ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.11.11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

ΠΡΟΣ    : ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του, με την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. του Νόμου 3262/2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/01/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην αίθουσα ΣΤ΄ του Σταδίου “Ειρήνης Φιλίας”(είσοδος αθλητών, πάνω από τα προπονητήρια), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011).

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2011 μέχρι και 31/12/2011 και απαλλαγή του Δ.Σ.

5. Έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2012 έως και 31/12/2012.

 

     Για την συμμετοχή στη Συνέλευση, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

     Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία (16/01/2012), στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά ώρα  18:00.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: