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΕΡΑ ΑΣ
14η*27/01/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
14η*27/01/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
14η*27/01/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
14η*27/01/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
15η*03/02/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
15η*03/02/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
15η*03/02/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
15η*03/02/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
15η*03/02/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
15η*03/02/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
15η*03/02/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
16η*10/02/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
16η*10/02/1421.00ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16η*10/02/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΕΡΑ ΑΣ
16η*10/02/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
16η*10/02/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
16η*10/02/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
16η*10/02/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
17η*17/02/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
17η*17/02/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
17η*17/02/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
17η*17/02/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
17η*17/02/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
17η*17/02/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
17η*17/02/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
18η*24/02/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
18η*24/02/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
18η*24/02/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΕΡΑ ΑΣ
18η*24/02/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
18η*24/02/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
18η*24/02/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
18η*24/02/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
19η*10/03/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
19η*10/03/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
19η*10/03/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
19η*10/03/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
19η*10/03/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
19η*10/03/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
19η*10/03/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
20η*17/03/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
20η*17/03/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
20η*17/03/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΠΕΡΑ ΑΣ
20η*17/03/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
20η*17/03/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
20η*17/03/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
20η*17/03/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
21η*24/03/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
21η*24/03/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
21η*24/03/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
21η*24/03/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
21η*24/03/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
21η*24/03/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
21η*24/03/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
22η*31/03/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
22η*31/03/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
22η*31/03/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΠΕΡΑ ΑΣ
22η*31/03/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
22η*31/03/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
22η*31/03/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
22η*31/03/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
23η*07/04/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
23η*07/04/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
23η*07/04/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΠΕΡΑ ΑΣ
23η*07/04/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
23η*07/04/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
23η*07/04/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
23η*07/04/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
24η*14/04/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
24η*14/04/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
24η*14/04/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
24η*14/04/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
24η*14/04/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
24η*14/04/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
24η*14/04/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
25η*28/04/1421.00ΔΑΚ ΝΙΚ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟΠΕΡΑ ΑΣ
25η*28/04/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
25η*28/04/1420.00ΚΛ ΑΛ ΣΑΛΤΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ
25η*28/04/1421.00ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
25η*28/04/1421.30ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
25η*28/04/1421.45ΚΛ ΑΛΙΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
25η*28/04/1421.30ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
26η*05/05/1420.00Ν ΚΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ
26η*05/05/1421.00ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
26η*05/05/1421.00ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΚΠΕΡΑ ΑΣΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
26η*05/05/1420.30ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
26η*05/05/1421.00ΚΛ ΜΙΛΩΝΑΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΚ
26η*05/05/1420.00ΚΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
26η*05/05/1420.00ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
               .                           0  
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ
*ΑΟΚ  ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
Έδρα: 1ο Κλ. Μάνδρας (28ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Θ.) τηλ. 5556138
Γραφεία: Διομήδους 12  τηλ.  fax 5550738   6982918289
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος : Παπανικολάου Μελέτης 6984253721
Υπεύθυνοι: Χριστοβασίλης Δημήτρης 6972772136 -Μανιός Ανδρέας 6944528374
Προπονητής: Γρίβας Ιωάννης 5557264 6982918289
*EN. ΠΕΡΑΜΟΥ -ΜΕΓΑΡΩΝ
Έδρα: Κλ. Ν. Περάμου (Τέρμα οδ. Μικράς Ασίας Ν. Πέραμος) τηλ. 2296 32903
Γραφεία: Κλ. Ν. Περάμου τηλ. 2296 32903 fax 2296022609
Χρώματα: Κίτρινο- Πράσινο-Μαύρο  Πρόεδρος : Μιχάλαρος Θεόδωρος 6932221590
Υπεύθυνοι: Καπέτσης Παύλος 6944298030 –Ασημόπουλος Νίκος 6976772195
Προπονητής : Ρουμπελάκης Γεώργιος 6948948557
*ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
Έδρα : Κλ. Αλίμου  (Ελ. Βενιζέλου και Θεσσαλίας) τηλ. 9969374
Γραφεία : Λυσικράτους 82 και Κονδύλη Άλιμος τηλ. fax 9810294
Χρώματα: Κίτρινο-Μπλε Πρόεδρος: Παύλος Χρήστου 6983498156
Υπέυθυνοι : Παύλος Χρήστου 6983498156–Νικολόπουλος Γεώργιος 6973297918
Προπονητής : Τσολάκης  Δημήτρης 6982315426 – Πρασάς 6973424775
Email :  pavlos.christou@yahoo.gr
*Α.Γ.Ο.ΓΕΥΡΥΑΛΗ
Έδρα: Κλ. «Οδυσσέας Παπαδόπουλος» Γλυφάδας (Αλ. Παναγούλη 3 Γλυφάδα)
Γραφεία: Παλμύρας & Σοφ. Βέμπο Γλυφάδα τηλ. 9643112 9624516 fax 9643468
Xρώματα: Πράσινο -Κίτρινο Πρόεδρος : Μυλωνάς Στέλιος 6944727627
Υπεύθυνοι: Δημητρίου Γιώργος 6977508108
Προπονητής Καβάσιλας Βαγγέλης 6936662693
*Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Έδρα: Νέο κλ. Γυμν. Αργυρουπόλεως Τριπόλεως 51 και Μ. Ασίας Αργυρούπολη 
Γραφεία: Ολυμπίας 3 ,3ο Αθλ. Κέντ. Αργυρούπολης τηλ. 9928266
Χρώματα: Άσπρο- Μπλε  Πρόεδρος: Βάγιας Κωνσταντίνος 6945158900
Υπεύθυνοι:  Χατζηρόδος Μαρίνος 6978515114 –Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος 6974794591 
Προπονητής: Στέφανος  Τριαντάφυλλος  6944318828
 *ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Έδρα : Κλ. "Παν. Σαλπέας " (Ζωοδόχος Πηγή , Χατζηκυριάκειο)τηλ. 4194388
Γραφεία: Ακτή Θεμιστοκλέους 130  τηλ.fax 4181780
Χρώματα: Κόκκινο- Άσπρο  Πρόεδρος: Κανάκης Τσιριγωτάκης 6945954078
Υπεύθυνοι: Παπαδημητρίου Γιάννης  694159993
Προπονητής Κλιγκόπουλος Κώστας 6945421947
*Α.ΣΠΕΡΑ
Έδρα: Βυζαντινό Αθλ. Κέν. (Μεγ. Του Γένους Σχολής αρ. 10 ) τηλ. 9932702
Γραφεία: Λεωφ. Ποσειδώνος 40 Π. Φάληρο , τηλ. 9848435
Χρώματα: Μαύρο- Κίτρινο Πρόεδρος : Μιχάλης Αναστασιάδης 8060853
Υπεύθυνοι:  Στέλιος Καραπιπέρης 2109826670 -6937194131
Προπονητής:  Κουκούρης Δημ. 6936683322
Email :
*Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Έδρα: ΔΑΚ Πλάτωνα  (όπισθεν Village Π. Ράλλη και Θηβών ) τηλ. 4919139
Γραφεία: Π. Ράλλη 131 Νίκαια τηλ. 4920820 fax 4915528
Xρώματα: Μπλέ- Κίτρινο Πρόεδρος : Χαλκίδης Γεώργιος 3240190
Υπεύθυνοι: Γαλίτης Μιχάλης 6945800405
Προπονητής: Αναστασόπουλος Θανάσης 6936883231` -2107293157  
Email arisnikeas@otenet.gr
*ΔΑΣ  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Έδρα: Κλ. Δραπετσώνας «Αρ. Παπαμιχαήλ»( Ρήγα Φερραίου &Κουντουριώτη)τηλ. 4634300
Γραφεία: Ρήγα Φερραίου & Κουντουριώτη τηλ.φαξ  4082675
Χρώματα: Κόκκινο -Μπλε Πρόεδρος: Αριστείδης Παπαμιχαήλ  4082675  
Υπεύθυνοι: Τζανής Λουκάς 6937352690 –Bουλγαράκης Αναστάσιος 6936997379
Προπονητής:  Πεταλάς Ευάγγελος 6932471812
Email vpetalas@hotmail.com
*Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Κλ. "Παν. Σαλπέας" (Ζωοδόχος Πηγή , Χατζηκυριάκειο Ακτή Ξαβερίου) τηλ.4282231
Γραφεία: Ακτή Μιαούλη 71   Πειραιάς τηλ. 4294641 – 3315621
Χρώματα: Λευκό- Κόκκινο  Πρόεδρος: Ελευθέριος Χρυσοφάκης 6973736344
Υπεύθυνοι:  Ξενοφών Πρέντζας 6978744142
 Προπονητής : Μάντζαρης Αντώνης 6984136495 – Λιτόπουλος Γεώργιος
Email :pretzaldo.7@hotmail.com
*Ν. Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
Έδρα: Κλ. Μεγάρων Αλέκος Σάλτας (Τέρμα Μοράβα ) τηλ. 2296 25666
Γραφεία: Πίνδου 10 Μέγαρα  τηλ. fax  2296 22060
Χρώματα: Μπλε-Άσπρο , Πρόεδρος: Ζάλης  Αθανάσιος 2296 22060 -21344/  6975889174
Υπεύθυνοι: Μαργέτης Κώστας 6944704511 – Καρδάτος Χρήστος 6972598962  
Προπονητής : Μανώλης Παπαδόπουλος 6973038032
*ΠΟΚ  ΕΣΠΕΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έδρες: Κλ. Έσπερος (Μίλωνος και Χαρ. Τρικούπη ) τηλ. 9239607
Γραφεία: Αραπάκη 6  τηλ 9515896 -fax 9568467 
Xρώματα: Μπλέ -άσπρο Πρόεδρος: Αθανασίου Σάββας  6933218702
Υπεύθυνοι: Αθανασίου Σάββας 6944929994 -2103721168 Χαρούνι Σπύρωνας 6945400969 Προπονητής: Μάης Κωνσταντινίδης 6977269118
Email esperos1943@gmail.com
*Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ
Έδρα: Κροίσος Πέρσης του Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ (Κοραή και Μεγ. Βασιλείου) τηλ 9353700
Γραφεία: Κοραή & Μεγ. Βασιλείου 1-Ν. Σμύρνη τηλ.9353700 9315220 fax9353720
Xρώματα: Μαύρο-Πράσινο Πρόεδρος: Ράπτης Δημήτριος 
Υπεύθυνοι: Σακελλαρίδης Μιχάλης 6975861618 Στεργίου Νικόλαος 6943299555 Προπονητής:  Τσιτσόπουλος Πέτρος 6932624268
Email : aomilon@on.gr
*Α.Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Έδρα: Α΄ Κλ. Μοσχάτου  (Καποδιστρίου & Μιαούλη 60 ) τηλ. 9407820
Γραφεία: Μιαούλη 56 κ. Καποδιστρίου τηλ. Fax 9480760
Χρώματα: Άσπρο-Μπλε Πρόεδρος: Γκόγκος Νικος 6974452033
Υπεύθυνοι: Τσιρώνης Χρήστος 6944330071, Κυριακού Παναγιώτης 6937203566- Ρέλλος Σπύρος 6937123542  
Προπονητής: Σγούρος Ρόμπερτ 
Email :